Oksidentalizm

5 ay önce

John of Damascus, De Haeresibus adlı kitabında İslam'dan söz eder. (s. 13) Hıristiyanlar arasında İslam konusundaki ilk otorite olarak kabul edilmiş ve kaleme aldığı risale'de "gelecekteki bütün İslam karşıtı münakaşa eserlerin cephanesi" haline gelmiştir. (J. W. Voorhis, John of Damascus on The Muslim Heresy, The Moslem World, XXIV/391)  John Kur'an'ın, Bahira yardımı ile yazıldığını, hazreti Muhammed'in sara hastası olduğunu, cinselliğe...

7 ay önce

"Fazilet odur ki, onu düşmanlar dahi tasdik ede..." (s. 6) Will Durant, The Age of Faith, 22. sayfasında, ileride Arap fetihlerini kastederek, "Arapların çoğu bedevi idi, en akıllı devlet adamı bile bu koyu göçebelerin Roma İmparatorluğu'nun yarısını ve ayrıca bütün İran'ı zapt etmeyi hedef edinecekleri fikrine gülerdi." Aynı eserin155. sayfasında ise şunları yazar: "Muhammed doğdu, hiç kimse Bizans'ın yarısını, bütün İran ve Mısır'ı, Kuzey...

1 yıl önce

Fransız Müslümanlarından Paris tıp akademisi üyelerinden tanınmış operatör doktor Maurice Bucaille 1976 yılında elinizdeki eseri yazar. (s. 5 ) Vahiyi doğrudan Allah'tan alan İbrahim Aleyhisselam veya Musa Aleyhisselam aracısız vahiye örnektir. Ya da İsa ve Muhammed aleyhisselam'a nâzil olan vahiy aracılıdır. (s. 7) Hıristiyanlık, İbranice kitabı mukaddes'e bazı ekler yapmak suretiyle onu kabul etmiştir. Kur'an, kendisinin önce inen kitaplara her...

1 yıl önce

Yazar hakkında: Bu eser Londra'da 1907 yılında basılmıştır. (s .7) Bosnalı Müslüman kardeşlerimizin medeni Avrupa'nın gözleri önünde bir soykırıma uğramıştır. Haçlı zihniyeti günümüzde de bütün hızıyla devam etmektedir. (s.  9) Halil Halit İngiltere'ye giderek Türkiye hakkında sosyal ve siyasi içerikli yazılar kaleme almıştır. Dışişleri mensuplarının yetiştirildiği Foreign Service (Dışı Hizmetler Okulu)'te Türkçe okutmanı olarak da görev yapmıştır. (s. 20) İngiltere...

2 yıl önce

Şair, "Peki biz ne yapacağız şimdi barbarlar olmadan? Bir çeşit bir çözümdü onlar sorunlarımıza." demektedir. Barbarların bir anda yok olmasıyla, eski sorunlar geri gelir, ülke yine kendisiyle baş başa kalır. İnsanlar meselelerini, kendi gerçekleriyle yüzleşerek çözmek zorunda kalacaklardır. Kendini medeni hissetmek için herkesi barbar görmek medeniyet kurma imkanı vermez. Medeniyetler statik değildir ve zaman içinde köklü değişimler geçirirler. (s. 9)...

2 yıl önce

       Konuyu tamamlayan, " Batı medeniyeti, Dinsiz ahlak olur mu?, Evrim" gibi yazıları tavsiye ederiz.                                                  -Seri halinde çıkacak kitabın ilk bölümünün özeti-  Yapılan araştırmalar, soykırımın sadece gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin halk ve üyelerinin ya da devlet iktidarlarının ürettiği veya üretebileceği bir olay değil, aynı zamanda kendini üstün kültür ve gelişmiş ülke ve medeniyet merkezi olarak gören ülkelerin, sadece tarihte değil aynı...

2 yıl önce

    Konuyu tamamlayan ' Kuran'ın aslı yakıldı mı?'  ve ' Alman ve İngiliz Oryantalistler''  adlı yazıları tavsiye ederiz.   . Oryantalist Dozy, Kur'an'ın tıpkı insanların yazdığı kitaplar gibi bir önsözünün ve çeşitli bölümlerinin olmasını istemektedir. (Prof İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 205) . Başta ehli kitap olmak üzere hicri ikinci asırdan bu yana İslamiyet ile ilgili birçok çalışma yapmıştır. İftiralara dayanarak İslamiyet'i karalamaya çalışan batılılar,...

