Genel

2 yıl önce

Sömürgecilik ve eğitim Sovyetler Birliğinde etnik azınlıkların eğitimi Merkezi hükümetin Rus olmayanlara karşı güvensizliği ve ruslardaki gücün tekelci olması azınlıkların eğitiminde istek ve beklentileri körleştirmiştir. Rus olmayanlar, kültürel olarak Ruslaştırılmıştır. (s. 10) Rus okulları 18. ve 19. yüzyıl boyunca Müslümanlar Tatarları, Hıristiyan Ortodoks mezhebine döndürmeye çalışmışlardır. (s. 101) Profesör Nikolay Ilminski, "Ortodoks dini Rus olmayanlarca kabul edildiğinde, bu onları Ruslara daha çok yakınlaştıracak" (s. 12) Müslümanlar, Rus...

2 yıl önce

"Papa ve İncil, Şiddet dini Hıristiyanlık, Batı medeniyeti, Şiddet karşısında İslam, Misyonerlik ve yetimler, Oryantalizm yanılgısı" başlıklı yazılarımızı tavsiye ederiz. İslam düşmanı olanlar aslında “İçlerindeki çekememezlik yüzünden, Müslümanları, inandıktan sonra küfre döndürmek isterler.” (Bakara, 109); "Kitap ehlinden bir cemaat, sizi doğru yoldan saptırmak ister. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar da farkına varmazlar." (Ali İmran, 69); "Ey kitap ehli, niçin hak olan yolu eğri...

6 yıl önce

 Bu konuda, ‘Modernistler’ adlı yazımızı da tavsiye ederiz. Ehl-i Sünnet, peygamber ve sahabesinin yolundan gidenler ve onun sünnetini birebir uygulayanlar demektir. Bu kelime aynı zamanda Sünni mezheplerin tamamını içine alan geniş kapsamlı bir terimdir. Dört büyük Sunni mezhep, sırasıyla Hanefi, Hanbeli, Şafii ve Maliki mezhebidir. Ehl-i Sünnete göre, sahabeden aktarılan hadisler alınırken Şiilikte ise sadece on iki imamdan nakledilen hadisleri sahih...

7 yıl önce

"Kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken «Bana da vahyolundu» diyenden daha zalim kim vardır! O zalimler, ölümün (boğucu) dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: «Haydi canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!» derken onların halini bir görsen!" (Enam, 93); "Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kâfirlere yer mi yok!" (Ankebut, 68) Evrenesoğlu'nun kurduğu, 2000'de kurulup 2010'da...

8 yıl önce

Bu konuyla alakalı ‘Misyonerlik dosyası’ adlı yazımızı da tavsiye ederiz. Giriş Misyonerlik tarih boyunca hiçbir zaman sadece inanç ile sınırlı bir faaliyet alanı olmamıştır. Sömürgeciliğin ayrılmaz bir parçası olan misyonerlik bugün hâlâ dünyanın birçok bölgesinde yardıma muhtaç insanların mahrumiyetleri üzerinden ülkelere nüfuz etme aracı olarak kullanılmaktadır. Sivil toplum kuruluşu kisvesi altında dünyanın en fakir ve yardıma muhtaç bölgelerine giden misyonerler, küçük yaşlarda...

8 yıl önce

 -Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için önce ‘Kaza, kader’ , ‘Kötülük Allah'tan mıdır?’ ve ‘İmtihan dünyası’ adlı yazılarımızın okunmasını tavsiye ederiz!- Giriş “Allah (c.c.) sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, lakin sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.”  (Ahmed bin Hanbel, Müsned, II/285,539) Engelli olmanın sebepleri İnsanlar niçin engelli olurlar? Kur’an’a baktığımızda insanların görme, işitme, duyma, konuşma, düşünme ve anlama gibi zihinsel veya bedensel engelli olmalarında temel iki...

9 yıl önce

Giriş Özellikle son 30-40 yıldır eşcinselliğin psikolojik bir hastalık değil, genetik kökenli doğal bir eğilim olduğu imajı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hatta iş o raddeye varmıştı ki, ‘eşcinsellerin tedavi olması gerektiğini savunanların asıl tedavi edilmesi gereken kesim olduğu’ (BBC Türkçe, 22 Eylül 2018: Rome Tor Vergata Üniversitesi'nden Endokronoloji ve Medikal Seksoloji profesörü Emmanuele Janini: “Asıl tedavi edilmesi gereken hastalık homofobi’dir.”) ileri sürülmeye başlanmıştı!...

