Ateizm

6 ay önce

Bu yazımızdan önce "Bilim değişmez mi?", "Dinsiz ahlak olur mu?", "Ateist akıl", "Evrim", "Dawkins ve Hawking’e  cevaplar", "Deizm Yanılgısı", "Agnostisizm Yanılgısı", "İslami emirler ve hümanizm", "Kader (Kötülük Problemi)", "Kur’an ve bilim" adlı yazılarımızın okunması konunun daha iyi anlaşılmasına neden olacaktır! Tanımı  Ateizm, Allah'ın varlığını inkar eden felsefi görüştür. (Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, I/110; Modern çağın inanç sorunları, Diyanet Yayınları, Heyet, s. 52; Cüneyt Avcıkaya, Kolaycılığa...

3 yıl önce

Konuyu tamamlayan, 'Kur’an Ahkâmının Değişmesi’, ‘Neden ateist olmadım?’, ‘Kur'an'da çelişki yoktur’ adlı yazıları da okumanızı tavsiye ederiz. Kur'an'ın temel özellikleri Kur’an Evrenseldir, Hz Muhammed hariç diğer tüm peygamberler bir 'bölgeye' gönderilmiştir. Kur'an ise tüm insanlığa hitap eder. Kur’an, İslam'ın Hz Adem'den itibaren gelen din olduğunu ilan eder. Geldiği bölgede İslam'dan eksik olan ne ise, o konular insanlara vahyedilmiştir: Ahlak, tevhid, kul hakkı gibi....

3 yıl önce

Ateist yazarlar ve eserlerindeki iddialara cevaplar III İlhan Arsel'e cevaplar I ‘Şeriat ve Kadın’ adlı kitabın eleştirisi I -İlhan Arsel'in, "Şeriat ve Kadın" isimli kitabı hakkında, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Sayın Dr Ekrem Keleş'in raporunun özeti- Arsel'in iddialarına cevaplayan, "İlhan Arsel'e cevaplar, Turan dursun-İlhan Arsel'e cevaplar, İslam'da kadın hakları, Peygamber Efendimiz neden çok hanımla evlenmiştir? İslam alimlerinin objektifliği, İslam barış dinidir, İslami Emirler ve Hümanizm, İslam felsefesi, Kur’an ve bilim, İslam ve Rönesans, İslam'da...

5 yıl önce

İslam'la ilgili batı kökenli iki yazar adı vererek konumuza giriş yapalım: VI. yüzyıl Bizans felsefecisi İskenderiyeli Stephen tarafından yazılan, “Horoscope” adlı eserde, 620 yılında Arap tüccardan işittiği alıntıyı şu şekilde nakleder: “Yesrib'te (Medine'nin eski adı) İsmailoğullarından Kureyş kabilesine bağlı, 620'li yıllarda adı Muhammed olan ve peygamber olduğunu iddia eden bir adam ortaya çıkmıştır.” (Robert Hoyland, Seeing Islam as others saw it,...

5 yıl önce

Ateistlerin yanılgıları .    ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ  (Maide, 54)  Gelen mesajlardan bazılarının genel içeriği şu şekilde olmaktadır: 'Bu kadar yıldır ateist vb eserler okursunuz, nasıl ateizme kaymadınız, kendinizi korudunuz?' İlk ateist kitapları okuduğum 1990 yılında bir süre sarsıntı geçirdim çünkü o zamanlar ateist görüşlere cevap verebilecek bir alt yapım yoktu. Klasik muhafazakâr bir aile çocuğu olarak bende namaz, oruç, azıcık Kur’an’da bilim içeriği bilgisi vardı ki,...

7 yıl önce

Muhatabımızın kafa yapısını gösteren bir örnek ile konumuza başlayalım: "Eğer bir Meryem Ana heykelinin sizlere el salladığını görseniz dahi, bir mucize ile karşı karşıya olduğunuzu sanmayın... Çok küçük bir olasılıktır, ama belki de heykelin sağ kolundaki atomların hepsi, tesadüfen, bir anda aynı yönde hareket etme eğilimi içine girmiş olabilirler." (R. Dawkins, The Blind Watchmaker, s. 159) Bu önyargılı bakış açısını...

