Kadın erkek arasındaki biyolojik ve psikolojik farklar

10 yıl önce
Resim bulunamadı

                                                     KADIN ERKEK FARKLIDIR

Nisa suresi 34. ayette yüce yaratan, kadın erkek arasındaki farka işaret ederek, birbirleri arasında bazı faziletle, üstünlükler olduğunu ifade etmiştir:

 بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض

Ayette “Efdalu”  yani “daha üstün” kelimesi geçmemektedir, dolayısı ile erkek kadından daha faziletlidir anlamında değildir ayetin meali. Ayette geçen “Faddale” kelimesi, Allah’ın yaratılışta insanları farklı özelliklerle yarattığına işaret eder. Bu farklılıklar karşılıklıdır ve birbirinin yerine geçmediği gibi tam aksine birbirini tamamlar; Biri olmadan diğeri eksiktir, biri diğerinin yerini tutamaz, dolduramaz. Buna en güzel örnek zevc kelimesidir. Zevç, aileyi oluşturan iki cins için de “eş” anlamında kullanılır. Bir örnek verecek olursak, mesela ayakkabı: Ayakkabı bir “çift”ten oluşur. Bu çifti oluşturan eşler birbirlerine “eşittirler” ve fakat biri diğerinin yerini tutmaz. Eğer bu eşitliği “aynılık” ve “tıpkılık” anlamında alır da sağ eşi sola, sol eşi sağa giyecek olursak, hem ayakkabıya, hem ayağa yazık etmiş oluruz.   

Aynı kalıp Bakara 122. ayette de geçer: Allah Yahudileri üstün kıldığını belirtirken , yine “Efdalu” babı değil, “Faddale” babı kullanılmıştır. Yani Allah Yahudilere bazı üstünlük/özellikler ( Vahiy göndermekle ) vermiş ve onları bu özellikleri sayesinde üstün kılmıştır. Ama onlar vahyin kıymetini bilmemişler, onu değiştirmişler ve dolayısı ile de bu üstünlüklerini kaybetmişlerdir. Bu kalıp yine Bakara 253. ayette de geçer: Allah bazı peygamberleri diğerlerine üstün kıldım derken de yine “Efdalü” kalıbını kullanmamış, ” Faddale” kalıbını kullanmıştır. Yani Allah her peygambere ayrı özellikler vermiş ve her birini farklı özelliklerle diğerlerinden farklı kılmıştır. Burada fazilet- üstünlükte sıralama değil farklılık mevcuttur. Zaten efendimizde kendisini Yunus peygamberden üstün gören sahabelerini uyarmış ve “Beni Yunus b. Matta’ya üstün tutmayın.” ( Buhârî, Enbiyâ, Kitabu’t Ta’bîr, 3413, Müslim 2376) buyurmuştur.
Arapçada “Tefil” babında olan bu kelime ( Faddale ), Allah tarafından insanlara verilen farklı özellikleri belirtir. zaten aşağıda da bu farklılıklarla ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bunun dışında ayet erkeklerin daha fazla sorumluluk aldıkları için kadınlara karşı sorumlu- gözetmen- koruyucu olduğunu ifade eder ki bu konu da İslam’da kadın hakları konusunda ele alınmıştır.

                                                                             Eşitlik değil, adalet

Bebek bakan erkekler, boks yapan kadınlar… “Roller” değişirken, iki araştırmacının kitabı Avrupa’yı karıştırdı. Savundukları; Bu eşitlik doğaya aykırı. İki cins arasındaki farkların ortadan kalkarsa uyumsuz bir uzlaşma ortamı oluşur.

