Kadın

9 yıl önce

Konuyu tamamlayan, " Dinsiz ahlak olur mu?", " İslam'da Kadın Hakları"  ve "Batı medeniyeti" adlı yazıları da tavsiye ederiz. Modernizm Latince, 'şimdi' anlamına gelen 'modernus' kelimesinden türeyen modernizm, özellikle sanayi devrimi ile toplumda gözüken,  19. ve 20. ortalarına değin Avrupa'da etkin olan, geçmişe ait yaşantı tarzının artık zamanının geçtiğine inanan, yeni alışkanlıklar ve bu alışkanlıkların meydana getirdiği zihniyeti ifade eden bir...

11 yıl önce

     Tesettür, kemik erimesi yapar mı? İddia  “Tesettür giyim kemik erimesi yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Merkezleri'ne başvuran her iki kadından birinde kemik erimesi rahatsızlığı var. Nedeni ise kapalı giyimden kaynaklanan D vitamini eksikliği.” (Sabah, 2.12.2005) Bilindiği gibi İslam’a göre, "Kadının avret (Örtünmesi gereken) yeri el, yüz ve ayak dışında bütün vücududur." (TDV İslam Ansiklopedisi, Tesettür maddesi)  Gazetenin aynı yazıda görüş...

11 yıl önce

Bu konuya temel teşkil edecek “Kur’an ve bilim” ve “İslam’da kadın hakları” adlı yazılarımızı da öncelikli olarak tavsiye ederiz. En başta belirtelim ki, "Kadınlara cuma namazı, cenaze namazı ve bir de cihad hariç, erkeklere farz olanların hepsi farz kılınmıştır." (Abdürrezzak, Musannef, 5/298) Peygamberimizin kadınlara okuma yazmayı (İbn Hanbel, Müsned, 45/46/h.no: 27095; Ebu Davud, hadis no: 3887) ve ilmi (Fethu’l Bârî, 1/236;Mecmaü’z Zevâid,...

12 yıl önce

  MARSILE POIZER(Çağdaş Fransız düşünür, İslam'ın İnsanîliği) Avrupalı Hıristiyanlara kadına saygı göstermeyi öğreten, İspanya yoluyla Müslümanlardır. Kuran'a göre,kadın,erkekle aynı cevherde yaratılmıştır. (Kitap-ı Mukaddes'in Tekvin Bölümü'nün ileri sürdüğü gibi)kadının,erkeği asli günaha sevk ettiğini söyleyemez. Kuran'ın ve Hz. Muhammet'in öğretileri,kadın haklarını bıkmaz usanmaz savunucuları olduklarını ispat etmişlerdir. EMILE DERMENGHEM (Fransız oryantalist, Muhammed’in  Hayatı) Şunda hiç kuşku yoktur ki , İslam,Arap dünyasında kadının değerini yükseltmiş ve durumunu...

12 yıl önce

"Kadının öğretmesini izin vermem, kadın ancak sükuta olsun (sussun)." (Timeteosa Mektuplar, 2/12)  "Kitab-ı mukaddes'te, cennetten çıkarılmış ile ilgili bölümlerde, Adem'in günahı işlemesine Havva'nın neden olduğu yazılıdır. Bu yüzden kadınlara 'gazap tekneleri' olarak görmek ve onlara karşı kuşkucu ve acımasız bir tavır takınmak zorunda kalmıştır." (Gai Eaton, İslam Ve İnsanlığın Kaderi, s. 97) Yıl 2013’den 2021’e. Ağlama duvarına da nereden baksanız en fazla 100...

12 yıl önce

llah azze ve celle, kadın ve erkeği yaratırken farklı özelliklerde ve birbirlerini tamamlayacak şekilde yaratmıştır. Bu farklılıklar karşılıklıdır ve birbirinin yerine geçmediği gibi tam aksine birbirini tamamlar; Biri olmadan diğeri eksiktir, biri diğerinin yerini tutamaz, dolduramaz. Buna en güzel örnek zevc kelimesidir. Zevc,  “çift, çiftin teki” (TDV İslâm Ansiklopedisi, zevce maddesi) anlamlarına gelir. Mesela,  Ayakkabı da bir "çift"ten oluşur. Bu...

12 yıl önce

Bu konuya ek olarak "İslam kadınların okumasına karşı mıdır?" başlıklı yazının da okunmasını tavsiye ederiz.  İslam'da kadın hakları konusunda yazılan eserlerde öncelikle, İslam'ın geldiği dönemdeki Avrupa, Hint, Çin medeniyetlerindeki kadınların durumu ile İslam'ın kadınlara getirdiği haklar kıyaslanarak, İslam'ın kadınlara çok daha fazla haklar getirdiğinin altını çizilir. Biz ise bu kıyas götürmez bu hakikatleri direk atlayarak, İslam'ın, tarihte olduğu gibi günümüzde de,...


Yukarı Çık