Ateizm

1 yıl önce

Ateist, deist, misyoner ve oryantalistlere cevaplar, ilgili 'kategori başlıkları altında' ayrıntıları ile verilmiştir. . . Başka sorulara verilen cevaplara kaynaklık edecek alıntılar o konu başlıklarının altına eklenmiş olup, tekrara düşmemek için çoğunlukla kitap özetlerine bu alıntılar eklenmemiştir. Ateist ve deistlere cevap, Ateist ve deistlere güvenmemenin 100 nedeni  Çalışmaya küçük çaplı bir ateizm, deizm eleştirisi demek bile mümkün. Çalışma bizden, Hidayet yüce Allah'tan. ( s. 11)...

2 yıl önce

Ateizm, insanı evrim ağacının bir üyesi olarak görür. (s. 10) Allah problemleri var eden değil o var olan problemlerin çözümü için yol ve yöntem belirleyendir. (s. 14) Düzen belli gayelere hizmet etmekte hayatın devamını sağlamaktadır. Parçalar, bütünden habersizdirler. (s. 15) Gücün olmadığı yerde düzenden söz edilemez. (s. 17) Kainatın her yeri insanoğlunun yaşaması için uygun olsaydı, o zaman bir tesadüften...

2 yıl önce

Konuyu tamamlayan, 'Ateistlere din dersi , Neden ateist olmadım? Kur'an'da çelişki yoktur, Yaygın Kur'an imajları' adlı yazıları tavsiye ederiz. . . . . . .Kur'an'ın temel özellikleri 1- Evrenseldir, diğer tüm peygamberler bir 'bölgeye' gönderilmiştir. Kur'an ise insanlığa hitap eder. 2- İslam'ın Hz Adem'den itibaren gelen din olduğunu ilan eder. Geldiği bölgede İslam'dan eksik olan ne ise, o konular insanlara vahyedilmiştir: Ahlak, tevhid, kul hakkı gibi. 3- Konular, giriş,...

2 yıl önce

Allah, peygamberler vesilesi ile insanlara tercih yolu göstermiş, bu şekilde iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme imkanı vermiştir. İlahi kuralları öncelikle ve tüm içtenlikleriyle peygamberler uygulamış ve örnek oluşturmuşlardır. ( s. 7) Kelam, İslam dininin ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve akılcı yöntemlerle temellendirip destekleyen bir ilimdir. Kelam ilminin en özgün yanı, onun nasları merkeze alan bir disiplin olmasıdır.(s. 9) Günümüzde dini-İslami değerlere...

2 yıl önce

Arsel'in iddialarına cevap niteliği taşıyan,  "İlhan Arsel'e cevaplar, Turan dursun-İlhan Arsel'e cevaplar, İslam'da kadın hakları, Peygamber Efendimiz neden çok hanımla evlenmiştir?, İslam alimlerinin objektifliği, İslam barış dinidir, İslami Emirler ve Hümanizm, İslam felsefesi, Kuran ve bilim, İslam ve Rönesans, İslam güneşi, İslam'da kadınların okuması, Natüralizm" başlıklı yazılarımızın da...

3 yıl önce

Konu ile alakalı, "Bilim değişmez mi? Deizm 2, Evrim, Ateist akıl, Dawkins'e cevaplar, Dinsiz ahlak olur mu?" adlı yazıları da tavsiye ederiz. . "Evrende sadece bir düzenin varlığı değil, bu düzenin matematik verilere dayalı olarak kesin ispatları söz konusudur. Doğanın bu şekilde sistematik işleyen bir düzene kendi kendine kavuşması mümkün değildir.  Bir resmin kendinizi ressam olarak görmesi komik olur. Resim yapıcısından izler taşıyabilir, becerisi...

3 yıl önce

Yazar geçmişte bazı üslup hataları yaptığını belirtir: "Birçok şeyi zor yoldan öğrendim.  Birçok kusur ve hata işledim, ve bu kitabın büyük kısmı, bunlardan çıkardığım derslerden oluşur." (s. 19, 28, 421) Müslümanlar tevazu ile kendilerini Allah'ın yanında bir hiç olarak bilirler. (s. 18) 5 Kasım 2000 tarihinde Londra'da Müslüman oldum. ( s. 19) Hz Muhammed'in prensipleri üzerinden anladım ki, merhamet her şeyi...