kadin-erkek-esitdegil-1

Boks yapan kadınlar… Bebek bakan erkekler… Üst düzey yönetici kadınlar… Ev işi yapan erkekler. Bu görüntüler günümüzde son derece doğal karşılanıyor. Öte yandan bu görüntülerden rahatsız olanlar da var.  Toplumsal psikoloji konularında yazdığı kitaplarla tanınan ekonomi – politika danışmanı Prof. Gertrud Höhler ile AIDS uzmanı Dr. Michael Koch tarafından kaleme alınan “Zimmetli Günah” adlı kitapta, iki cins arasındaki eşitsizlik savunuldu. Erkeğin güçlü ve cesur, kadının ise yumuşak ve uysal olması gerektiğini savunan Höhler ve Koch, “Gerçekten uyumlu bir birlikteliğin olabilmesi için cinslerin mümkün olduğu kadar birbirlerine zıt olması şarttır. Çünkü ancak o zaman iki cins birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılmaz konuma gelebilir. Zaten doğa erkek olmasaydı kadını, kadın olmasaydı erkeği bünyesinde barındıramazdı” dedi.  “Cinsiyete yönelik bir baskı yapılmasa bile erkek çocuğun en sevdiği oyuncak otomobil, kızın ise bebek oluyor. Hiçbir kısıtlama, hatta destek olmasına rağmen kızların klasik erkek mesleklerine yöneldikleri pek görülmüyor. Doğa, kadın ve erkeği bir noktadan sonra ayırıyor. İnsanlığın gelişmesi de zaten bu sayede oluyor. Cinsiyet bilinci ve ayrımı olmayan toplumlarda yetişecek insanlar daha az yaratıcı, daha az sosyal ve daha az şefkatli olur. Bu durumda uyumsuz işleyen bir uzlaşma ortamı ortaya çıkar”   İnsanlığın, farklı iki cinsin çatışmasından geliştiğini savunan iki araştırmacı, iki cinsiyetin birbirine benzemeye çalışmasına da karşı çıkarak “En iyisi kadınlar tam bir kadın, erkekler tam bir erkek olmalı. Zaten hiç bir zaman ve hiç bir kültürde kadın – erkek eşitliği olmamıştır” diyor.  ( Milliyet, 13.01.1999)

beyin-cinsiyet-1

“Kadın ve erkek yasalar ve fırsatlar yönünden eşittir ve eşit olmalıdır. Biyolojik olarak eşit değildir çünkü genleri farklıdır. Psikolojik olarak eşit değildir çünkü duygu ifadeleri farklıdır. Kadın ve erkek beyinleri farklı çalışır.”  (Prof. Nevzat Tarhan, Haberalp, 25.3.2021) 

                                   Kadın erkek arasındaki biyolojik ve psikolojik farklar

1-Ağlamak : Kadınlar erkeklerde 5 kat fazla ağlamaktadır.
Kalp : Erkeklerin kalbi kadınlara nazaran daha büyüktür ve yavaş çarpar.
Ses : Kadınlar ses telleri kısadır.
Beyin : Erkek beyni yaklaşık % 14 daha ağırdır.
Gelişim : Kadınlar erkeklerden daha hızlı gelişim gösterirler.
Spor : Erkekler kadınlardan daha hızlı ve atik davranırlar fakat, kadınlar daha dayanıklıdır.
Su : Erkek vücudunun % 70 – 80 sudan ibarettir bu oran kadınlarda ise % 60 ‘dır.
Vücut ısısı : Erkeklerin vücut ısısı kadınlardan daha çoktur.

