600’lü yıllardan 2000’lere

8 yıl önce
Resim bulunamadı

 

 

600‘lü yıllardan 2000’li yıllara, değişen sadece isim ve insanlar; fikirler aynı!

600’ü yıllarda adı müşrik, Yahudi olanla günümüz ateist, oryantalist arasında hiç bir fark yoktur. O gün adı putperest idi şimdi ise materyalist, fark o kadar.

Deist ( Yaratıcıya inanıp, dünyayı yarattıktan sonra vahiy göndermediğine inananlar ): Bakara, 97: Söyle; her kim Cebrail’e düşman ise iyi bilsin ki, Kuran’ı senin kalbine Allah’ın izniyle kendinden önceki vahiyleri onaylayıcı, müminlere hidayet ve müjde kaynağı olmak üzere o indirdi.  Enam, 91: Onlar: “Allah insanlara hiçbir şey göndermemiştir” demekle, Allah’ı gereği gibi tanıyamadılar.

Materyalist ( Maddi alem dışındakilere inanmayan, ahireti inkar edenler): Enam, 29:  Dediler ki:” Dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur, biz diriltilecek değiliz İsra, 49: Dediler ki: “Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?” Casiye, 24, 32: “”Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız; Kıyamet kesin değil.”

Vahşi kapitalizm: Bakara, 275: Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlar, “alışveriş de faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Araf, 85: Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. 

Oryantalist: Enam, 105: İşte böylece ayetleri türlü türlü çevirip açıklıyoruz ki, onlar sana: “Sen bunları bir yerlerden okuyup öğrenmişsin” desinler ve bilen bir toplum için de onu iyice açıklayalım. Ali İmran, 186: Muhakkak siz, mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak koşanlardan size eziyet verici bir çok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah’tan gereği gibi korkarsanız, şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir. Nisa, 46: Yahudilerden bir kısmı, (Allah’ın kitabındaki) kelimeleri esas manasından kaydırıp; dillerini eğerek ve dine saldırarak, “Sözünü işittik, emirlerine isyan ettik, dinle, dinlemez olası ve râinâ (bizi gözet)” diyorlar.   Kalem, 2: Sen mecnun (Sara veya cinlenmiş) değilsin. İbrahim, 3; Hud, 19: “O zâlimler ki, Allah’ın yolundan alıkorlar, onu eğri göstermek isterler. 

Sahte peygamberler: Enam, 93: Allah’a karşı yalan uyduran, yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde: “bana vahyedildi” diyen ve: “Allah’ın indirdiği gibi bir kitap da ben indireceğim” diye iddiada bulunandan daha zalim kim olabilir?

Sekülerizm, dünyacılık: Araf, 51: Onlar, onların dînini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugünlerine ulaşacaklarını nasıl unuttular.

Dindara hakaret ( Akılsız, gerici, II. sınıf ): Tarih boyunca dindarlar hep aşağılanmıştır. Bakara, 13; Araf,60, 66 gibi ayetler bunlara işaret eder.

Alkol: Şaraptan rakı,votka,cin,viskiye… 600’lü yıllarda insanlar şarap içerdi ve bu konu Maide, 90-91 ve Bakara, 219. ayetlere de konu olmuştur. Cahiliye döneminde yaygın olan şarap içme adet şiirlere bile konu olmuştur. İçki yasak olunca Medine sokaklarında sel gibi içki akmıştır. (Müslim, Eşribe, 3) Günümüzde ise değişense  sadece kötülüğün adı ve cinsinin artmasından başka bir şey değildir. Bir de yasak olan şeyi Müslüman olduğunu söyleyenlerin yapması ve sonra ortaya çıkan kötülüklerden yine İslam’ı suçlamalarıdır!