3 yıl önce

Yazıyı tamamlayan, 'Evrim, bilim yanılmaz mı?, Ateist akıl, Dinsiz ahlak olur mu?, Allah’ın varlığının ispatı, Müslüman bilim adamları, İslam ve  Rönesans' adlı yazıları da tavsiye ederiz. Özet 2000'li  yıllardan itibaren  yeni (militan) ateizm ortaya çıkar. Onlara göre bilim hayatın her alanını, ahlak dahil açıklamaya yeterlidir. Halbuki bilim ancak, deneyle, ölçülerle cevaplanabilecek sorulara cevap verebilir. Ama deneylere kapalı, bilimin açıklamayı hedeflemediği alanlarda vardır...

4 yıl önce

Konu ile alakalı,  "Bilim yanılmaz mı?, Ateizm Yanılgısı 1, Ateizm çıkmazı, Dinsiz ahlak olur mu?, Evrim, Ateist akıl, Allah'ın varlığının ispatı" başlıklı yazıları da öneririz. .      "Delilerin götürdüğü yere gitmek istemeyen maksadı, kendi istediği yere gitmektir." ( s. 67) . Önsöz Richard Dawkins başta olmak üzere, ateistlerin bilimsel içeriğe sahip olmadığı gibi kitaplarının hemen her yerlerinde yayılmış olan hakaret edici ve kural...

4 yıl önce

Astrofizikçi Hugh Ross; "Zaman, olayların meydana geldiği boyut olduğuna göre, eğer madde, Big Bang ile ortaya çıkmışsa, o halde evreni ortaya çıkaran sebebin, evrendeki zaman ve mekandan tümüyle bağımsız olması gerekir. Bu da bize, yaratıcının evrendeki tüm boyutların üzerinde olduğunu göstermektedir." demektedir. (Ross, The Creator and the Cosmos, s. 76) Evren'i O yaratmıştır. Zaman ve mekanı da var eden odur....

4 yıl önce

"Bir eserle ilgili yapılacak bilimsel incelemeler, eserin yaşını, hangi maddeler kullanılarak yapıldığını, tasarımsal özelliklerini, kullanılış alanlarını ortaya koyar. Eserin sahibi olan zat, bizim eser üzerinde yaptığımız bilimsel metotlar ve incelemelerin alanına girmez. Eseri inceleyerek onu yapan kişi hakkında pek çok bilgiye ulaşabiliriz. Eserin mükemmelliği, tasarımın harikalığı bize onu yapan eser sahibi hakkında zengin bilgiler verir. Ama eser sahibinin kendisi bizim...

4 yıl önce

İslam'la ilgili batı kökenli iki yazar adı adı vererek konuya giriş yapalım: VI. yüzyıl Bizans felsefecisi İskenderiyeli Stephen tarafından yazılan, Horoscope adlı eserinde, 620 yılında Arap tüccardan işittiği alıntıyı nakleder:" Yesrib'te ( Medine'nin eski adı) İsmailoğullarından Kureyş kabilesine bağlı, 620'li yıllarda, adı Muhammed olan ve peygamber olduğunu iddia eden bir adam ortaya çıkmıştır." ( Robert Hoyland, Seeing Islam as others saw...

4 yıl önce

Not, kitabın cevap verdiği 100 konunun özetlerinden bazıları, sitemizdeki aynı başlıkla işlenen soruların cevaplarına dağıtılmıştır. Kitapta, ağır konular, komik, rahat okunur tarzda, akıcı bir üslupla ele alınıp yazılmıştır. . Arka kapak: Ateizm, bugün bir inanca dönüşmüştür. Bu akım, artık içinde inanç unsurlarını barındırmakta ve tıpkı diğer dinler gibi üyelerine kurtuluş vaat etmektedir. Ateistler, en az diğer dinler kadar saygıyı ve en az...

