Resim bulunamadı

9 yıl önce, 4 yorum

Kötülük Allah’tan mıdır?

Kötülük/şer Allah'a izafe edilebilir mi? Kuran'da şer-kötülük Allah'a nispet edilmez aksine, Kuran'da ‘şerrin yani kötülüğün insanların yaptıklarının karşılığı, bizzat kendi işlediklerinin sonucu olduğu’ açıkça belirtilir. Rum, 41: "İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır."; Ali İmran, 165. ayet: "Bir musibet (kötülük) sizin başınıza geldiğinde, “Bu, nereden başımıza geldi?”...

Ateist, deist, agnostiklere cevaplar

11 ay önce, Yorum yok

Ateist, deist, agnostiklere cevaplar

Ateist, deist, misyoner ve oryantalistlere cevaplar, ilgili 'kategori başlıkları altında' tek tek verilmiştir.   Ateist ve deistlere cevap, Ateist ve deistlere güvenmemenin 100 nedeni  Çalışmaya küçük çaplı bir ateizm, deizm eleştirisi demek bile mümkün. Çalışma bizden, Hidayet yüce Allah'tan. ( s. 11) Ateistler, dinin esaslarının tersini yapmayı özgürlük gibi sunuyorlar. Oysa ki, yaptıkları yeni bir inanç oluşturmaktan öteye gitmiyor, her olaya negatif ve...

Deizm 6

1 yıl önce, Yorum yok

Deizm 6

Konuya ek olarak, "Dawkins'e cevap, Deizm eleştirisi, Din, Bilim, Ateizm: Bilim ne değildir?, Deizm 1-3-4, Kader, Evrim, Ateizm yanılgısı 2, Dinsiz ahlak olur mu?, İslam barış dinidir, Bilim yanılmaz mı?, İslam'ın Rönesansa ektisi, İslamî emirler ve hümanizm " adlı yazılarımıza bakmanızı tavsiye ederiz.  Neden Müslüman'ım? Deizme Cevap Bizde sevdiklerimizde ölümün karanlık kapısından içeri gireceğiz. Buraya bizi kim getirdi? Ölümle beraber nereye gideceğiz? Her şey...

Resim bulunamadı

4 yıl önce, Yorum yok

Bir Müslüman olaylara, hayata nasıl bakar?

Bir Müslüman olaylara, hayata nasıl bakar? Efendimiz yeni bir elbise aldığında şöyle dua ederdi: “Allah’ım, Sana hamd olsun, bunu bana sen giydirdin.” (Tirmizi, Libas, 29; Ebu Davud, Libas, 1) Bir Müslüman, her şeyin asıl sahibinin Allah olduğunu asla unutmaz. Bilir ki O (cc) her şeyi görür, bilir, işitir ( Basir, Alim, Semi ) O Allah, her şeyin sahibi, yöneticisi, hakimidir ( Malik,...

Resim bulunamadı

4 yıl önce, 1 yorum

İslam kılıç zoru ile yayılmadı!

"Tarih gösteriyor ki, dünyayı süpüren ve hâkimiyetleri altına aldıkları ırkları kılıcın ucuyla İslâm'ı kabule zorlayan fanatik Müslümanlar masalı, tarihçilerin tekrarlaya geldikleri en fantastik ve en saçma hurafelerden biridir." (De Lacy O'leary, Islam at the Crossroads, Londra, 1923) Karen Armstrong, Mohammed adlı eserinde şöyle der: "Muhammed'in bizim gibi insan olmasını sevdim. İlk siyerciler onun hayatının her yönünü yazmışlar. Sadece mutlu taraflarını değil,...

Resim bulunamadı

8 yıl önce, Yorum yok

Modernizm ve kadın

Konuyu tamamlayan, " Dinsiz ahlak olur mu?" ve "Batı medeniyeti" adlı yazıları da tavsiye ederiz. Modernizm Latince, 'şimdi' anlamına gelen 'modernus' kelimesinden türeyen modernizm, özellikle sanayi devrimi ile toplumda gözüken,  19. ve 20. ortalarına değin Avrupa'da etkin olan, geçmişe ait yaşantı tarzının artık zamanının geçtiğine inanan, yeni alışkanlıklar ve bu alışkanlıkların meydana getirdiği zihniyeti ifade eden bir kavramdır. Gelenekten ve dinden...

Kur’an’daki bilimsel hatalar, çelişkiler iddiasına cevap

3 ay önce, Yorum yok

Kur’an’daki bilimsel hatalar, çelişkiler iddiasına cevap

Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an ve teşbih, Müşkilü'l-Kur'an, Kur’an ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilirsiniz. . Kur'an'da çelişki yoktur! Yüce Yaradan, “Kur'an'ı   düşünmüyorlar mı? Eğer o  Allah'tan  başkası  tarafından  indirilmiş   olsaydı, onda birbirini tutmayan çok şeyler  bulunurdu." (Nisa, 82) buyurmaktadır. Ateistler ise Kur’an’da birbiri ile çelişen, birbirine zıt ve çelişkili ayetler olduğunu ileri...

Resim bulunamadı

11 yıl önce, 3 yorum

Ümmî peygamber

Oryantalistler peygamberimizin okuma yazma bildiğini ileri sürmektedirler. Bundaki amaçları O’nun eğitimli biri olduğunu kabul etmeleri değil Kuran’ı Tevrat ve İncil’den faydalanarak yazdığı iddialarına bir altyapı oluşturma güdüsüdür. Bizler efendimizin okuma yazma bilse bunu ilan etmekten asla geri kalmayız. Çünkü batılı oryantalistlere göre efendimiz sadece Arapça okuma yazma bilmekle kalmıyor ayrıca Fars, Latin, Hint gibi başka dillere ve ayrıca arkeolojik kazılarda...

Oryantalizm

Oryantalizm

Bu yazının, Bryan S. Turner tarafından yazılan 'Oryantalizm, Kapitalizm ve İslam' adlı eserin sitemizde bulunan...

Oksidentalizm

Oksidentalizm

Yazar hakkında: Bu eser Londra'da 1907 yılında basılmıştır. (s .7) Bosnalı Müslüman kardeşlerimizin medeni Avrupa'nın...

Şair, "Peki biz ne yapacağız şimdi barbarlar olmadan? Bir çeşit bir çözümdü onlar sorunlarımıza." demektedir....

Genel Konular

Genel Konular

Sovyetler Birliğinde etnik azınlıkların eğitimi Merkezi hükümetin Rus olmayanlara karşı güvensizliği ve ruslardaki gücün tekelci olması...

Kimi insanlar akıl ve vicdanlarından taşan sorulardan bir ömür boyu kaçarlar. Kimileri bu sorularla sınırlı...

Gelişmekte olan ülkelerin gelecekleri, batının modellerini temel alan değil, kaderlerini kendi elleriyle belirlemelerinde şekillenebilir. Batı...

Ahlak, kıskançlığın farklı yollara savurduğu insanlığı birleştirecek yol, merhametin, adaletin, vefanın yoludur. Bu yolun İlk...

  " Papa ve İncil, Şiddet dini Hıristiyanlık, Batı medeniyeti, Şiddet karşısında İslam " başlıklı...

Kaynaklar

Kaynaklar

Çevirenin önsözü Batılıların yedinci yüzyılda ortaya çıkan yeni dine ilgisi zamanla artar. Bu, bir tepki ilgisidir....


Yukarı Çık