10 yıl önce

"Bizim kuşağımız Osmanlı imparatorluğunu öğrenmedi, dolayısıla anlayamadı. Koskoca bir imparatorluğun başarılarını hissedemedik. Sadece çöküşünü bilir olduk. Sadece kötü yanları konuştuk. Hele son Padişah Vadideddin kadar yerden yere vurulanı olmamıştır. Kendi kendime hep sormuşumdur: Neden? Neden resmi politikaya inanıyoruz?" (Mehmet Ali Birand, Milliyet, 5.3.2005)  "Osmanlı hanedanı, 600 yıldan fazla süre iktidarda kalmıştı. Bu, devletler ve imparatorlukların bir kaç nesil içinde kurulup yıkıldığı "bir...

11 yıl önce

İslam nimetine sahip olmak aynı zamanda bu nimetin değerini  kavrayamayanlara mesajın ulaştırılma sorumluluğunu da bizler yüklemektedir. Bu görevi yerine getiriken, uygulanan yanlış metottan kaynaklanan sorunların ve başarısızlıkların vebali de, metodu yanlış uygulayana ait olmaktadır. Uhud savaşında Müslüman okçular Hz Peygamberin sözünü dinlemeyince kazanılan savaşın kaybedilmesine neden olurlar. Ama efendimiz ne onların adlarını ve kimliklerini teşhir etmiş ne de onları azarlamıştır: "Sen onlara...

11 yıl önce

                                                                                      En çok Türkün yaşadığı Almanya'dan başlayalım Yazar ateist ama ne Hıristiyanlık ve Yahudilik ve ne de Budizm'den rahatsızlık duymuyormuş. Onu tek rahatsız eden din İslam imiş. Peki neden? Sonra klasik oryantalist bakış açısı kendini gösteriyor: İslam'da kadın, eşcinsellik, anti-semitizm... Ateist yazar İslam hariç her dinin Almanya'da entegrasyona engel olmadığının da altını çiziyor! Demokrasi bir yere kadar tabii, ya benden ol...

11 yıl önce

Bölüm  1  Balkanları kaybettikten sonra Osmanlı Devleti içindeki Arap nüfusu Türk nüfusunu geçmişti. Milliyetçilik cereyanına kapılmış olan İttihat ve Terakki partisi taraftarları da bunun üzerine "Türkçeyi resmi dil yapma, Arapçayı yasaklama  çalışmaları yanında” ilk seçimde meclisteki 75 olan  Arap milletvekili sayısını 5'e düşürür. Ayrıca  mecliste Arapça konuşmayı yasakladığı gibi, Arapça okullar da yasaklanır. Arap asıllı paşalar yerlerinden alınır, basında Arapları aşağılayan...

12 yıl önce

“İslam çevrenin bir emanet olduğu, gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılması gerektiği düşüncesini hakim kılmakta, aşırı tüketim, israf, sömürü anlayışlarına karşı durmaktadır.” (Emine Öğük, Yeni ateistlerin yanılgıları, s. 219) Giriş Modern temalarına ABD'de 1891'de E.A. Birge ve H.C. Cowles; İsviçre'de 1892 'de F.A. Forel; Danimarka'da 1896'da E.B. Warming ile kavuştuğu öne sürülen çevrebilim, aslında çok çok önceki tarihlerde Doğu'da biliniyordu. (E. Britannica,...

12 yıl önce

Bu yasağın tek nedeni vardır: Allah (cc) alkolü "Aklı Kullanmaya Engel " olduğu için yasaklamıştır. Ayrıca alkol, ne seviyede alınırsa alınsın hem sağlık hem toplum için sorun kaynağıdır! “Siyasetçi Ali topuz Cumhuriyet Bayramı için 1957 tarihinde Beylerbeyi'ne Atatürk silueti yaptırır, kendisi de saatlerce çalışır, sonra akşamleyin şarap içer ve sarhoş olur. Arkadaşları ona Atatürk panosunu göstererek, 'Bu kim?' diye sorduklarında, Atatürk'ü...

