Kuran

8 ay önce

  Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an ve teşbih, Kur'an'da çelişki yoktur, Kuran ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilir. . Kur'an'da çelişkili gibi görünen ayetler Bazı ayetler var ki yeterli bilgiye sahip olmayanların ayetleri birbiriyle çelişiyormuş gibi görebilmektedir. İslam alimleri, 'Müşkilül Kur'an' ilmiyle bu durumun çözüme kavuşturulabileceğini ortaya koymuşlardır. (s. 13-14 ) Hakikatte ihtilaf olmasa...

7 yıl önce

Tevbe suresindeki " müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin (kuşatın)."  ve  " küfrün önderleri ile savaşın." ayetler ile tüm müşriklerin öldürülmesi mi emredilmektedir? * Ayetin niçin indiğini, kimlerden bahsettiğini anlam çerçevesinin ne olduğunu bilmeyen bir kişinin bu ayetten müşrik avına çıkılması gerektiğini anlamaması için hiçbir sebep yoktur. Ayet Resulullah ile anlaşma yapıp da bu anlaşmaya uymayan Müşrikler...

8 yıl önce

    600'lü yıllardan 2000'li yıllara, değişen sadece isim ve insanlar; fikirler aynı! 600'ü yıllarda adı müşrik, Yahudi olanla günümüz ateist, oryantalist arasında hiç bir fark yoktur. O gün adı putperest idi şimdi ise materyalist, fark o kadar. Deist ( Yaratıcıya inanıp, dünyayı yarattıktan sonra vahiy göndermediğine inananlar ): Bakara, 97: Söyle; her kim Cebrail'e düşman ise iyi bilsin ki, Kuran'ı senin...

8 yıl önce

Kuran bir fen kitabı değildir ( Bu konuları ele alan - Eleştiren ve destekleyen -  iki yazımıza sitemizden ulaşabilirsiniz, Kuran ve bilim ve Kuran imajları) İçinde formüller aramamız, bulmaca çözer gibi onda şifreler aramamız  için Kuran gönderilmemiştir. Kuran'ın temel mesajı ahlaklı-erdemli bir toplum oluşturmak üzerine kurulmuştur. Kuran "Tevhit, adalet ve ahlak " üzerine kurulmuş bir dindir. Fakat belli aralıklarla Kuran bu mesajlarına dikkatleri toplamak için...

9 yıl önce

Kuran'da hitap tarzları, "Ben- Biz, Sen, O" ifadeleri "Allah kendisi için, 'ben, biz, O' olarak hitap etmekte ve bu zamirler sık sık yan yana da gelmektedir: " O tek ilahtır bu yüzden benden korkun." ( Nahl, 51) Aslında tam Biz Allah'ı kullanışlı bir kavrama indirgeme arzusuyla bir tanım içerisine hapsetmeye hazırlandığımız da, O bizi böylece engellemektedir." (Gai Eaton, İslam Ve İnsanlığın...

10 yıl önce

Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar' , ' Kuran'da çelişki yoktur' adlı yazılardan ulaşılabilir. . . . . . . -Yazılarında istifade etmemize izin veren www.bilimveyaratilisagaci.com yöneticisi Hü.Da kardeşimize teşekkürler- . .                                Kuran'da bilime aykırı olduğu  iddia  edilen ayetler       "Bazı yanlış inanışların aksine Hz Muhammed ilme büyük önem veriyordu." (Will...

10 yıl önce

                  "Kur'ân'da Gramer Hataları"  İddiası ve Bir Reddiye    Özet: Bu makale bir önsöz ve iki çeviriden oluşmaktadır. Çeviriler iki bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde M. Rafiku’l-Hakk ve P. Newton tarafından kaleme alınan ve orijinal adı “The Qur'an: Grammatical Errors” olan çalışmanın çevirisine yer verilmiştir. Yazarlar, Kur'ân’da gramer hatalarının varlığını iddia etmekte ve iddialarını ayetlerden örnekler vererek açıklamaya çalışmaktadırlar. Makalenin sonunda,...

10 yıl önce

     Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an'da çelişki yoktur, Müşkilü'l-Kur'an, Kuran ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilir.  İslam alimlerinin büyük bir çoğunluğu Kur'an'da mecazın varlığını kabul ederler. Arap dilinde ifade, anlatım biçimleri yeterince bilinmezse bu gibi ayetlere yanlış anlamlar verilebilir. (Flamur Kasami, Kur'an'da çelişkili gibi görünen ayetler, s. 50, 55 );...

10 yıl önce

 Bu konu geniş olarak  ' Kuran ve Hz. Peygamber Aleyhindeki İddialara Cevaplar ' ,  ' Oryantalist Leone Caetani'nin İslam Tarihi'ne reddiye'   ve ' İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru' adlı yazılarda da ele alınmıştır!     Ayrıca "Hz Muhammed ve oryantalistler" adlı yazımızı da tavsiye ederiz. Sonradan Müslüman olan Yahudi gazeteci Muhammed Esed şöyle der: "Kuran'da konuşan, Hz Muhammed'in...

10 yıl önce

Evrimci yazar Y. N. Harari, "Elimizde neredeyse hiçbir kanıt yok ve olanlarda binlerce değişik şekilde yorumlanabilir. (Dinlerin kökeni hakkında) yapılan her tasvir spekülatif-kurgusal olacaktır. Akademisyenlerin teorileri aslında kendi ön yargılarına ışık tutar." ( Harari, Sapiens, s. 67) derken, aslında ateist ve evrimcilerin, önyargı ve sübjektif bir bakış açısı ile, dinlerin insanlar tarafından yaratıkları iddia ettiklerini de itiraf etmiş olmaktadır. (...

10 yıl önce

     Dinsizlerin iddiası özetle şudur: Hz Ebu Bekir’in kitap haline getirdiği Mushaf, Osman döneminde çoğaltıldıktan sonra yakılmıştır. Aslı yakıldığına göre, kopyalananların bozulmadığını kim iddia edebilir? Ayrıca toplama esnasındaki bazı nakillerden hareketlerle de iddialarına destek bulmaya çalışırlar. Sıra ile iddia ve cevaplarına başlayalım: Giriş  Önce özet bilgi: Cebrail (a.s) vasıtasıyla, Allah’tan gelen ayetleri Hz. Muhammed hemen ezberler (es-Sabunî/Kur’an İlimleri, ç.Zeynelabidin Tatlıoğlu, 1996, İnsan yay....

10 yıl önce

 Konuyla alakalı diğer yazılara,  " Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi, İslam ve Rönesans ,  İslam'da bilim , Müslüman bilim öncüleri , İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz. . "Bilim, Allah'ın evrene koyduğu genel kanunları tespit etme ve anlama çabasıdır." ( Selçuk Kütük, Ateizm Yanılgısı, s. 12)  Müslüman olan Dr. Maurice Bucaille (Müsbet ilim yönünden Tevrat İnciller ve Kur'an) ile devam edelim: Ben ilkin Kur'an...

10 yıl önce

     Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an ve teşbih, Müşkilü'l-Kur'an, Kuran ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilir. .   Yüce Yaradan, “Kur'an'ı   düşünmüyorlar mı? Eğer o  Allah'tan  başkası  tarafından  indirilmiş   olsaydı, onda birbirini tutmayan çok şeyler  bulunurdu." (Nisa, 82) buyurmaktadır. Ateistler ise Kur’an’da birbiri ile çelişen, birbirine zıt ve çelişkili ayetler olduğunu ileri...


Yukarı Çık