5 yıl önce

Ateistlerin yanılgıları .    ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ  ( Maide, 54) *   Gelen mesajlardan bazılarının genel içeriği şu: 'Bu kadar yıldır ateist vb eserler okursunuz, nasıl ateizme kaymadınız, kendinizi korudunuz?' İlk ateist kitapları okuduğum 1990 yılında bir süre sarsıntı geçirdim çünkü; ateist görüşlere cevap verecek bir alt yapım yoktu. Klasik muhafazakâr bir aile çocuğu, namaz, oruç, azıcık Kuran’da bilim içeriği bilgisi ki zaten ateizme kaymama ramak kalmasına...

7 yıl önce

Bu konuya ek olarak, " Dinsiz ahlak olur mu?, Deizm 2, Naturalizm, Ateist akıl" adlı yazılarımızı da öneririz. . Muhataplarımızın kafa yapısı: "Eğer bir Meryem Ana heykelinin sizlere el salladığını görseniz dahi, bir mucize ile karşı karşıya olduğunuzu sanmayın... Çok küçük bir olasılıktır, ama belki de heykelin sağ kolundaki atomların hepsi, tesadüfen, bir anda aynı yönde hareket etme eğilimi içine girmiş olabilirler."...

8 yıl önce

  Kuran'da çeşitli ayetlerde Allah'ın savaşmakta olan müminlere melekleri yardım amacıyla gönderdiğinden bahsedilir. Bu ayetlerden maksat nedir, melekler bizzat fiili olarak ta savaşlara katılmışlar mıdır? Soruya kısaca cevap verdikten sonra bu konu hakkında yazılmış bir eserin özetini sizlere sunuyoruz. Meleklerin yardımı 1- Sayıca kafirlere Müslümanları çok göstermek. Kafirlerin gördüğü ama Müslümanların fark etmediği melekler sayıca azlıklarını zıttına çevirip kafire Müslüman sayısını fazla göstertir. 2-...

8 yıl önce

İslam dinine göre evren tanrının yaratması sonucu meydana gelmiştir ve kâinatta geçerli kanunlar (Sünnetullah, Âdetullah) vardır. Bilim, düzen ve yasalardan hareketle sonuçlara ulaşmaktadır. Bilimsel sonuçlarının dine muhalif olması söz konusu olamaz. (Emine Öğük, Yeni ateistlerin yanılgıları, s. 79) . Kelami Açıdan Modern Çağ Ateizminin Eleştirisi Ateizm Kavramı 1-Ateizmin Kelime ve Terim Anlamları Ateizm kavramı; yunanca, ilahi dinlerin söylediği bahsettiği anlamda bir ilahın varlığına...

9 yıl önce

A)    ATEİZM NEDİR? 1.    Ateizmin Tanımı Ateizm, Tanrı inancı karşısında tepkisel bir düşünceyi dile getiren dünya görüşünün ismidir. "Theos"tan türemiştir. "Tanrıtanımazlık" anlamına gelmektedir. Ateizm günümüzde belli bir yaşam tarzını ve davranış biçimini dile getirmektedir. Ateizmin bir kavram olarak tanımlanması ve anlaşılması öncelikle ilâhî dinlerin Tanrı inancının ne olduğunun bilinmesiyle mümkün olacaktır. Çünkü ilâhî olmayan herhangi bir inancı (putperestliği, totemizmi, paganizmi vb.)...

9 yıl önce

"İnkârcılar, sözlerini bilim, mantık ve akılla tatlandırıp ambalajlarlar." (İzzet Derveze, Kuran cevap veriyor, s. 21) Konuya ek olarak, " Bilim yanılmaz mı?, Ateist akıl, İslam bilimi ve Rönesans,İslam bilim öncüleri, Richard Dawkins ve Stephen Hawking'e cevaplar" adlı yazıları da öneririz. . Bir alanda uzman olmak tüm alanlarda uzman olmayı gerektirmez. İyi bir fizikçi Hristiyanlık inancındaki tanrı kavramını reddedebilir ama, mesela...