Irkçılık: 600’lü yıllarca ‘Asabiyyet-i Cahiliyye’ denen ırkçılık o dönem Arap toplumu arasında çok yaygındı. İslam geldikten sonra ırk kavramını kabul etmiş ama üstün lük aracı olmaktan çıkarmıştır. İslam, üstünlüğün ölçüsü olarak Allah’ın kurallarına uymayı kural olarak belirlemiştir. Ama ne yazık ki günümüzde “Kürt, türk,Arap,Çingene” gibi adlarla hala ırkçılık yapılabilmektedir. Daha da ilginci bu ırkçılık çoğalmış; aile-sülale, köy, şehir ( Hemşericilik) adları altından futbol fanatizmine dek çeşitlenmiştir. ( Buharî, Mezâlim, 4, îkrâh, 7 )

Kız çocuklarına değer verilmemesi: Cahiliye döneminde kız çocuklarına değer verilmez ve bazen çeşitli nedenlerle diri diri toprağa gömülürlerdi. Bu konuda Zuhruf, 17, Tekvir, 8-9,  Nahl, 58-59. ayetler inmiştir. ( Mahmud Esad, Târih-i Dini İslam, s. 255) Günümüzde aynı inanç aynen devam  ederken aynı zamanda kapsamı genişlemiş, artık erkek çocuklar  ve daha doğmadan kürtaj adı altında öldürülmektedir.

Tefecilik- faiz: Âli İmrân,130 ve  Bakara,275. ayetlerinde ifade ettiği gibi o dönemde tefecilik-faiz toplumda çok yaygın idi ve zamanla insanların yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyordu. Günümüzde ise artık fertleri değil toplum ülkeleri başka ülkelerin uydusu haline getirecek evrensel bir sorun haline gelmiştir. Dünyadaki ülkeler,  8-10 ailenin elinde yaz-boz oyunu oynanan oyuncaklar haline gelmiştir.

Zina: Eskiden bazı fuhuş yapan kadınlar da tanınmaları için kapılarına bayrak asarlardı. (Buhârî, Nikah, 36) Bu konu Nûr, 33. ayet gibi Kuranda ele alınmış ve eleştirilerek yasaklanmıştır. (İbn Kesir, Tefsir, V/98). Günümüzde “Telekız, genelev, Eskort kız,  gibi adlarda genelleşmiş, yayılmıştır. Buna metres adı altında kullanılıp istenilince kullanılıp atılan kadınlarda eklenebilir.

Kumar: Cahiliye çağında kumar da çok yaygındı. Cahiliyye Arapları kumar oynamakla övünürlerdi. Öyle ki kumar meclislerine katılmamak ayıp sayılırdı. O zamanın şairlerinden biri karısına şöyle vasiyette bulunmuştur: “Ben ölürsem, sen, aciz ve konuşma bilmeyen, iki yüzlü ve kumar bilmeyen birini isteme.” Kumar İslam’da yasaklanırken ne yazık ki günümüzde kumar evleri,  kumar şehirlerine ve sonunda sanal aleme taşınmış, evleri, yuvaları yıkmaya devam etmektedir.

Fal: Eskiden Kureyş’in en büyük putu Hübel’in bekçisinin elindeki torbadan “Ezlam” denilen fal okları çekerlerdi. Cahiliye’de, Kâhinler daha çok geçmişe ait bilgileri; Arraflar ise gelecekten haber verirlerdi. İslam bunu da yasaklamış (Müslim, Selam, 124 ) ama günümüzde bu kötü alışkanlıkta gazetelerde burçlar, kahve, tarot vb. adları ile yaygınlaşmıştır.

Uğur(suzluk) İnancı: Cahiliye Arapları arasında uğursuz sayma inancı hayli etkindi. Uğursuz sayılan/olan kötü ve çirkin kabul edilir; ondan uzak durmaya çalışılırdı. Günümüzde de etkisini devam  ettiren baykuş uğursuz sayılması buna örnek verilebilir. İslam ve akılla bir delili bulunmayan ve yasaklanan (Kütübi Sitte Muhtasarı, İbrahim Canan, Akçağ Yayınları, 17/455, Buhari, Tıb 54, Müslim, Selam 102, İbn-i Mace, 5/482 )  bu tür inanışlar ne yazık ki artarak çeşitlenmiş ve gerek uğur gerek uğursuz sayılanların sayısı günümüzde artmıştır.

 

600-2000yillari-1

 

 

600’lü yıllardan 2000’lere Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık