Ateistlere Kur’an dersi

2 yıl önce
Ateistlere Kur’an dersi

Konuyu tamamlayan, ‘Ateistlere din dersi , Neden ateist olmadım? Kur’an’da çelişki yoktur, Yaygın Kur’an imajları’ adlı yazıları tavsiye ederiz.

.

.

.

.

.

.Kur’an’ın temel özellikleri

1- Evrenseldir, diğer tüm peygamberler bir ‘bölgeye’ gönderilmiştir. Kur’an ise insanlığa hitap eder.

2- İslam’ın Hz Adem’den itibaren gelen din olduğunu ilan eder. Geldiği bölgede İslam’dan eksik olan ne ise, o konular insanlara vahyedilmiştir: Ahlak, tevhid, kul hakkı gibi.

3- Konular, giriş, gelişme, sonuç şeklinde sıralanmaz! Konular Kur’an’da dağınık halde bulunur. Bir konu araştırılırken tüm Kur’an gözden geçirilmelidir ki, bu sayede araştırılan konunun Kur’an bütünlüğü içindeki yeri daha net anlaşılsın ve Kur’an bütünlüğü içinde konu içselleştirilebilsin. Bunu, tabiatta dağınık gibi gözüken ama bir bütün halinde hayatın devamını sağlayan unsurlara benzetebiliriz, her biri farklı, ayrı, özeldir ama, tümü ahenkli bir bütünü oluştururlar. Kur’an’ın kendine has üslubu vardır. Önceden ateist iken İslam’a dönen Altay Cem Meriç Kur’an incelemeleri sonucu vardığı sonucu şöyle özetler: “Kur’an üslubundan anladığım o ki, Kur’an’da bir sure içerisinde bir konuyu anlatırken özellikle farklı tekil örnekler verilir ve ardından bir kritik cümle ile çok geniş bir şekilde bütün olguları toplayıp eline alır. Eğer tekil örnekler arasındaki bağlantılara dikkat etmezseniz burayı ıskalamanız muhtemeldir.” (Altay Cem Meriç, Muhtelif-1, s. 80) Ateistler gibi oryantalistlerde bu konuda hem önyargılı hem cahildirler: “Oryantalist Dozy, Kur’an’ın tıpkı insanların yazdığı kitaplar gibi bir ön sözünün ve çeşitli bölümlerinin olmasını istemektedir.” (Prof İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 205) Bu konu ayrıca ‘Ateistlere Cevap’ ve ‘Neden Müslüman’ım’ başlığı altında ele alınmıştır. başlığı altında ‘ele alınmıştır.

4- Kur’an’daki tüm konular, birbirleri ile irtibatlıdır. İman, amel ile ayrılmaz bir bütünlük oluşturur. Önce iman, sonra ibadet ve ahlak sonra, muâmelât ve ukûbat gelir. Tümü, bir bütünün parçalarını oluşturur. “Bir olguyu bütünden koparıp değerlendirirseniz, piyon haline gelirsiniz.” (Soner Yalçın, Samizdat, s. 430); “İslam kendi başına organik bir bütündür.” (Gai Eaton, İslam ve İnsanlığın Kaderi, s. 28)

5- Ayetlerin öncelikli hedefleri olduğu gibi, ikinci hatta üçüncü amaçları da bulunabilir. Bunu bazen bir kelime, bazen bir ara cümle ile gerçekleştirir.

6- Yazılışı nesir gibi olsa da, mesajını şiirsel bir üslup ile verir.

7- Ayetler bazen bir kelime, bazen 100 kelimeden oluşabilir. Bir ayet bir konudan bahsedebilirken, bazen de bir kaç konuyu içerebilir.

8- Kur’an’ın üslubunu bilmeyen, metodunu kavrayamayan, dilini çözemeyen, ruhunu yakalayamayan, onu anlayamaz!

9- Tekrar gibi gözüken ayetlerin mutlaka başka hedefleri vardır. Bağlantı kurduğu konular ile farklı mesajlar verir.

10- Temel kavramları, ‘Tevhid, Âhiret, Nübüvvet, İbâdet, Sâlih Amel, Ahlak, Muâmelât, Adalet, Hak, Emanet, İstişare ve Takvâ’dır! Tüm Müslümanlardan, bu kavramların hayatlarına yansımasını istenir.

11- Kur’an’da, ‘Allah, Kur’an, insan, hayat, tabiat, evren’ irtibatının nasıl olacağı anlatılır.

12- Kur’an’daki ayetlerin bir kısmı amaç, bir kısmı araçları ifade eder.

13- Kur’an’da bol miktarda sanatsal/edebî anlatım bulunur.

14- İçinde, her yüzyılda insanların dikkatini kendisine yöneltecek içerikleri barındırır. Bunlar, bilimsel ayetler olabileceği gibi, muamelat veya ibadete dönükte olabilir.

15- Kur’an’daki tüm emir ve yasaklar, insanın hem dünya hem ahiret mutluluğunu amaçlar. Emirler insanların yararına; yasaklar insanın zararına olanların bütününü ifade eder.

16- Kur’an, alemlerin rabbi olan Allah’a hamd ile başlar ve insan ile cinlere dikkat çeken ayet ile son bulur.

17- Kur’an kural koyar, sünnet nasıl yapılacağını gösterir.

İslam’ın ruhunu tam anlayabilmek için herhangi bir konuyu, İslam’ın genele içindeki konumuna göre değerlendirmek, diğer kavramlarla olan bağlantısını netleştirmek ve sonra alternatifi ile kıyaslamak gerekir. Şimdiye kadar yapmış olduğum tüm karşılaştırmalar ki, Hristiyanlık, liberalizm, sosyalizm, ateizm, deizm, nihilizm dahil, İslam dünya görüşü hep üstün olmuştur!

Not: Her kategorinin örnekleri sitemizde mevcuttur!

 

Ateistlere Kur’an dersi Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

  1. ahmet orhan dedi ki:

    Emekleriniz için teşekkür ederiz. İhtiyaç duyulan her imani konuda efradını cami ağyarını mani

Yorum Yaz


Yukarı Çık