9 yıl önce

 İddia: Kuran aklı-düşünmeyi beyine değil, kalbe izafe eder. Kuran'a göre kalp düşünür! Delil olarak şu ayetler ileri sürülür: Hac, 46 "Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? "; Muhammed, 24 "Onlar Kuran'ı düşünmüyorlar mı? yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?"; Araf,179 ''Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar (idrak edemezler)'' Cevabımız: Ateistler işlerine gelince Hz Muhammed'in Kuran'daki bilimsel ayetleri Hindistan...

9 yıl önce

Konuyu tamamlayan, ‘Kur'an'da çelişki yoktur’, ‘Hz Muhammed neden çok kadınlar evlenmiştir?’, ‘Kur’an’ın kaynağı nedir?’, ‘Oryantalistler ve Hz Muhammed’ adlı yazıları tavsiye ederiz. .   Peygamber Mekke' de içlerinde putlar olduğu halde Allah' ın evi Kâbe’yi tavaf edip ona dönüp namaz kıldıktan sonra ne oldu da Medine' de Kudüs' e dönmeye karar verdi? Sonra ne oldu da 18 ay geçince tekrar Kâbe’ye döndü? Öncelikle İslam'da...

9 yıl önce

                                               ALAK  KELİMESİ VE MÜMİNUN SURESİ 14. AYET Alak/alaka kelimesi,  Kan emen Sülük,  kan pıhtısı, Bir şeyin bir şeye tutunması/yapışması, Bir kimsenin biriyle alaka kurması, Bir şeyin bir şeye asılması, sevgi, Bir şeyin sevgisinin bir kalbe çelme takması anlamlarına gelir,   (bk. el-Cevheri(ö. 393), es-Sihah; İbn Faris(ö. 395), Mucemul-’Lüğa;  İbn Manzûr(ö.711),...

9 yıl önce

Konu ile alakalı, "Bilim yanılmaz mı?, Bilim ne değildir?, Deizm 2-3-4 , Ateizm Yanılgısı 1-2, Ateizm çıkmazı, Dinsiz ahlak olur mu?, Evrim, Allah'ın varlığının ispatı, Naturalizm" başlıklı yazıları da öneririz. . Devlet eli ile ateizm propagandası bile yapılmış ama amacına ulaşamamıştır! "Rusya'da 'militan tanrısızlar örgütü' kurulmuştu." (Nikita Kruşçev, Anılar, s. 107); SSCB dönemimde ilkokul 4. sınıfta 'Allah'sızlar kulübü' okullarda kurulurdu. (...

11 yıl önce

   Resûl-i Ekrem Mustalik (Müreysî) Gazvesi'nden dönerken beraberinde götürdüğü eşi Aişe, konakladıkları bir yerde sabaha karşı tekrar hareket emri verildiğinde özel ihtiyacını gidermek üzere ordugâhtan uzaklaşır. Geri gelirken boynundaki Yemen (Zafâr) akiği gerdanlığın düşmüş olduğunu fark eder ve kendisini bekleyecekleri düşüncesiyle dönüp aramaya koyulur; ancak karanlıkta onu bulup el yordamıyla tanelerini toplayıncaya kadar çok vakit kaybeder. Bu sırada kervana hareket...

11 yıl önce

         Ateistlerin "körelmiş organlar" diye lanse ettiği organların, her birisinin bir işlevi olduğu ortaya çıkmışken aynı zamanda bu iddia dolaylı yönden, köreldiği iddia edilen organlardan çok daha fazla, kıyaslanamayacak orandaki "körelmemiş" organların da, kurulmuş dev bir mekanizmanın her bir parçasının çalıştığının itirafıdır! Tarihi Süreç     1893 yılında Alaman anatomist Robert Wiedersheim, 86 maddeden oluşan bir körelmiş organlar listesi hazırlamıştır....