9 yıl önce

Başka sorulara verilen cevaplara kaynaklık edecek alıntılar o konu başlıklarının altına eklenmiş olup, tekrara düşmemek için çoğunlukla kitap özetlerine bu alıntılar eklenmemiştir. Ateizm ve eleştirisi Ateizm, "Theos"tan türemiştir ve "Tanrıtanımazlık" anlamına gelmektedir. Ateizm günümüzde belli bir yaşam tarzını ve davranış biçimini dile getirmektedir. (s. 1-2) İlâhi olmayan herhangi bir inancı (putperestliği, totemizmi, paganizmi vb.) ya da dinî (Budizmi, Şintoizmi, Afrika’daki kabile inançlarını vb.) reddetmek...

9 yıl önce

Konuya ek olarak, " Bilim yanılmaz mı?, Ateist akıl, İslam bilimi ve Rönesans,İslam bilim öncüleri, Richard Dawkins ve Stephen Hawking'e cevaplar" adlı yazıları da öneririz. Bir alanda uzman olmak, farklı bir alan da da uzman olunduğunu göstermez. İyi bir fizikçi Hristiyanlık inancındaki tanrı kavramını reddedebilir ama mesela İslam'daki ilah inancını araştırmazsa ateist olarak kendini adlandırabilir. Ayrıca deist ve agnostiklerin ateist...

10 yıl önce

İddia: Kur’an aklı, düşünmeyi beyine değil, kalbe izafe eder. Kur’an'a göre kalp düşünür! Delil olarak şu ayetler ileri sürülür: Hac, 46: "Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun?"; Muhammed,  24: "Onlar Kur’an'ı düşünmüyorlar mı? yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?"; Araf,179: ''Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar (idrak edemezler)'' Öncelikle ateistler bu iddialarını ispatlamak için Kur’an'da geçen “kalp” kelimesinin...

10 yıl önce

Konuyu tamamlayan, ‘Kur'an'da çelişki yoktur’, ‘Hz Muhammed neden çok kadınlar evlenmiştir?’, ‘Kur’an’ın kaynağı nedir?’, ‘Oryantalistler ve Hz Muhammed’ adlı yazıları tavsiye ederiz. .   Peygamber Mekke' de içlerinde putlar olduğu halde Allah' ın evi Kâbe’yi tavaf edip ona dönüp namaz kıldıktan sonra ne oldu da Medine' de Kudüs' e dönmeye karar verdi? Sonra ne oldu da 18 ay geçince tekrar Kâbe’ye döndü? Öncelikle İslam'da...

10 yıl önce

Konu ile alakalı, "Bilim yanılmaz mı?, Deizm, Ateizm Yanılgısı, Dinsiz ahlak olur mu?, Evrim, Allah'ın varlığının ispatı" başlıklı yazıları da öneririz. Önce basında çıkan bir haber ile konumuza başlayalım: “Ateistler daha zeki çıktı”: 63 bilimsel çalışmadan 53'ü ateistlerin dindar insanlara oranla daha zeki olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, cinsiyet ve eğitim gibi diğer faktörler din ile zeka arasındaki ilişkiyi etkilemiyor....

11 yıl önce

Resûl-i Ekrem Mustalik (Müreysî) Gazvesi'nden dönerken onunla beraber olan eşi Hz. Aişe, konakladıkları bir yerde sabaha karşı hareket emri verildiğinde özel ihtiyacını gidermek üzere ordugâhtan uzaklaşmıştı. Geri gelirken boynundaki Yemen (Zafâr) akiği gerdanlığın düşmüş olduğunu fark etmiş ve kendisini bekleyecekleri düşüncesiyle dönüp aramaya koyulmuştu; ancak karanlıkta onu bulup el yordamıyla tanelerini toplayıncaya kadar çok vakit kaybedince kervana hareket emri verilmiş,...

