İskender Erol Evrenesoğlu Gerçeği

1.470 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

“Kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken «Bana da vahyolundu» diyenden daha zalim kim vardır! O zalimler, ölümün (boğucu) dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: «Haydi canlarınızı kurtarın! Allah’a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!» derken onların halini bir görsen!” (Enam, 93); “Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kâfirlere yer mi yok!” (Ankebut, 68)

erbakansuresi-1

Evrenesoğlu’nun kurduğu, 2000’de kurulup 2010’da kapanan ‘universityofallah’ adlı sitenin ilk ve son yıllardaki  ana sayfaları 

allahuniversitesi-1

Öncelikle şunu belirtelim, Müseylemetü’l-Kezzap peygamberliğini iddia ettiğinde aynen Evrenesoğlu gibi, ‘ben resulüm nebi değil!’ demiştir. Tarih tekerrürden ibarettir. Çağımızın Müseylemetü’l-Kezzab’ı, Evrenesoğlu’dur. “Kur’an da 3 bin ayet vardır, Allah ile konuşuyorum, Benimle birlikte Allah ile konuşan 20 arkadaşımız var, Ben Resulüm, 65 milyon insanda, 5 milyonu cennete gidecek.” Tüm bu saçmalıkları ve daha fazlasını ardı ardına sıralayan İskender Erol Evrenesoğlu’nu şahsen bu yazıyı yazan ben ilk kez 1994 yılında tanıdım. O yıldan beridir takip ederim. O yıl Ankara’da yaptığı ‘Kur’an-ı Kerim ışığında İslam ve Saadet’ isimli konferansını dinlemiştim. İkindi namazını da arkasında kıldım – sonra tekrar kıldım 🙂 – Aşağıda o zırvalarken acele yazdığım el yazısı notların ilk sayfasını aşağıda görüyorsunuz-

islamvesaadet-94

Kısaca metodu şu Evrenesoğlu’nun: Önce bir ayetin mealini hafiften maksadına göre çarpıtır. Sonra her söylediği ayetin mealini ilk ayete kıyasla yorumlar ve ayetler peş peşe geldikçe Kur’an ve ruhundan gittikçe uzaklaşılır! Mesela, Mülk suresi 8. ayetteki, ‘Nezir/Uyarıcı’ kelimesini ‘Mürşit; şeyh efendi’ olarak Türkçe’ye çevirir! Ötesini siz tahmin edin!

Mesela 1994 yılındaki konuşmasında önce İslam’ın teslim olmak anlamına geldiğini söyler, ki doğrudur, sonra ‘Allah bizim teslim olmamızı istiyor, tüm peygamberler de teslim olmuştur’ dedikten sonra, o zamanki sayıya göre piyasada 23 Kur’an meali olduğunu ama hiç birinin gerçekten ayetleri açıklamadığını ifade eder. Ve sonra kendi kafasına göre, içinde ‘Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler), Ölmeden önce Allah’a ulaşmak, hidayet, nefsin ilk altı basamağı, nefsin tezkiyesi” gibi kelimelerinin bolca geçtiği birçok ayeti keyfine göre yorumlayıp kendisine itaat edilmesini ister. Buhari, Hanbel, Muzni, Ebu Bekr’il Bezzar, Dârekutnî, İbni Teymiyye, Adiyy, Hibbettulah, İbni Hazm, El-Elbani gibi muhaddislerce uydurma-mevzu kabul edilen bir  hadisinden hareketle de ashabın 28. dereceye (masonluk mu bu?!) ulaştığını belirtir. Ve bomba cümlelerinden biri: “Bir mürşide tabi olmadan Allah’ın emirleri uygulanamaz!” Tabii ayrıca ‘kazandığınızın yüzde iki buçuğunu Birr’e – iyiliğe – vermeli’ demekle neyi kastettiğini de herkes anlayabilmektedir!  Tasavvufu, ’14 asır önce yaşanan İslam’ olarak tarif eden Evrenesoğlu, aslında büyük bir ipucunu da bizlere vermektedir. Tasavvuf demesekte, tarikat üyeleri arasında var olan, şirke kadar ulaşan İslam dışı inanışlar, insanları bu gibi cahil ve dinden çıkan kişilerin peşinden sürüklemekte önemli rol oynamaktadırlar. Kırklar, yediler, gavs, kutup gibi Kur’an ve sahih hiç bir hadiste olmayan kavramların hakim olduğu tarikat -Tasavvuf değil!- alemi, zamanla bu bâtıl inanışlara kapı aralayan bir basamak olmakta, zamanla tarikat ehli insanların da bu kişiye inanmasını kolaylaştırmaktadır. Bildiğim birçok tarikat üyesi daha sonra bu adam inanabilmiştir, ne yazık ki! 