11 yıl önce

Bazı düşünürler  ne Tanrı inancını ne de inançsızlığı kabul etmişlerdir. Kendilerini inanmakla inanmamak arasında, orta bir yerde gören ve agnostik (bilinemezci) olarak tanımlayan bu kişiler, Tanrı'nın varlığı hakkında da olumlu ya da olumsuz bir hüküm vermekten kaçınmışlardır. Agnostiklere göre Tanrı'nın varlığı meselesi insan aklının ötesinde bir konudur. Agnostikler Tanrı inancı karşısında tarafsız kalmayı tercih etmişlerdir. Ancak bu kişilere yanlış da...

11 yıl önce

                                              Kuran'dan günümüz ateistlerine bakış 1- Müteşabih ayetlere yoğunlaşırlar: "Sana Kitab’ı indiren O'dur. Onun bazı ayetleri kesin anlamlıdır (muhkem), ki bunlar kitabın özüdür. Diğerleri de benzer anlamlıdır (müteşabih). Kalplerinde hastalık bulunanlar, insanları şaşırtmak ve farklı anlam vermek için benzer anlamlı olanlarının ardına düşerler. " ( Ali İmran:7) 2- Kuran müminin imanını kafirin küfrünü artırır:  " ...mü'minlerin de imanı pekişsin." (Müddesseri:31),...

11 yıl önce

    Giriş Marx (1820-1895) ve Engels’in (1820-1895) 1948 yılında başlattıkları modern sosyalist hareket, ateizmi toplumsal yapıdan hareketle ön plana çıkarmış ve açıklamaya çalışmıştır. Bu durum ‘sosyo-politik ateizm’ olarak da isimlendirilir. Aslında sosyalizmin öncelikli amacı dini yok etmek olmadığı gibi onun karşıtı da teizm değil, kapitalizmdir. Buna göre dinle soyut ve saf entelektüel sâiklerle değil, sosyalist ideallerin engeli olması sebebiyle mücadele edilmelidir. Sosyalist...

11 yıl önce

                                                       Ateistlere din dersi  Hayatı anlamlı kılan çeşitlilikler ve farklılıklardır. Önemli olan zıtların buluşma noktalarını araştırmak; saldırıya geçmek değil, anlamaya çalışmaktır.Tanımak, kendini tanımlayanın tanımına saygı duyup, onu kendini tanımladığı şekliyle, o halde kabul etmektir.Tanımak ve tanımlamak doğru bir...

11 yıl önce

Erdoğan Aydın'ın gözü o kadar din düşmanlığı ile kör olmuş ki  " Yeryüzünü size döşek kıldık." (Evinizde döşekte yatıyormuşsunuz gibi yeryüzünü sizin emrinize, size hizmete amade kıldık anlamındaki) ayetini ‘Bakın döşek düz yere kurulur, Kuran 'da yerin düz olduğunu söylüyor’ diye yorumlayabilmektedir. Tabii ki “Kuran’daki teşbih”  sanatını bilmeyen, tefsir usulü okumadan din hakkında kitap yazanların böyle komik durumlara düşmesi gayet doğal...

11 yıl önce

                                                                    Giriş   T. Dursun, Salman Rüşdü'nün ortaya attığı "Şeytan Ayetleri" meselesine “değinerek” bunların gerçek olduğunu iddia etmektedir. İşin ilginç yanı bir taraftan ‘Kuran yakıldı, orjinali artık yok’ derken diğer taraftan kalkıp “Şeytan Âyetleri" iddiasını ortaya atmak ancak Dursun gibi usul- metot – kural tanımayanlara has bir özellik olmalıdır.                                                           Garanik olayı nedir?     Bir gün Kureyş’in kalabalık bir meclisinde oturmuştu. O gün...

11 yıl önce

                            Yazarın "Şeriat ve Kadın" adlı eserinin eleştirisi                                                                Giriş     Yazarın kitabına aldığı hadisler ya mevzu (uydurma) ya da anlam ve hedefinden saptırılan, keyfi yorumlarla amacından uzaklaştırılan hadislerden oluşmaktadır. Kuran ayetleri ise sübjektif yorumlarla kendi istek ve arzularına göre yorumlanmakta, cımbızla ayetler ortam ve içeriğinden koparılıp istenilen anlamlar kendilerine yüklenmeye  çalışılmıştadır.      Evrensel bir dinin peygamberi olan efendimizin, kendilerine iman etmelerini istediği...