2- İki cinsin de vücut ve organ yapılarıyla ilgili gerçekleştirilen bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Buna göre, erkekler kadınlara göre daha sulu ve kanlı. Erkek, boyda, kiloda ve el uzunluğunda kadına fark atarken, hayat süresi açısından ise kadına oranda da kısa ömürlü. Erkeğin beyni yüzde 14 oranında daha ağır. Erkeğin kalbi de daha büyük ancak, hızı yavaş. Erkeğin kalbi Dakikada ortalama 72 kez çarparken, bu rakam kadınlarda 80. Erkeklerde 4.5 Litre kana karşılık, kadınlarda ise 3.6 litre kan bulunuyor. Erkek vücudunun yüzde 60-70i sudan ibaret iken, kadınlarda ise bu oran yüzde 50-60 arasında. Erkekler hareketsiz vaziyette, vücudun metrekaresi başına ortalama 39.5 kalori, kadınlar ise 37 kalori yakıyor. Erkeğin günlük kalori ihtiyacı 2 bin 700, kadınınki ise 2 bin. Erkeklerde, kadınlarınkinin yarısı kadar yağ dokusu var. Kadınlarda yağ dokusu vücudun yüzde 27’sini, erkeklerde yüzde 15’ini oluşturuyor. Kadın vücudunda erkeklerden 3.5 kg daha fazla yağ bulunuyor. Erkekler, hayatları boyunca ortalama olarak kadınlardan 40 Gün daha az hastalanıyor. Erkeklerin toplam 1.8 metrekare, kadınların 1.6 metrekare derileri var. Her 105 erkek çocuğa karşı 100 kız çocuk doğuyor. Erkek beyni yüzde 14 oranında daha ağır. Buna karşılık kadınların iki beyin yarım küresindeki iletişim daha iyi olup, beyin kan dolaşımı da daha Sağlıklı.Erkek elinin ortalama uzunluğu 19.7 santimken, kadın eli ise 17.3 santimetre. Erkekler ileri yaşlara kadar, kadınlar ise menopoza kadar (yaklaşık 50 yaş civarı) dölleyebilme ve döllenebilme yeteneğine sahip. Kadınların yüzde 20’sinde, erkeklerin ise sadece yüzde 8’inde safra kesesi taşı oluşuyor. Erkeklerin kalbi daha büyük olup daha yavaş çarpıyor (Dakikada ortalama 72 kez). Kadınlarda ise bu sayı 80. Erkekler kadınlardan daha hızlı yaşlanıyor. 55 yaşındaki bir kadın, beden gücünün yüzde 90’ına sahip. Oysa aynı yaştaki erkekte bu oran yüzde 70. 35 yaşındaki erkeğin damar sistemi, 50 yaşındaki kadınınkine eşdeğer. Buna karşılık, kadında sadece cilt daha ince olduğu için daha erken yaşlanıp kırışıyor. Kadınlar yaşlanma olayını, psikolojik olarak erkeklerden daha güçlükle kabulleniyor.Erkekler, kadınlardan yüzde 50 oranında fazla kas hücresine sahip bulunuyor. Buluğ çağında erkeklerde kas hücrelerinin sayısı 20 misli, kadınlarda 10 misli artıyor. Erkek vücudunun yüzde 40’ı kadın vücudunun yüzde 35’i kaslardan oluşuyor. Erkekler kadınlardan üçte bir oranında daha güçlü. Erkeklerin bacakları daha uzun ve daha kaslı. Bu yüzden kadınlardan daha iyi koşup daha uzağa zıplayabiliyor. Ortalama erkek 175 santim boyunda ve 73.5 kg ağırlığında. Göğüs çevresi 98.5 santim, beli 80.4 santim. Ortalama kadın 160 santim boyunda olup 61.2 kg dır. Göğüs çevresi 90.1 santim olup kalça genişliği 96.5 santim ve beli de 74.3 santimdir. Gırtlaktaki  Adem elması adı verilen çıkıntı da sadece erkeklere hastır. Erkekler dakikada ortalama 16 kez soluk alır veriyor (günde 23 bin kez). Kadınlar ise dakikada 20-22 kez soluk alıp veriyor (günde 30 bin kez). Her iki cinsin de soludukları Hava miktarı eşit: 12 bin litre. Erkeklerin ortalama ömrü 71.5 yıl, kadınların 78 yıl. Erkeklerde 4.5 Litre, kadınlarda3,6 litre kan bulunuyor. Erkeklerin tansiyonu da kadınlardan yüksek: 140/88. Bu değer kadınlarda 130/80 şeklindedir.

Erkeklerin omuzları daha geniş, kolları ve bacakları daha uzun, kemikleri daha ağır, eklemleri de daha büyüktür. Buna karşılık kadınların kalça kemikleri daha geniş, eklemleri de daha oynaktır. Kadınların ses telleri daha kısa olduğu için sesleri de daha tizdir. Kadınların işitme ve koklama duyuları daha güçlüdür. Buna karşılık erkekler parlak ışığa karşı daha hassastır. Erkek gözü ayrıntıları daha iyi seçer. Erkeklerin vücut ısısı kadınlardan daha yüksektir. Kadınların saçları daha sık ve telleri daha dirençlidir. Saç kökleri kafa derisinden 2 milim daha derinde olduğu için erkeğinki kadar çabuk dökülmez. Kadınlar daha çok anti-kor üretirler, bu sebeple de erkeklere kıyasla bakteri ve virüs hastalıklarına daha seyrek yakalanırlar. Erkeklerin sivilce sorunu daha fazladır. Bu da daha çok testosteron üretmelerinden kaynaklanır. Bu Hormon yağ bezelerini uyarır ve derideki gözeneklerin tıkanmasına, dolayısıyla sivilceye sebep olur. Sadece her dört AİDS hastasından biri kadındır. Kadınlar, deri altındaki yağ tabakasının fazlalığı sebebiyle erkeklerden daha iyi yüzerler.

3- Biz erkekler daha düz, daha detaysız bir dünyada yaşarken kadınların yaşadığı dünya sanki başka bir yermiş gibi. Aynı olayı biz anlatsak farklı kadınlar anlatsa farklı anlatır. Bir kıyafete, bir ayakkabıya, takıya, bir arabaya veya elektronik eşyaya baktığımız zaman farklı şeyler görürüz. Erkekler için siyah, kırmızı, beyaz, mavi gibi ana renkler vardır hayatta. Ancak kadınlar için kırmızı sadece bir kırmızı değildir. Kırmızının tonları vardır. O tonlar öyle farklılıklar gösterir ki erkekler için siyahla beyaz arasındaki fark neyse kadınlar için de odur.

4-

Tuvalet adabı
Erkekler tuvaleti hızlıca, yalnızca işlerini görmek için kullanırlar. Tuvalet onlar için çok kişisel ve sessiz olunan bir yerdir. Kadınlar içinse bu bir sosyal aktivite gibidir. Arkadaşlarıyla beraber gidip orada uzun uzun sohbet edebilirler.

Yatak tercihi

Bir erkek her yerde rahatça uykuya dalabilir. Hatta birçoğu kanepede uyumayı tercih eder. Kadınlarda ise durum farklıdır. Onlar en rahat yataklarda, en lüks yastıklarda uyumayı severler. Yatakların üstüne o kadar çok örtü örterler ki uyumak için yer bulamazsınız.

Şaka anlayışı

Erkekler herhangi bir şeyden eğlence çıkarabilirler. Konu uygun olsun olmasın şakaya gülüp geçerler. Kadınlar ise konu uygunsuzsa çabucak alınabilirler. Ofiste çalışan erkekler bunu çok iyi bilir.

Yemek

Erkekler alışverişe çıktıklarında yemek için çoğunlukla et ve et ürünlerini tercih eder ve haftanın her günü sosis, biftek ya da burger yemekten şikayetçi olmazlar. Kadınlarsa yemeğin tadından ziyade görünümüne önem verirler. Bundan dolayı yemek yemekten çok yemek yapmaktan kaygılanırlar.

Estetik- renkler, dekorasyon, tasarım

Erkekler mavi bir saate bakıp bu ‘mavidir’ derken, kadınlar aynı saate bakıp bu ‘menekşe mavisidir’ derler. Erkeklerin ana renkleri bile ayırt edemediğini iddia ederler. Aynı mantık estetik ve dekorasyonda da kendini gösterir. Erkekler evin dekorasyonuna bu yüzden hiç karışmayıp, kendi zevklerini ancak garajlarına uygulayabilirler.

