Kuran

1 yıl önce

Benzer içerikli yazılara, 'Ateistlere cevap, Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an ve mecaz, Müşkilü'l-Kur'an, Kur’an ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilirsiniz. . Kur'an'da çelişki yoktur! Yüce Yaradan, “Kur'an'ı   düşünmüyorlar mı? Eğer o  Allah'tan  başkası  tarafından  indirilmiş   olsaydı, onda birbirini tutmayan çok şeyler  bulunurdu." (Nisa, 82) buyurmaktadır. Ateistler ise Kur’an’da birbiri ile çelişen, birbirine zıt ve çelişkili ayetler...

1 yıl önce

Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an ve mecaz, Kur’an ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılar ve özellikle ‘Kur'an'da çelişki yoktur’ adlı yazımızdan ulaşılabilir. . Müşkilü'l-Kur'an nedir? Ayetler arasında “ilk bakışta çelişki gibi görünen” durumları inceleyen ilme Müşkilu’l-Kur'an denir.   (Sabri Demirci, Kur'an'da çelişkili ayetler meselesi, s. 17) Müşkilu'l-Kur'an, Kur'an'da var olduğu ‘sanılan’ çelişkiler demektir. (M. Halil...

9 yıl önce

Tevbe suresindeki "müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın ve onları muhasara edin (kuşatın)."  ve  "küfrün önderleri ile savaşın." (Tevbe, 12) ayetler ile tüm müşriklerin öldürülmesi mi emredilmektedir? * Ayetin niçin indiğini, kimlerden bahsettiğini anlam çerçevesinin ne olduğunu bilmeyen bir kişinin bu ayetlerden müşrik avına (!) çıkılması gerektiğini anlamaması için hiçbir sebep yoktur. Hâlbuki bu ayet, Resulullah ile anlaşma yapıp da bu anlaşmaya...

9 yıl önce

600'lü yıllardan 2020'li yıllara, değişen sadece isim ve insanlar; zihniyet hep aynı! "İçinde bulunduğumuz düzen, İslam öncesi Arap coğrafyasında cahiliye olarak tanımlanan toplum yapısı ile bazı yönlerden paralellik arz etmektedir." (Emine Öğük, Yeni ateistlerin yanılgıları, s. 118) 600'ü yıllarda adı müşrik, Yahudi olanla günümüz ateist, oryantalistleri arasında hiç bir fark yoktur. O gün adı putperest idi şimdi ise materyalist, yani fark sadece...

10 yıl önce

Kur’an bir fen kitabı değildir. (Bu konuları ele alan - Eleştiren ve destekleyen -  iki yazımıza sitemizden ulaşabilirsiniz, “Kur’an ve bilim” ve “Kur’an imajları”) İçinde formüller by-ulmak veya bulmaca çözer gibi onda şifreler aramak  için Kur’an gönderilmemiştir. Kur’an'ın temel mesajı ahlaklı-erdemli bir toplumu oluşturacak fertler oluşturmaktır. Kur’an "Tevhit, adalet ve ahlak" ana eksenli tek ilahi dindir. Fakat belli aralıklarla Kur’an bu mesajlarına dikkatleri toplamak için bünyesinden bilimsel-matematiksel mucizelerin...

11 yıl önce

Kuran'da hitap tarzları, "Ben- Biz, Sen, O" ifadeleri Giriş İnsanların kendi zihinlerindeki dilbilgisi kuralları çerçevesinde bir vahiy kitabı bulmak maksadı ile Kur’an'a yaklaşınca bir algılama ve anlamada yanılması ortaya çıkmaktadır. Kur’an insan ürünü değildir, ilahi kaynaklıdır ve aynı zamanda metni de edebî/sanatsal bir mucizedir. Kendi üslubu ve dili/mantığı içinde Kur’an'ı anlamaya çalışmayanlar, önce kendi ön kabulleri çerçevesinde bir metin ile karşılaşmayı beklemekte,...

12 yıl önce

Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar' , ' Kuran'da çelişki yoktur' adlı yazılardan ulaşılabilir. . . .             -Yazılarında istifade etmemize izin veren www.bilimveyaratilisagaci.com yöneticisi Hü.Da kardeşimize teşekkür ederiz-     Kur’an’daki bilimsel ayetlere itirazlara cevaplar "Kainatı yaratan da İslam'ı gönderen de Allah olduğu için bunlara dair bilgilerin çelişmesi düşünülemez." (İbrahim Çoban, Ateizm ve Deizm Eleştirisi, s....