11 yıl önce

"insanlar arasında öyleleri var ki, bilgisi olmayanları Allah yolundan saptırmak ve onu gülünç duruma düşürmek için ( İlahi mesajlar üzerinde) kelime oyunu yapmaya kalkışırlar: böylelerini alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine mesajlarımız aktarıldığında, sanki kulaklarında bir sağırlık varmış da onları hiç duymamış gibi, küstahça yüz çevirir: işte ona (öteki dünyada) acıklı azabı haber ver!" ( Lokman, 7-8) “İnandıktan sonra kafirliğe sapıp...

11 yıl önce

  Giriş Turan Dursun nasıl ateist oldu? Dursun, eline süpürge alır, su dolu kovaya batırır duvara sürter, şekiller oluşur. Acaba canlılarda böyle tesadüfen oluşmuş olamaz mı der ateist olur! İyi de, o şekilden daha zor olan insan, kova, su, duvar nasıl oluştu? Bunu yorumlayacak akıl, bilinç, düşüncenin kökeni nedir? Turan Dursun nasıl Kuran'ı reddetti? Kuran'da geçen kıssaların aynılarını İncil-Tevrat'ta da görünce, Muhammed bunları İncil-tevrattan çaldı...

11 yıl önce

     Bilindiği gibi, Charles Robert Darwin  (1809 – 1882) modern biyolojinin temelini atan bir biyoloji bilginidir. Onun şimşekleri üzerine çeken hamlelerinden biri de türlerin evrim yolu ile değişebileceğini söylemesidir. Bu durum, öncelikle türlerin sabit olduğunu söyleyen Aristo biyolojisine karşı bir tutumdur. Darwin’in bu düşüncesine karşı çıkan kilise, söz konusu evrim düşüncesinin Aristo’nun “türler sabittir, değişmez” düşüncesine ters düştüğü için oldukça...

11 yıl önce

İslam savaş hukuku - Savaş esnasında bile hukuk!- "Kur’an’da savaş karşı çıkılması gereken bir şeydir; tek adil savaş savunma savaşıdır. Bazen değerleri savunmak için savaşmak zorunlu olur." (Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi, s. 241) Emile Dermenghem: "İslam, insana savaştayken dahi bir merhamet duygusu,  bir adalet duygusu verir." demektedir. (Temoignage de I'İslam, Les Cahires du Sus, 1947) Cihad, ‘Can, mal, namus, akıl ve dinin korunması...

11 yıl önce

                                                               Giriş 1-Öncelikle şunun altını çizmek gerekir: “Pek çok Müslüman, din terimini, hayat tarzı olarak çevirmeyi tercih etmektedir.” (Gai Eaton, İslam ve İnsanlığın Kaderi, s. 83); "Din yaşam tarzının adıdır, yaşam tarzımız dinimizdir. Neyi nasıl yaşıyorsak dinimiz o dur!  "Vahyin esas maksadı, bir "hayat görüşü" sağlamaktır." ( Selçuk Kütük, Deizm, s. 110)  2-Din  iyiliği yaymak, kötülüğe engel olmak için gönderilmiştir. Pasifizm, nemelazımcılık, enaniyet,...

11 yıl önce

Konu ile alakalı,  "Bilim yanılmaz mı?, Bilim ne değildir?, Ateizm Yanılgısı 1, Ateizm çıkmazı, Dinsiz ahlak olur mu?, Ateist akıl, Allah'ın varlığının ispatı, Deizm 2, Naturalizm" başlıklı yazıları da öneririz.   "Marx ve Engels tarihi, diyalektik evrimle açıklamışlardır." (Fulya Gürses, Hasan Basri Gürses, Dünya'da ve Türkiye'de gençlik, s.42) "Darwinci evrim teorisine ateistler sık sık başvurulur." ( Alper Bilgili, Bilim ne değildir? s....


Yukarı Çık