Moda

Erkekler için kot pantolon ve tişört fazlasıyla yeterlidir. Bir erkek küçük değişiklerle sayısız kombinasyon yaratabilirken kadınlar bunun için onlarca pahalı kıyafate ihtiyaç duyarlar. Erkekler rahat olmak ve böyle görünmek için giyinirlerken kadınlar birbirleriyle daha iyi rekabet edebilmek için giyinir.

Çocuklar ve hayvanlar

Kısaca söylemek gerekirse kadınların, çocuklar ve hayvanlar üzerine abartılı bir şekilde düştüğü su götürmez bir gerçek. Kadınlar köpekleri bir oyuncak olarak tanımlarken, diğer taraftan erkekler onları bir arkadaş olarak görüyorlar. Bebekleri davranışlarından sorumlu tutan erkeklere nazaran kadınlar onların bebek oldukları için kirlenmeye hakkı olduğunu düşünmekteler.

Otomobil ve sürüş

Erkeklerin, kadın ve otomobil sözcükleri söz konusu olduğunda şüphesiz akıllarına gelen ilk cümle ‘kadınlar araba kullanamaz’ olmuştur. Kadınlar araba ekipmanıyla ilgili herhangi bir parçayı ‘zımbırtı’ şeklinde algılarken, erkekler doğalarına daha yakın görürler.

Teknoloji

Teknoloji alanında sezgi ve beceri gerektiren konularda kadınların ruhsal bir yeteneğe sahip olduğu açıktır. Erkekler, içgüdüsel olarak parçaların bir arada nasıl ve ne amaçla çalıştığını çözmeye çalışırken, kadınlar kendilerine yardımcı olabilecek bir yönlendirmeye veya açıklamaya ihtiyaç duyuyor.

Duygular ve stres
Stres konusunda iki tarafta temel anlamda birbirinden farklılaşıyor. Sorunların çözümünde kendilerini sorumlu hisseden erkekler, daha ileriyi düşünerek davranırken, kadınlar panik halinde problemlere cevap arıyor. Tecrübeler gösteriyor ki gün içinde kadınlar sebepsiz yere ağlayabiliyorlar.

Hafıza

Erkekler kısa süreli hafızaya sahip olduklarından, önemli günleri hatırlamada zorluk yaşıyorlar. Kadınlarsa tam tersine hiçbir şeyi unutmuyor ve asla tartışması bitmeyen bir konunun kapanmasına izin vermiyorlar. Yaptığınız yanlışı kendiniz unutabilirsiniz, fakat kadınlar ölümünüze kadar bunları size tekrar tekrar anlatmayı kendilerine görev biçiyorlar.

İletişim

Erkekler basit ve hızlıca iletişim kuruyorlar. Kadınlar ise günlerinin üçte birini konuşarak geçirmek istiyorlar. İster yüz yüze isterse telefonda olsun sadece çok konuşmak onlar için yeterli. Erkekler iletişimde gereksiz konuşmaları yapmak istemiyorlar. Onlar için doğru noktaya vurgu yapmak yeterli.

Dakiklik ve zaman anlayışı

Dakiklikte erkeklerin üstüne yoktur. Restoranlarda önceden yer ayırtıp, tiyatroya vaktinde gidip iyi bir yer kaparlar. Kadınlara gelince, onlar hep geç kalırlar. Bunun nedeni de çoğu zaman görünümlerine verdikleri aşırı önemdir.

Çoklu görev ve odaklanma

Çoğu zaman kadınlar erkeklerin aynı anda birçok şeyi yapamamasından yakınırlar. Fakat aslında durum bunun tam tersidir. Kadınlar çoğu şeyi aynı anda yapabildiklerini iddia etseler de bunda başarılı olamazlar. Hep kıl payı engellenmiş kazalardan bahsedip dururlar çünkü dikkatlerini aynı anda birden fazla şeye veremezler. Hatta bazılarının ölümü sırf bu dikkatsizlikten ötürü gerçekleşmiştir.