12 yıl önce

Evrimcilerin "körelmiş organlar" diye lanse ettiği yapıların her birisinin bir görevi olduğunu artık biliyoruz. Bu iddia aynı zamanda dolaylı olarak köreldiği iddia edilen organlardan çok daha fazla, kıyaslanamayacak sayıdaki "körelmemiş" organların da, kurulmuş dev bir mekanizmanın bir parçası olarak çalıştığının itirafı olmaktadır! Tarihi Süreç 1893 yılında Alman anatomist Robert Wiedersheim, 86 maddeden oluşan bir körelmiş organlar listesi hazırlamıştır. Bu tarihten önce de...

12 yıl önce

Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, ‘Bilim değişmez mi?’, ‘Dinsiz ahlak olur mu?’, ‘İslam alimlerinin objektifliği’, ‘Kur’an ve bilim’, ‘İslam ve Rönesans’, ‘Evrim Teorisi’, ‘Ateizm Yanılgısı’, ‘Deizm Yanılgısı’ başlıklı yazılarımızın da okunmasını özellikle tavsiye ederiz. Agnostiklere cevaplar   Agnostisizm/bilinemezcilik: “Yunanca, bilgi ve marifet anlamına gelen gnostos sözcüğünün başına olumsuzluk eki olan "a" ekinin gelmesi ile oluşan bir kelime olup, bilinemezci anlamına gelir. Kuşkuculuğun bir...

12 yıl önce

Kuran'dan günümüz ateistlerine bakış 1- Müteşabih ayetlere yoğunlaşırlar: "Sana Kitab’ı indiren O'dur. Onun bazı ayetleri kesin anlamlıdır (muhkem), ki bunlar kitabın özüdür. Diğerleri de benzer anlamlıdır (müteşabih). Kalplerinde hastalık bulunanlar, insanları şaşırtmak ve farklı anlam vermek için benzer anlamlı olanlarının ardına düşerler. " ( Ali İmran:7) 2- Kuran müminin imanını kafirin küfrünü artırır:  " ...mü'minlerin de imanı pekişsin." (Müddesseri:31), " Rabbinden...

12 yıl önce

    Giriş Marx (1820-1895) ve Engels’in (1820-1895) 1848 yılında başlattıkları modern sosyalist hareket, ateizmi toplumsal yapıdan hareketle ön plana çıkarmış ve açıklamaya çalışmıştır. Bu durum ‘sosyo-politik ateizm’ olarak da isimlendirilir. Aslında sosyalizmin öncelikli amacı dini yok etmek olmadığı gibi onun karşıtı da teizm değil, kapitalizmdir. Buna göre dinle soyut ve saf entelektüel sâiklerle değil, sosyalist ideallerin engeli olması sebebiyle mücadele edilmelidir. Sosyalist...

12 yıl önce

Ateist yazarlar ve eserlerindeki iddialara cevaplar IV Erdoğan Aydın'a cevaplar Ateistler Müslüman âlimlerin yazdığı kitaplardan ‘alıntılar’ yaparak İslam'a saldırmaya  çalışırken,  bilimsel olduklarını iddia eden bu yazarların, aynı kitaplarda yeralan ‘başka iddialarına cevapları’ görmemezlikten gelmemeleri objektifle açıklanabilir? Kendilerini entelektüel, okumuş, aydın, rasyonalist gören ateistlerden biri olan Erdoğan Aydın, her seferinde Allah (cc) adı geçince "Allah'ın -varsa eğer- ve onun peygamberi olduğunu iddia eden muhammed'in." diye...

12 yıl önce

 Giriş Turan Dursun, Salman Rüşdü'nün ortaya attığı "Şeytan Ayetleri" meselesine “değinerek” bunların gerçek olduğunu iddia eder. İşin ilginç yanı bir taraftan ‘Kur’an yakıldı, orjinali artık yok’ derken diğer taraftan bir de kalkıp “Şeytan ayetleri" iddiasının gerçekleştiğini iddia etmek için hem ateist/oryantalist olmak hem de bilimden uzak öznel ve önyargılı olmak gerekir. Garanik olayı/iddiası nedir? İddia: Bir gün Kureyş’in kalabalık bir meclisinde oturmuştu. O...

