Resim bulunamadı

10 yıl önce, 4 yorum

Kötülük Allah’tan mıdır?

Kötülük/şer Allah'a izafe edilebilir mi? Kuran'da şer-kötülük Allah'a nispet edilmez aksine, Kuran'da ‘şerrin yani kötülüğün insanların yaptıklarının karşılığı, bizzat kendi işlediklerinin sonucu olduğu’ açıkça ifade edilir. Rum, 41: "İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır."; Ali İmran, 165. ayet: "Bir musibet (kötülük) sizin başınıza geldiğinde, “Bu, nereden başımıza...

Ateizm Yanılgısı

7 ay önce, Yorum yok

Ateizm Yanılgısı

Bu yazımızdan önce "Bilim değişmez mi?", "Dinsiz ahlak olur mu?", "Ateist akıl", "Evrim", "Dawkins ve Hawking’e  cevaplar", "Deizm Yanılgısı", "Agnostisizm Yanılgısı", "İslami emirler ve hümanizm", "Kader (Kötülük Problemi)", "Kur’an ve bilim" adlı yazılarımızın okunması konunun daha iyi anlaşılmasına neden olacaktır! Tanımı  Ateizm, Allah'ın varlığını inkar eden felsefi görüştür. (Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, I/110; Modern çağın inanç sorunları, Diyanet Yayınları, Heyet, s. 52; Cüneyt Avcıkaya, Kolaycılığa...

Deizm Yanılgısı

6 ay önce, Yorum yok

Deizm Yanılgısı

Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, ‘Bilim değişmez mi?’, ‘Dinsiz ahlak olur mu?’, ‘İslam alimlerinin objektifliği’, 'İslam'ın emirleri ve Hümanizm’, ‘Kur’an ve bilim’, ‘İslam ve Rönesans’, ‘İmtihan Dünyası’, ‘Evrim Teorisi’, ‘Ateist akıl’, ‘Ateizm Yanılgısı’, ‘Agnostisizm Yanılgısı’ başlıklı yazılarımızın da okunmasını özellikle tavsiye ederiz.   Tanımı “İngilizce: Deism; Fransızca: Deisme; Almanca: Deismus olarak kullanılan deizm, ‘vahyi inkâr etme, Allah’tan başkasına inanmama’ manalarına gelir. Türkçeleştirme...

Resim bulunamadı

5 yıl önce, Yorum yok

Bir Müslüman olaylara, hayata nasıl bakar?

Bir Müslüman olaylara, hayata nasıl bakar? Efendimiz yeni bir elbise aldığında şöyle dua ederdi: “Allah’ım, Sana hamd olsun, bunu bana sen giydirdin.” (Tirmizi, Libas, 29; Ebu Davud, Libas, 1) Bir Müslüman, her şeyin asıl sahibinin Allah olduğunu asla unutmaz. Bilir ki O (cc) her şeyi görür, bilir, işitir ( Basir, Alim, Semi ) O Allah, her şeyin sahibi, yöneticisi, hakimidir (Malik, Vekil,...

Resim bulunamadı

5 yıl önce, 1 yorum

İslam kılıç zoru ile yayılmadı!

“Kur’an ayetlerinin kılıçla yayıldığını sanmak korkunç bir hatadır. İslam dini kanlı silahlara gerek duymamıştır.” (Lord John Davenport, Özür Diliyorum, s. 55)  "Tarih gösteriyor ki, dünyayı süpüren ve hâkimiyetleri altına aldıkları ırkları kılıcın ucuyla İslâm'ı kabule zorlayan fanatik Müslümanlar masalı, tarihçilerin tekrarlaya geldikleri en fantastik ve en saçma hurafelerden biridir." (De Lacy O'leary, Islam at the Crossroads, Londra, 1923) “İslam'ın yayılması bir istila...

Resim bulunamadı

9 yıl önce, Yorum yok

Modernizm ve kadın

Konuyu tamamlayan, " Dinsiz ahlak olur mu?", " İslam'da Kadın Hakları"  ve "Batı medeniyeti" adlı yazıları da tavsiye ederiz. Modernizm Latince, 'şimdi' anlamına gelen 'modernus' kelimesinden türeyen modernizm, özellikle sanayi devrimi ile toplumda gözüken,  19. ve 20. ortalarına değin Avrupa'da etkin olan, geçmişe ait yaşantı tarzının artık zamanının geçtiğine inanan, yeni alışkanlıklar ve bu alışkanlıkların meydana getirdiği zihniyeti ifade eden bir...

Kur’an’daki bilimsel hatalar, çelişkiler iddiasına cevap

1 yıl önce, 5 yorum

Kur’an’daki bilimsel hatalar, çelişkiler iddiasına cevap

Benzer içerikli yazılara, 'Ateistlere cevap, Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an ve mecaz, Müşkilü'l-Kur'an, Kur’an ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilirsiniz. . Kur'an'da çelişki yoktur! Yüce Yaradan, “Kur'an'ı   düşünmüyorlar mı? Eğer o  Allah'tan  başkası  tarafından  indirilmiş   olsaydı, onda birbirini tutmayan çok şeyler  bulunurdu." (Nisa, 82) buyurmaktadır. Ateistler ise Kur’an’da birbiri ile çelişen, birbirine zıt ve çelişkili ayetler...

Resim bulunamadı

12 yıl önce, 3 yorum

Ümmî peygamber

Oryantalistler peygamberimizin okuma yazma bildiğini ileri sürmektedir. Bundaki amaçları ise, O’nun eğitimli biri olduğunu kabul etmeleri değil, Kur’an’ı, Tevrat ve İncil’den alıntılar yaparak “yazdığı” iddialarına bir altyapı oluşturma çabasıdır. Bizler efendimizin okuma yazma bilse bunu ilan etmekten asla geri kalmayız! Batılı oryantalistlere göre efendimiz sadece Arapça okuma yazma bilmekle kalmıyor ayrıca, Fars, Latin, Hint gibi başka dillere ve yine arkeolojik...

Oryantalizm

Oryantalizm

Oryantalistlerin tüm iddialarına cevapları sitemizde bulabilirsiniz. Özellikle ‘'Tüm dinlerin özü İslam'dır’, ‘Kur’an'ın kaynağı nedir?’ ,...

Konuyu tamamlayan, ‘Ateistlere cevaplar’, ‘Hz Muhammed neden çok kadınlar evlenmiştir?’, ‘Kur’an’ın kaynağı nedir?’ adlı yazıları...

Oksidentalizm

Oksidentalizm

Genel Konular

Genel Konular

Sömürgecilik ve eğitim Sovyetler Birliğinde etnik azınlıkların eğitimi Merkezi hükümetin Rus olmayanlara karşı güvensizliği ve ruslardaki gücün...

"Papa ve İncil, Şiddet dini Hıristiyanlık, Batı medeniyeti, Şiddet karşısında İslam, Misyonerlik ve yetimler, Oryantalizm yanılgısı"...

 Bu konuda, ‘Modernistler’ adlı yazımızı da tavsiye ederiz. Ehl-i Sünnet, peygamber ve sahabesinin yolundan gidenler ve...

Kaynaklar

Kaynaklar

Konuyu tamamlayan 'Muhtelifu’l-hadis’, ‘Oryantalistlerin hadis anlayışının eleştirisi’, ‘Hadis kitaplarının değeri’ ve ‘Caetani'ye cevap’ adlı yazılarımız...

Te'vîlu Muhtelifu'l-Hadîs Metni sorunlu gözüken bir hadisi duyduğumuzda önce şu soruları sormamız gerekir: Hadisin kaynağı nedir?...


Yukarı Çık