Resim bulunamadı

8 yıl önce, 4 yorum

Kötülük Allah’tan mıdır?

 Kötülük, şer Allah'a izafe edilebilir mi? Özet Kuran'da şer-kötülük Allah'a nispet edilmez aksine şer insanların yaptıklarının karşılığı, bizzat kendi işlediklerinin sonucu olduğu Kuran'da belirtilir. Rum, 41: " İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır."  Ali İmran, 165. ayet: "Bir musibet (Uhud’da) sizin başınıza geldiğinde, “Bu, nereden başımıza geldi?” dediniz,...

Ateist, deist, agnostiklere cevaplar

2 ay önce, Yorum yok

Ateist, deist, agnostiklere cevaplar

Ateist, deist, misyoner ve oryantalistlere cevaplar, ilgili 'kategori başlıkları altında' tek tek verilmiştir.   Ateist ve deistlere cevap, Ateist ve deistlere güvenmemenin 100 nedeni  Çalışmaya küçük çaplı bir ateizm, deizm eleştirisi demek bile mümkün. Çalışma bizden, Hidayet yüce Allah'tan. ( s. 11) Ateistler, dinin esaslarının tersini yapmayı özgürlük gibi sunuyorlar. Oysa ki, yaptıkları yeni bir inanç oluşturmaktan öteye gitmiyor, her olaya negatif ve...

Deizm 6

5 ay önce, Yorum yok

Deizm 6

Konuya ek olarak, "Dawkins'e cevap, Deizm eleştirisi, Din, Bilim, Ateizm: Bilim ne değildir?, Deizm 1-3-4, Kader, Evrim, Ateizm yanılgısı 2, Dinsiz ahlak olur mu?, İslam barış dinidir, Bilim yanılmaz mı?, İslam'ın Rönesansa ektisi, İslamî emirler ve hümanizm " adlı yazılarımıza bakmanızı tavsiye ederiz.  Neden Müslüman'ım? Deizme Cevap Bizde sevdiklerimizde ölümün karanlık kapısından içeri gireceğiz. Buraya bizi kim getirdi? Ölümle beraber nereye gideceğiz? Her şey...

Resim bulunamadı

3 yıl önce, Yorum yok

Bir Müslüman olaylara, hayata nasıl bakar?

"İnsanlar büyük ölçüde sonuca şartlanıyorlar. Hayır, bizim imtihanımız süreçle ilgilidir. Bizim için tek başarı Allah'ın rızasına ulaşmak olmalı. Üzerinize düşeni yaptı iseniz sonrası için “Tevekkül gerek”. Varsayalım, sonuç istediğiniz gibi olmadı. Ama siz görevinizi hakkı ile yaptınız. Kazanan sizsiniz." ( A. Dilipak, Yen Akit, 16 Haziran 2019) Bir Müslüman her şeyin asıl sahibinin Allah olduğunu asla unutmaz. Bilir ki O (cc)...

Resim bulunamadı

4 yıl önce, 1 yorum

İslam kılıç zoru ile yayılmadı!

    Karen Armstrong, Mohammed adlı eserinde şöyle der:" Muhammed'in bizim gibi insan olmasını sevdim. İlk siyerciler onun hayatının her yönünü yazmışlar. Sadece mutlu taraflarını değil, sıkıntılarını da anlatmışlar... Muhammed'in zorluklarla mücadele edişini sevdim. Bir topluma şiddet kullanmadan, barış ve huzur getirmesini sevdim. Muhammed mücadeleyi şiddetle değil, şiddete karşı olmakla kazanmıştır." ( Prof. Özcan Hıdır, Batı'da Hz Muhammed imajı, s. 352)...

Resim bulunamadı

7 yıl önce, Yorum yok

Modernizm ve kadın

Konuyu tamamlayan, " Dinsiz ahlak olur mu?" ve "Batı medeniyeti" adlı yazıları da tavsiye ederiz.  "Batının Medeni ülkelerinde, çoğunlukla, kızların kalbi eğilimlerinden çok, para veya unvan veyahut sosyal mevki gibi şeyler, evlenmenin kabul görmesine sebep olmaktadır." (Max Nordau, Convertional Lies of Our Civilization, s. 266; Docteur Caufeynon, Histoire de la Femme, s.  95) Behice Boran: "Kadının ekonomik hayatta üretime katıldığı topluluklarda, kadının...

Müşkilü’l-Kur’an

4 ay önce, Yorum yok

Müşkilü’l-Kur’an

  Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an ve teşbih, Kur'an'da çelişki yoktur, Kuran ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilir. . Kur'an'da çelişkili gibi görünen ayetler Bazı ayetler var ki yeterli bilgiye sahip olmayanların ayetleri birbiriyle çelişiyormuş gibi görebilmektedir. İslam alimleri, 'Müşkilül Kur'an' ilmiyle bu durumun çözüme kavuşturulabileceğini ortaya koymuşlardır. (s. 13-14 ) Hakikatte ihtilaf olmasa...

Resim bulunamadı

10 yıl önce, 3 yorum

Ümmî peygamber

Ümmi, Anasından doğduğu gibi kalan; yeni bir bilgi edinmemiş olan; okuma-yazma bilmeyen gibi anlamlara gelir. "Ümm" kelimesinin ism-i mensubu "ümm"e mensup olan, Arap dilinde "ümm"; anne, bir şeyin aslı gibi anlamlara gelir (Firûzâbâdî, el-Kamûsu'l-Muhît, Beyrut 1987, 1891)Kuran’da bazen de mecaz anlamları ile; Anne, asıl (kaynak) dönülecek yer ve süt emziren anlamlarında kullanılmıştır (Abdurrahman İbnu'l-Cevzî, Nüzhetu'l A'yuni'n-Nevazır fî İlmi'l-Vücûh ve'n-Nezâir...

Oryantalizm

Oryantalizm

Konuyu tamamlayan,  ‘Oryantalistlerin Kuran ve peygamber iddialarına cevaplar  ve Alman ve İngiliz oryantalistlerin Hz Muhammed...

Bu yazının, Bryan S. Turner tarafından yazılan 'Oryantalizm, Kapitalizm ve İslam' adlı eserin sitemizde bulunan...

Oksidentalizm

Oksidentalizm

Yazar hakkında: Bu eser Londra'da 1907 yılında basılmıştır. (s .7) Bosnalı Müslüman kardeşlerimizin medeni Avrupa'nın...

Şair, "Peki biz ne yapacağız şimdi barbarlar olmadan? Bir çeşit bir çözümdü onlar sorunlarımıza." demektedir....

Genel Konular

Genel Konular

Sovyetler Birliğinde etnik azınlıkların eğitimi Merkezi hükümetin Rus olmayanlara karşı güvensizliği ve ruslardaki gücün tekelci olması...

Kimi insanlar akıl ve vicdanlarından taşan sorulardan bir ömür boyu kaçarlar. Kimileri bu sorularla sınırlı...

Gelişmekte olan ülkelerin gelecekleri, batının modellerini temel alan değil, kaderlerini kendi elleriyle belirlemelerinde şekillenebilir. Batı...

Ahlak, kıskançlığın farklı yollara savurduğu insanlığı birleştirecek yol, merhametin, adaletin, vefanın yoludur. Bu yolun İlk...

  " Papa ve İncil, Şiddet dini Hıristiyanlık, Batı medeniyeti, Şiddet karşısında İslam " başlıklı...

Kaynaklar

Kaynaklar

Çevirenin önsözü Batılıların yedinci yüzyılda ortaya çıkan yeni dine ilgisi zamanla artar. Bu, bir tepki ilgisidir....


Yukarı Çık