12 yıl önce

Yazarın "Şeriat ve Kadın" adlı eserinin eleştirisi II -Aynı esere cevap niteliği taşıyan bu ikinci yazımızın temelini, ateizmin kıyısından döndüğüm 1994 yılında yazmıştım, bazı konular tekrar gibi olsa da katkı sağlayacağını umuyoruz- Yazarın kitabına aldığı hadisler ya mevzu (uydurma) ya da anlam ve hedefinden saptırılan hadislerden oluşmaktadır. Kur’an ayetleri ise sübjektif yorumlarla kendi istek ve arzularına göre yorumlanmakta, cımbızla ayetler ortam ve...

12 yıl önce

-Yazının ilk bölümüne, "Turan Dursun'un hayatı ve kitaplarındaki metodun eleştirisi" adlı yazıdan ulaşabilirsiniz. "İnsanlar arasında öyleleri var ki, bilgisi olmayanları Allah yolundan saptırmak ve onu gülünç duruma düşürmek için (İlahi mesajlar üzerinde) kelime oyunu yapmaya kalkışırlar: böylelerini alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine mesajlarımız aktarıldığında, sanki kulaklarında bir sağırlık varmış da onları hiç duymamış gibi, küstahça yüz çevirir: işte ona (öteki...

12 yıl önce

Ateist yazarlar ve eserlerindeki iddialara cevaplar I Turan Dursun'un hayatı ve kitaplarındaki metodun eleştirisi  -1990 yılında eserlerini okuduğumda beni ateizmin kıyısına kadar yaklaştıran ilk eserlerin yazarı olan Turan Dursun’un eserlerine ve hayatına, bu şahsi tecrübemden ötürü özel yer vereceğim. Ama şahsen, daha sonra deizm, misyonerlik ve özellikle oryantalizm üzerine yaptığım araştırmalar sonucu Dursun’un eserlerini zamanında gözümde fazla abarttığımın da artık farkındayım. Değil...

12 yıl önce

Savaş esnasında uyulması gereken kurallar İslam savaş hukuku -Savaş esnasında bile hukuk!- ‘Çaba ve gayret sarf etmek’ anlamına gelen ‘cihad’, İslam inancına göre ‘nefs, şeytan ve düşman zulmüne karşı Allah yolunda mücadele etmek’ anlamlarına gelir. ‘Kıtal’ sözcüğü ise Kur'an-ı Kerim'de "savaş" anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla cihad, kıtal anlamını da içine alan geniş kapsamlı bir kavramdır. Cihat kavramının kök fiili olan “cehd” ve “cühd”,...

12 yıl önce

Ateist yazarlar ve eserlerindeki iddialara cevaplar II Turan Dursun, İlhan Arsel, Erdoğan Aydın, Server Tanilli'ye Cevaplar (Yazı ana hatları ile Prof. Muhammet Altaytaş hocamızın “Hangi Din?” adlı eserden faydalanılarak hazırlanmıştır.) -Ateist yazarlarınca ileri sürülen ‘tüm iddialara cevaplar’ ilgili başlıklar altında bu çalışmamızda mevcuttur.-  Giriş Din yaşam tarzının adıdır, yaşam tarzımız dinimizdir. ‘Hangi kurallara göre’ yaşıyorsak dinimiz odur!  "Vahyin esas amacı, bir ‘hayat görüşü’ sağlamaktır." (Selçuk...

12 yıl önce

Konu ile alakalı,  "Bilim yanılmaz mı?, Bilim ne değildir?, Ateizm Yanılgısı 1, Ateizm çıkmazı, Dinsiz ahlak olur mu?, Ateist akıl, Allah'ın varlığının ispatı, Deizm 2, Naturalizm" başlıklı yazıları da öneririz. Giriş Tüm canlıların ortak bir atadan geldiğini, doğal seçilim/seleksiyon ile bu değişimin gerçekleştiğini ileri süren, materyalist dünya görüşünü savunanlarca yaratılışçı görüşe alternatif olarak kabul edilen ve bilimsel olduğu ileri sürülen bir teoridir....


Yukarı Çık