Temizlik alışkanlığı
Erkeklerin banyosunda sabun ve tıraş bıçağı dahil en fazla beş malzeme bulunur. Kadınlarınkinde ise o kadar çok güzellik ürünü vardır ki; bunları koymak için dolap yetersiz kalır. Makyaj malzemeleri çoğaldıkça banyoya yeni raflar eklenir.

Saldırganlık:
Erkekler kadınlardan daha saldırgan olup bedensel güç kullanımına daha eğilimlidirler. Bunun açıklaması da testosterona bağlanmaktadır. Buna karşılık kadınlar kelimelerle saldırır ve savaşırlar.

Ergenlik sivilcesi:
Erkeklerin sivilce sorunu daha fazladır. Bu da daha çok testosteron hormonundan kaynaklanmaktadır. Bu hormon yağ bezlerini uyarır ve derideki gözeneklerin tıkanmasına, dolayısıyla da sivilceye neden olur.

AIDS:
Her dört AIDS hastasından sadece biri kadındır. Nedeni ise kadınların baskın olan X kromozomundan iki tane taşımasıdır. Çünkü bir sağlıklı, bir hasta gene sahip olsalar bile sağlıklı gen hasta gene baskın çıkar ve hasta değil taşıyıcı olurlar. Erkeklerde ise Y geni hastalıklı X genini baskılayamaz.

Tartışma:
Kadınlar yüksek sesle konuşmayı ve sesli düşünmeyi seviyor, erkeklerse her ikisini de içinden yapmayı tercih ediyor… Bu yüzden kadınlar erkekleri “duygusuz bencil yaratıklar” olarak görürken, erkekler de kadınları “sürekli kafa ütüleyen başbelaları” olarak görüyor.

Vücut kokusu:
Erkeklerin vücut kokusu kadınlardan çok daha güçlüdür.

Spor:
Spor konusunda erkekler kadınlardan daha hızlıdır ancak kadınlar daha dayanıklıdırlar.

Kan:
Erkeklerde 4.5, kadınlarda 3.6 litre kan vardır. Erkek kanı daha koyu kıvamlıdır, bir damlasında 1 milyon kan hücresi vardır. Toplam olarak erkeklerde 1 santimetreküp kanda 5 milyon alyuvar vardır, bu da kadınlara kıyasla yüzde yirmi fazlalık demektir. Erkeklerin tansiyonu da kadınlardan yüksektir: 140/88. Bu değer kadınlarda 130/80′dir.

Yüzme yeteneği:
Kadınlar derilerinin altındaki yağ tabakası nedeniyle daha iyi yüzerler.

Yaş dönümü:
Kadınlar menopoz döneminde ateş basması, uykusuzluk, şişmanlama, gece terlemeleri ve vajina kuruluğu gibi belirtiler yaşarlar. Erkekler andropoz denen yaş döneminde hemen hemen hiçbir bedensel belirti yaşamazlar.

Su:
Erkek vücudunun yüzde 60-70′i sudan ibarettir. Kadın vücudundaki su oranı ise yüzde 50-60 arasındadır.

İskelet:
Erkeklerin omuzları daha geniş, kolları ve bacakları daha uzun, kemikleri daha ağır, eklemleri de daha büyüktür. Buna karşılık kadınların kalça kemikleri daha geniş, eklemleri daha esnektir.

Ses telleri:
Kadınların ses telleri daha kısa olduğundan sesleri daha tizdir.

Vücudun ağırlık noktası:
Omuz ve kalça iskeletleri farklı olduğundan, kadınların ağırlık noktası erkeklerinkinden daha aşağıdadır.

Başarı:
Başarılı bir erkek karısının harcayabileceğinden fazla para kazanan erkektir. Başarılı bir kadın böyle bir erkeği bulabilen kadındır.

Duyu organları:
Kadınların işitme ve koklama duyuları daha güçlüdür. Buna karşılık erkekler ışığa karşı daha hassastır. Erkek gözü ayrıntıları daha iyi seçer.