12 yıl önce

Evet, her doğan kendi rızkı ile doğar! Her kulun kendi rızkı vardır ama onun o rızkını bir başkası; sömürü, rüşvet, yolsuzluk ile çalmaz, kişi de kendi rızkını çaldırmazsa! “Hud Suresi 6. ayet: "Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı Allah'a aittir." Rızk yaratma, gönderme ve verme Allah'a aittir. Ancak rızkın adil bir biçimde dağıtılmasına insanlara bırakmıştır. Mutlu biri yaşam, ilahi prensiplerin uygulanmasına bağlanmıştır.”...

12 yıl önce

“Bu dünyanın bir imtihan yeri olduğu iddiası, İslam'ın en temel görüşlerinden birisidir. Neden insanların iradeleriyle hem doğru olanı hem de yanlış olanı seçebilecekleri bir yapının içerisindeyiz? Bu soruya, İslam'ın verdiği imtihan için (Mülk, 2) cevabının dışında hiçbir alternatif cevap yoktur.” (Caner Taslaman, Neden Müslüman'ım? Deizme Cevap, s. 240-241) “Neden bilinç ve  benlik sahibi olduğumuz bir dünyadayız? Madem irade ancak bilinç ve benlik...

12 yıl önce

 Giriş Cin kelimesi lügatte; "örtmek, örtünmek, gizli kalmak" manalarına gelen "cenne" fiilinden türemiştir. (R. İsfehani, Müfredat. Cin md)  Cin, genel manasıyla "örtülü ve gizli olan" demektir. Müfredi/tekili "cinn" olup, çoğulu "cann" gelir. Cin cemaatine de "cinne" denir. (Asım Efendi, Kamus. Cin md) Terim anlamı ise, gözle görülmeyen bir takım ruhani varlıkların adıdır. Cinler, türlü şekillere girebilen, havadan ve ateşten yaratılmış, akıllı...

12 yıl önce

En başta hatırlatalım ki, birçok konuda hadis uydurulmuştur. Bundan ‘acemler, kadınlar, mezheplerden meyve sebzelere’ kadar birçok alanda yalan furyası ümmetin üzerine çökmüştür. Ama hadis alimleri bunları tek tek bulup ortaya da çıkarmıştır. "Haçlıların hakimiyetinin sona ermesinden sonra Müslümanlar, tarihinin en büyük kanlı istilacıları ile karşılaşırlar: Moğollar. Cengiz Han'ın torunu ve Moğol prensi Hülagu Hıristiyanlığa eğilimli biri idi. Kendi temsilcisi olarak Nasturi...

12 yıl önce

                       Allah'a kul olan kula kulluktan kurtulur *                     Kul olan her türlü teb'a olmaktan da kurtulur.         Gerçek kul olanın Allah'tan başka kimse önünde  başı eğilmez Ülkemizin seküler kesimi ‘kul olmakla vatandaş olmayı’ birbirine alternatif olarak sunmak konusunda ısrarcıdırlar. Bu seküler kesimin anlamamakta ısrar ettiği bir gerçeği, Almanya’dan göç eden zengin bir...

12 yıl önce

Nisa, 23-24. ayetlerde yasak olan evlilikler belirtilmiş ve ‘Bunun dışında kalanlarla evlenmemiz helaldir’ buyurulmuştur. Dolayısı ile kuzenler yani hala-teyze, amca-dayı çocukları evlenmek caizdir. Akraba evliliği sakat doğumlara sebep oluyorsa İslâm akraba evliliğine neden izin vermiştir? Sakat doğuma akraba evliliği değil, hastalık (kan uyuşmazlığı, ırsî hastalıklar) neden olur. Yani her akraba evliliği sakat doğuma neden olmaz, sakat doğuma neden olan hastalıklardır, ırsî hastalık akrabada olsun veya...

12 yıl önce

-Bu konuya ek olarak, ‘İslam Biliminin Rönesans'a Etkileri’ adlı yazıyı da tavsiye ederiz.- 973 doğumlu "Biruni 27 yaşındayken 18 yaşındaki İbn-i Sina ile yazılı bir münakaşaya girişiyor. Konu nedir biliyor musunuz? 'Işığın sürati ölçüsüz müdür yani la mütenahi midir, yoksa ölçülebilir mi? Yani zamanla ölçülebilir mi?' Ne müthiş bir şey değil mi? Böyle bir şey bugünün Türkiyesi'nde bile olmaz.'' (Fuat Sezgin,...


Yukarı Çık