12 yıl önce

"Kur'ân'da Gramer Hataları"  İddiası ve Bir Reddiye Özet: Bu makale bir önsöz ve iki çeviriden oluşmaktadır. Çeviriler iki bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde M. Rafiku’l-Hakk ve P. Newton tarafından kaleme alınan ve orijinal adı “The Qur'an: Grammatical Errors” olan çalışmanın çevirisine yer verilmiştir. Yazarlar, Kur'ân’da gramer hatalarının varlığını iddia etmekte ve iddialarını ayetlerden örnekler vererek açıklamaya çalışmaktadırlar. Makalenin sonunda, bu yanlışların birer...

12 yıl önce

Benzer içeriklere, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an'da çelişki yoktur, Müşkilü'l-Kur'an, Kur’an ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilir. . Bir halkın tüm hayatı, düşünce yapıları, dünya görüşleri, estetik ve ahlaki değerleri yani bütün kültürel unsurları konuşulan dilde saklıdır. (W. M. Watt, Modern Dünyada İslam Vahyi, s. 47) Dil toplumun kültürel, sosyal ve düşünce yapılarını yansıtan bir...

12 yıl önce

Konuyu tamamlayan, ‘Ateistlere cevaplar’, ‘Hz Muhammed neden çok kadınlar evlenmiştir?’, ‘Oryantalistler ve Hz Muhammed’ adlı yazıları tavsiye ederiz. . Giriş “Hemen hemen bütün oryantalistler, Hz. Peygamber(s.a.v.)'in vahiy alışının sadece kavlȋ olduğu görüşündedirler.” (Hafsa Nasreen, Oryantalistlerin Kur’an Üzerine İddiaları -Eleştirel Bir Çalışma-, ERUIFD, 2013 / 1, Sayı: 16, s. 110) Bu tarihte de böyleydi, 20. Asırda da 21. Asırda da! "Muhammed, tam yirmi yıl...

12 yıl önce

Kutsal kitapların kaynağı Sümerlerdir  iddiası Muazzez İlmiye Çığ tarafından yazılan eserlerle özellikle yaygınlaşan ve genel anlamda tüm ateistlerce ortaya atılan iddia, dinlerin temelinin ilahi olmadığı, zamanla çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere evrildiği şeklindedir. Bu genel iddiaya cevabımızı verdiğimizi hatırlatıp bu yazımızda “Dinlerin kökeninin Sümer'e dayandığı” iddiasını cevaplayacağımızı belirtelim. "Dini yalanlayanlar, ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman, bunlar ‘Öncekilerin masalları! derler." (Kalem, 15) ayetinin...

12 yıl önce

Kur’an’ın aslı yakıldı mı? Kişisel olarak, 1990 yılında bir akrabam vasıtası ile ‘ilk’ karşılaştığım ateist itham, ‘Kur’an’ın aslının yakıldığı, dolayısı ile orijinalliğinin kalmadığı’ iddiası idi. Ateistlerin iddiası özetle, Hz Ebu Bekir’in kitap haline getirdiği Mushaf, Osman döneminde çoğaltıldıktan sonra yakılmıştır. Aslı yakıldığına göre, kopyalananların bozulmadığını kim iddia edebilir? Ayrıca toplama esnasındaki bazı rivayetlerden hareketlerle de iddialarına destek bulmaya çalışırlar. Sıra ile...

12 yıl önce

Konumuzla alakalı diğer yazılara,  "Deizm, Bilim yanılmaz mı?, Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi, İslam ve Rönesans, İslam'da bilim, Müslüman bilim öncüleri, İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz. 'Ateistlere cevap', 'Kur’an’da çelişki yoktur', 'Kur’an’daki bilimsel ayetlere itirazlara cevaplar' başlıklı yazılarımızda ele aldığımız ve ‘Kur’an’daki bilimsel ayetleri burada tekrarlamadığımızı hatırlatalım.. Öncelikle bilimin "Allah'ın evrene koyduğu genel kanunları tespit etme ve anlama çabası." (Selçuk Kütük,...


Yukarı Çık