Yağ:
Erkeklerde kadınlarınkinin yarısı kadar yağ dokusu vardır. Kadınlarda yağ dokusu vücudun yüzde 27′sini oluştururken, bu değer erkeklerde yüzde 15′tir. Kadın vücudunda erkeklerden 3,5 kg daha fazla yağ vardır. Yağ, erkeklerde karın bölgesinde toplanırken kadınlarda daha çok kalça, baldır ve göbekte yoğunlaşır.

Hastalıklar:
Erkekler hayatları boyunca kadınlardan ortalama 40 gün daha az hastalanırlar.

Dirsek:
Kadınlar erkeklere kıyasla kollarını dirsekten 6 derece daha fazla açabilirler.

Kromozomlar:
Erkek ve dişilerde toplam 46 kromozom vardır. Bunların yarısı babadan, yarısı anneden gelir. Bu 46 kromozomun içinden iki tane cinsiyet hormonu vardır ki; bu erkekte XY, kadında XX olarak bulunur.

Saçlar:
Kadınların saçları daha sık ve daha dirençlidir. Saç kökleri iki milim daha derinde olduğu için erkeğinki kadar çabuk dökülmez.

Kaslar:
Erkekler kadınlardan yüzde 50 oranında fazla kas gücüne sahiptir. Buluğ çağında erkeklerde kas hücrelerinin sayısı 20 misli, kadınlarda 10 misli artar. Erkekler kadınlardan üçte bir oranında daha güçlüdürler.

Deri:
Erkeklerin toplam 1,8 metrekare, kadınların 1,6 metrekare derileri vardır. Kadını derisi daha ince ve kuru, bu yüzden de daha hassastır. Erkekte ter bezleri ve deri altı yağ bezleri daha fazla olduğundan derisi yağlıdır ve daha çok terler.

Akciğerler:
Erkeklerin akciğerleri kadınlarınkinden yüzde 50 daha geniş hacme sahiptir.

Yemek:
Aynı kilodaki kişilerden, erkekler kadınlardan daha çok yemek ihtiyacı duyarlar; çünkü metabolizmaları daha hızlıdır.

Ağlamak:
Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ağlarlar. Genellikle de saat 19.00-22.00 arası

Enerji harcaması:
Erkekler hareketsiz halde, vücudun metrekaresi başına ortalama 39,5 kalori yakarlar. Kadınlar ise 37 kalori. Erkeğin günlük kalori ihtiyacı 2700 kalori, kadınınki 2000 kaloridir.

Antikorlar:
Kadınlar daha çok antikor üretirler, bu yüzden de erkeklere kıyasla bakteri ve virüs hastalıklarına daha seyrek yakalanırlar.

Beyin:
Erkek beyni yüzde 14 daha ağırdır. Buna karşılık kadınlarda iki yarım küre arasındaki iletişim daha iyidir.

Safrakesesi taşı:
Kadınların yüzde 20′sinde, erkeklerin yüzde 8′inde safrakesesi taşı oluşur.

Kalp atışı:
Erkeklerin kalbi daha büyüktür ve daha yavaş çarpar: Dakikada ortalama 72. Bu değer kadınlarda 80′dir.

Sıcaklık duyarlılığı:
Kadınlar kalın yağ dokuları nedeniyle soğuğa daha dayanıklıdırlar.

Yaşlanmak:
Erkekler kadınlardan daha hızlı yaşlanırlar. 55 yaşındaki bir kadın bedensel gücünün yüzde 90′ına sahiptir. Oysa aynı yaştaki bir erkek gücünün sadece yüzde 70′ine sahiptir. 35 yaşındaki bir erkeğin damar sistemi 50 yaşındaki bir kadınınkine eşdeğerdir. Buna karşılık kadında sadece cilt daha ince olduğundan çabuk yaşlanıp kırışır. Kadınlar yaşlanma olayını psikolojik olarak erkeklerden çok daha kolay kabullenirler.