3 yıl önce

Konuyu tamamlayan, " İslam barış dinidir, İslamî emirler ve hümanizm, İslam'ın tebliğ tarihi, İncil- İsa, Mevcut kaynaklara göre Hıristiyanlık." adlı yazıları da tavsiye ederiz. “Yeryüzüne selamet getirmeye geldim sanmayın; ben selamet değil, fakat kılıç getirmeye geldim; çünkü ben adamla babasının ve kızla anasının ve gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim ve adamın düşmanları kendi ev halkı olacaktır. Canını bulan onu zayi...

3 yıl önce

Konuya ek olarak, " İslam felsefesinin özgünlüğü, İslam biliminin Rönesans'a etkileri, Müslüman bilim öncüleri ve Kuran ve bilim" adlı yazıları öneririz.    Ernest Renan bir Fransız filozof ve yazardır. Bir iman krizine tutulmuş ve din adamlığından ayrılmıştır. İsa'yı benzersiz ama tanısal yanı bulunmayan bir insan olarak yaşatacak bir " Beşinci kutsal kitap" yazmayı tasarlamıştır. (s. 5) Namık Kemal'de bu eseri ile kaynaklardan yararlanarak değil; tamamen...

3 yıl önce

Giriş İslam'da insan hayatının tüm davranışları imanını ışığında değerlendirilir ve şekillendirilir. ( s. 9) İslam cemaatine sonradan dahil olmuş kişi, doğuştan Müslümanların yakın geçmiş ürünü olan psikolojik komplekslerinden bağımsızdır ve taklitçi de olmaz. ( s. 11) Bu kitabı gayrimüslimler için olduğu kadar modern eğitim görmüş Müslümanlara da seslenmek amacıyla yazıyorum. ( s. 12) Ümmetin ulus devletlere bölünüşüne mazeretler aramak saçma...

3 yıl önce

Konuyla alakalı diğer yazılara,  "Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi, Kuran ve bilim ,  İslam'da bilim , Müslüman bilim öncüleri , İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz.  "Politik düzeyde olduğu kadar, dini düzeyde de İslam'la bir uzlaşma sağlamak batının en başta gelen hedefleri arasında yer alması gerektiği gibi, geleceği için de son derece elzemdir." ( Gai Eaton, İslam Ve İnsanlığın Kaderi, s. 53)   Sunuş Avrupa'da on milyonlarca Müslüman yaşamaktadır...

3 yıl önce

Önsöz Kendini ontolojik manada evrenin merkezinde gören bir topluluk olan Batı,  herhalde başkalarını barbar, parya olarak görmekten çekinmeyecektir. ( s. 7) Toplumlar farklılıklarını tahripkar bir ayrımcılığa dönüştürmeden bir arada yaşamanın formüller üzerinde anlaşmak zorundadır. İki kültür ve medeniyet havzası birbirini bundan sonra nasıl görecek ya da görmeli? ( s. 8) Kendimiz kalarak ötekine açılmayı öğrenmek zorundayız. ( s. 10) Giriş İlk Nobel edebiyat...

3 yıl önce

  Prof. C.E.M. Joad, Philosophy for our Times adlı eserinde şöyle der: "Asırlardan beri İngiltere'nin zihnine hakim olan düşünce, servet yığma arzusudur. Servetin çokluğu ve bolluğu, insanın şeref ölçüsüdür." ( Prof. Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi, Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti, s.  242) . Oksidentalizm Kitabın Yazarı Mirza Ebu Talep Han, Hindistan’da İngilizler adına vergi toplayan, İngilizlerin elçiliği görevini de üstlenen, İngiliz aristokrasisi hayranı...

4 yıl önce

Konuyla alakalı diğer yazılara,  " Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi,Kuran ve bilim, İslam'da bilim , Müslüman bilim öncüleri , İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz. . "Fazilet odur ki, onu düşmanlar dahi tasdik ede..." ( Abdurrahman Ahmet, Garbın İslam'dan öğrendikleri, s. 6) "Batılılar, neredeyse sahip oldukları her şeyi Müslümanlardan aldıkları için, Müslümanlara karşı aşağılık kompleksine sahipler. O yüzden Müslümanlara, normal bir insan gibi bakamıyorlar....

