Peygamber

10 yıl önce

Ümmi, Anasından doğduğu gibi kalan; yeni bir bilgi edinmemiş olan; okuma-yazma bilmeyen gibi anlamlara gelir. "Ümm" kelimesinin ism-i mensubu "ümm"e mensup olan, Arap dilinde "ümm"; anne, bir şeyin aslı gibi anlamlara gelir (Firûzâbâdî, el-Kamûsu'l-Muhît, Beyrut 1987, 1891)Kuran’da bazen de mecaz anlamları ile; Anne, asıl (kaynak) dönülecek yer ve süt emziren anlamlarında kullanılmıştır (Abdurrahman İbnu'l-Cevzî, Nüzhetu'l A'yuni'n-Nevazır fî İlmi'l-Vücûh ve'n-Nezâir...

10 yıl önce

     İslam ve Hz. Muhammed Hakkında Batılıların Sözleri *   George Sale, Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmese de, 'güzel bir ahlaka sahip olduğunu' itiraf eder. (G. Sale, The Koran, s.7) Kafir bile ahlakını reddedemiyor.     "Hz Muhammed yeryüzünde Allah’ın dinini kurmak üzere gönderilmiş idi. Kuran’ın en büyük iddiası Allah’ın, yani yaratıcının birliğidir ve Hz Muhammed bunu anlatmak için gönderilmiştir."  ( Lord John Davenport, Hz...

10 yıl önce

Hz Muhammed'e oryantalistlerce yapılan ithamlarla ilgili yazılarımızda ( Hz Muhammed ve İslam hakkındaki genel iftiraları, Oryantalistlerin Hz Muhammed’le ilgili iddialarına cevaplar, Kuran ve Hz. Peygamber Aleyhindeki İddialara Cevaplar  ) konuyu tamamlayan çalışmalarım bulunmaktadır, tavsiye ederiz. Müslüman inancına sahip olan bir kişinin merak amacı ile sorduğu soruya verilecek cevapla, Oryantalist  veya  ateist mantalite ile sorulan soruyu verilecek cevaplar farklılık arz eder. İkinci grup...


Yukarı Çık