iskendererolevrenesoglu-1

‘Allah görülür mü?’ sorusuna Evrenesoğlu’nun cevabı, ‘evet!’ şeklindedir. En’am 103. ayetteki, ‘Gözler Allah’ı göremez’ ayetini de, kalp gözü ile görür şeklinde tevil eder! Halbuki O Allah’ı bu dünyada peygamberler dahi görememiştir. Ne Musa (as), ne Efendimiz Muhammed (sav) (A’raf, 143; Hakîm-i Tirmizî, Nevâdiru’l-Usûl, Bab:104,2/45, Ebû Nu’aym, Hılye,10/235, İbn-i Kesir, 2/15; Buharî, K. Tefsir el-Kur’an sure 53, bab:l) Şura, 51. ayette zaten peygamberlerin bile ancak bir perde ile Allah ile konuşabildiğini – vahiy aldığını- bize bildirilir!

Tevbe-i nasuh’un kendi kendine yapılamayacağı söyleyen -ve tabii ki, bir aracı olarak ta kendini ileri süren-  Evrenesoğlu, konuşmasını, ‘peygamber değil, resul’üm’ diyerek devam eder. Gerek Tahrim 8. ayet gerek hadislere zıt yorumlar Evrenesoğlunun klasik yanıltma, saptırmalarına örnektir: “Kulun işlediği günahtan pişmanlık duyması, Allah’a tam rucu’ edip, tıpkı sütün memeye dönmediği gibi, kişinin tekrar günaha dönmemesidir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/446); Tahrim, 8: “Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter.”

20.09.2006 tarihinde kurulan MİHR vakfı ile faaliyet gösteren, 1996 yılında çıktığı Ceviz Kabuğu programında muhatabı tarafından rezil edilen ve hatta ‘yüzünden fatiha suresini bile okuyamadığı için’ stüdyoyu terk etmek zorunda kalan  Evrenesoğlu, bir de resul’luk iddiasında bulunabilmektedir! Kur’an ayetlerini cımbızla çekip ön ve arkasındakilerle irtibatını koparıp istediği gibi anlamlar yükleyen  Evrenesoğlu, 1400 senedir  hiçbir İslam müfessirinin yapmadığı yorumlar yapmakta, konuşmalarında kullandığı ayetleri ve onlara yüklediği anlamları daha sonra evde sakin kafa ile sıra ile açıp inceleyince sadece adama kızmak ile kahkahalarla gülmek arasında bir konumda kalınmaktadır. Hulki Cevizoğlu’nun sunduğu Ceviz Kabuğu isimli televizyon programından seçmeler:

Evrenesoğlu: “Bana gizli bilgiler geliyor, vahyediliyor. Ben Miraç’ta Allah’la konuştum. Daha sonra Muhammet, İsa, Musa ve Davut Peygamberlere Allah’ın huzurunda iki rekat “huzur namazı” kıldırdım. İmamlığı da ben yaptım.”

H.Cevizoğlu: Peki, Hz. Muhammet’ten sonra peygamber olmayacağına göre nasıl peygamberim diyorsunuz?

Evrenesoğlu: : Peygamber olduğum için öyle diyorum.

H.Cevizoğlu: Ama bu dediğiniz İslam Dini’ne aykırı.

Evrenesoğlu: : Olabilir!

ABD’de kendisini peygamber ilan eden İskender Evrenesoğlu, Amerika’daki benzin istasyonunda kendisine bağlı bir müridinin 20 yaşındaki lise talebesi olan kızına Elle tacizde bulunmuş ve kızın annesinin şikayeti üzerine Evrenesoğlu gözaltına alınmıştır. (Hürriyet, 2009-04-15) İskender Evrenesoğlu DPT’de çalıştığı dönemde de odasında bulunan 2 tane bayanı da taciz etmiş ve bu taciz davalarıyla ilgili yargılanmıştı. (ABD’de tacizlerine devam eden Evrenesoğlu’nun  ses bantları youtube’deki şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=XawkrCfDqqo) 21 Temmuz 2007 tarihinde ise  İskender Erol Evrenesoğlu kendi sitesi olan mihrcom dan açıklama yapar; “Ben aldığım emir gereği Türkiye’nin aranan 11.cumhurbaşkanı olacağım.” 11. Abdullah Gül, 12. R. T. Erdoğan olur ve Erdoğan görevde iken Evrenesoğlu ölür.