5 yıl önce

 Konuya ek yazımlarımızı tavsiye ederiz: "Mevcut kaynaklara göre Hıristiyanlık, İslam ülkeleri neden geri? Dinsiz ahlak olur mu? Modernizm ve kadın" .   "Bize geri kalmış, cahil diyen batı, aslında kadavradan başka bir şey değildir." ( Hişam Şerabi, el-Musaqqıfune'l-Arab ve'l-Ğarb, s. 137) Modernizm, emperyal bir anlayıştır. Hem doğayı hem de insanı sömürür, gelinen noktada dinin boşluğunda insan evrende mutsuz olmuştur.  "Tarihin hiçbir döneminde, giderek canavarlaşan...

6 yıl önce

Bir İslam düşmanı Hıristiyan oryantalistin dilinden: “Helenistik anlayış tarafından Hıristiyanlığa mahirane bir şekilde sokulan iman ve itikat” ( Caetani, Annali dell’Islam, II/1045 ) "Hıristiyanlık gücü elinde bulunduran bir din olabilmek için teolojisini yeniden kurgulanmış ve asli kimliğinden uzaklaşmıştır."  ( Doç.  İbrahim Kalın, İslam ve Batı, s. 32)  "Hıristiyanlık, Yahudi ve Romalı geleneklerinin unsurlarının birbirinin üzerine monte edilmiş halidir." ( Gai Eaton, İslam...

7 yıl önce

  OKSİDENTALİZM İki doğu iki batı Oryantalizmin amacı hammadde, toprak ve iş gücüde dâhil hâkimiyet kurmaktır. Oksidentalizm amacı ‘ben’i önyargılardan kurtulmak ve ötekini aydınlatmaktır. Oryantalizm egoist ve ırkçıdır. Oksidentalizmde kendini müdafaa vardır. ( s. 8) Oryantalizm ile önce sömürgecilik sonra zihinsel işgal amaçlanırken oksidentalizm ile bir özgüleşme hareketine girilir. Başlıktaki iki doğudan amaç gerçek doğu ile batının gözündeki doğudur. Batının işgaline ve sömürüsüne...

9 yıl önce

  Benzer içeriğe sahip Lord John Davenport'un Hz Muhammed ve Kuran’ı kerim adlı eserinin özetini tavsiye ederiz! Konuyla alakalı diğer yazılara,  " İslam ve Rönesans, Kuran ve bilim ,  İslam'da bilim , Müslüman bilim öncüleri , İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz.  Müslümanlık ticaret ahlakı bakımından Hıristiyanlığı geçmişti....

9 yıl önce

                "Biraz da şarap iç." (Timeteos'a Mektuplar, 5, 23);   "İçki pisliktir." (Maide, 90)  Yahudilikte haram olan  (Tevrat, Levililer, Bab, 10, A. 8, 9-11) şarap hükmünün, Hz. İsa tarafından kaldırdığına ve şarabın Hıristiyanlıkta helal olduğuna inanılır. “Onlar yemek yerlerken, İsa ekmek aldı, şükran duası edip parçaladı ve tâbilerine verdi ve dedi ki: Alın, yiyin,...

10 yıl önce

"Kudüs kitab-ı Mukaddes okulu profesörlerinden Benoit ile Boismard'ın müştereken yazdıkları 'Dört İncil'in kaynaklarının topluca özeti' adlı eserde. 'sözlü rivayetin uzun bir oluşum safhası geçirmesi sonunda meydana gelen sözler, bu sözler ilk zamanlardaki şekillerinin sahip olduğu sıhhate sahip olmadığını ifade ederler. Bazı okuyucular İsa'nın sözlerinin İncillerde okuduğumuz gibi onun ağzından çıkmadığını fakat, onları bize nakleden kişilerce değiştirilerek çevreye intibak ettirildiğini öğrenince...

10 yıl önce

  İngiliz araştırmacı Sir Thomas Arnold, 'The Preaching of Islam' adlı kitabından:   " II. Haçlı seferine VII. Louis'in özel katibi olarak katılan St. Denis Manastırı mensubu Rahip Odo de Diogilo'un anılarından alıntılayarak aktarır: "Eğer Müslüman Türklerin kalplerine, o sefaleti ve felaketi görerek, bir acıma duygusu gelmemiş olsaydı, geri kalan Haçlı kafilesinin durumu çok feci olurdu. Türkler, bu biçarelerin yaralılarına baktılar,...


Yukarı Çık