Evrenesoğlu’nun cinlendiğinin delillerini kendi dilinden “Allah’ın (hasa) büyüyüp küçülebildiğini, şekilden sekile girebildiğini ve hem her zerrede olabildiğini hem de sonsuz bir ‘hızla hareket ettiğini’, ‘Allah’ın iki boyutlu bir enerji kitlesi olduğu’ ama yarattıklarının daima 4 boyutlu olduğunu…” şeklindeki iddialarından anlaşılmaktadır. Evet, sözünü ettiği tüm özellikler cinlere ait özelliklerdir! Bu konuda ‘cinlerin varlığı’ hakkındaki yazımıza bakılabilir.

mihrvakfi-1

Eski MİHR’in tanımı: ” Medeniyet – İrfan  –  Hayır –  Ref  ” Demekti  -son 15 yıldır böyle anlatılırdı!-  ne oldu ise;

Yeni MİHR’in tanımı: ” Mehdi       – İmam –  Halife – Resul ”  oldu ?  sırada ne var…- haşa – tanrıcılık mı…!? (diye sormuştuk ama ömrü vefa etmedi…!)

nurtv-1
                                                                         

En son irşatlarından!

evrenesoglu-resulmu-1
-“Sizler burada Allah’ın resulünün yanında olmak bahtiyarlığına kavuşmuş bir avuç insansınız. Burası Allah resulünün evidir. Bu devrin resulü burada.”

evrenesoglu-resulmu-6            
 risalet-nurlari-1

Yazdıran – Haşa – Allah, satan İmam/resul Evrenesoğlu

mehdioldugunayemin-huzur namazınınimami-1
                                                                                     Mehdi olduğuna dair yemin ettirirken!

 

And… The End!

Kendisini ‘peygamber’ ve ‘mehdi’ ilan eden İskender Evrenesoğlu, uzun süredir yaşadığı ABD’nin Virginia Eyaleti’nin Norflok bölgesinde öldü. (23 Kasım 2019)

İskender Erol Evrenesoğlu, cinlenmiş bir meczup!

Benzerlerine ibret olması için yazıyı yayında tutuyoruz!.

 

                     nebi resul

İskender Erol Evrenesoğlu Gerçeği Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. ahmeto dedi ki:

  ??? bide 2 cilt 30 euro manyak adam allah hidayet vere

  CEVABEN
  Vermedi,… 23.11.2019, evrenesoğlu; mort

 2. ali dedi ki:

  1500 yıl once allahla konusunca peygamber oluyorsun işte 1500 yıl sonra konusursan deli 😀 biraz gec kaldın ıskender reyiz

  CEVABEN
  ALİ ARKADAŞ,
  1500 DEĞİL, 1400 SENE ÖNCELİKLE, BU BİR!
  İKİNCİSİ; SEN DE ‘DUA’ ET, SEN DE ALLAH İLE KONUŞ! ( ‘A’ HARFİ BÜYÜK!)
  ÜÇ, VAHİY, SADECE BİR KONUŞMA DEĞİL, İLK İNSAN HZ ADEM’DEN İTİBAREN GELEN VE BİRBİRİ İLE UYUMLU OLAN MESAJLARA VERİLEN İSİMDİR. ‘KONUŞMA’ EĞER İLK İNEN VAHİYDEN İTİBAREN GELEN MESAJA TERS İSE, O KONUŞMA ŞEYTAN İLE YAPILMIŞ BİR DİALOĞA DÖNÜŞÜR Kİ, O ZAMAN ORTAYA İSKENDER REYİZ GİBİLER ÇIKAR.
  DÖRT, TABİİ DELİ İLE VELİ FARKINI BİLMEYENE, DELİ İLE NEBİ FARKINI ANLATMAK İÇİN FAZLA UĞRAŞMAYACAĞIM, O NEDENLE;
  BEŞ, BİR DE SENİN GİBİ, DİNE MESAFELİ ‘GEÇİNENLER’ VAR Kİ, ASLINDA SEN DE ŞEYTANLA EPEY KANKASINIZ, BELLİ!
  YANİ MERAK ETME, İSKENDER ABİN İLE SEN AYNI YOLUN YOLCUSUSUNUZ, HAYIRLI OLSUN 😉
  BAYYY..

Yorum Yaz


Yukarı Çık