Buluğ:
Erkekler buluğ çağını 10-15, kadınlar 9-14 yaşları arasında yaşarlar.

Bacaklar:
Erkeklerin bacakları daha uzun ve kaslıdır. Bu yüzden kadınlardan daha hızlı koşar, daha uzağa zıplarlar

Yaşam süresi:
Erkeklerin ortalama omrü 71,5 yıl, kadınların 78 yıldır

Vücut ölçüleri:
Erkek ortalama 175 cm boyunda ve 73,5 kg ağırlığındadır. Göğüs çevresi 98,5cm , beli 80,4cm’dir. Kadın ortalama 160 cm boyunda olup 61,2 kg’dir. Göğüs çevresi 90,1; kalça genişliği 96,5 cm; beli 74,3 cm’dir.

Adem elması:
Gırtlaktaki adem elması adlı çıkıntı sadece erkeklere hastır

Solunum:
Erkekler dakikada ortalama 16 kez soluk alıp verir. Kadınlar ise dakikada 20-22 kez soluk alıp verir. Her iki cinsin günde soludukları miktar ise aynı olup 12 bin litredir.

Gelişme:
Buluğ çağına kadar kızlar erkeklerden daha hızlı büyürler (10′a 8 oranında). Erkek çocuklar 14-15 yaşları arasında gelişmeye başlarlar ve 20 yaşına kadar bu büyüme gerçekleşebilir. Kız çocukları en hızlı 12-13 yaşları arasında gelişirken 17-18 yaşında bu gelişme durur.

Erkekler mantıklı, analitik iken, kadınlar sezgisel, yaratıcı, bütünleştirici

Erkeklerin kadınlarla ilgili en şikayet ettikleri şey: Kadınların onları değiştirmeye çalışması. Kadınların erkeklerle ilgili en şikayet ettikleri şey: Erkeklerin onları dinlememesi.

Kadınlar erkeklerden 3 kat fazla baş ağrısı çekiyormuş.

Evlilik kararları: Erkek yorulduğu için evlenir. Kadın meraklı olduğu için evlenir. İkisi de hayal kırıklığına uğrar.

Stil:
Erkekler sabah uyandıklarından akşam yatağa girdikleri ana kadar iyi görünümlüdür. Kadınlar her nasılsa gece boyunca çirkinleşirler.

Evlilik ve gelecek: Kadın bir koca buluncaya kadar gelecekten endişe eder. Erkek evlenecek bir kadın buluncaya kadar gelecekten endişe etmez.

Evlilikten beklentiler:
Bir kadın bir erkekle onun değişeceğini umarak evlenir, ama o değişmez. Bir erkek bir kadınla onun değişmeyeceğini umarak evlenir, ama o değişir.

Kadın ne ister?
İnsanın karısını mutlu kılmak için iki şeye ihtiyacı vardır: Kadının kendi bildigi gibi davrandığını sanmasını sağlamak. Kadının kendi istediği gibi davranmasına izin vermek.

Hatalar:
Evli bir erkek hatalarını unutmalıdır: İki kişinin birden aynı şeyi hatırlamasına gerek yoktur

Uzunluk:
Evli erkekler bekarlardan daha uzun yaşarlar, ancak evli erkekler ölümü daha çok arzularlar.

Kadınlar iletişim kurmak için günde 20.000 kelime, mimik ve jest kullanırken bu sayı erkeklerde sadece 7.000.

Vücut ısısı:
Erkeklerin vücut ısısı kadınlardan daha yüksektir.

5-

Ergenlik Sivilcesi: Sivilceye sebep olan testosteron hormonu erkeklerde çok fazla olduğu için, bu hormon ciltteki yağları uyarır ve bu sebeple ergenlik sivilcesi kadınlara göre erkeklerde çok daha fazla gözlenir.

Saldırganlık: Erkekler, biz kadınlara göre daha çok şiddet yanlısıdır ve gerektiğinde kullanmaktan ziyade her fırsatta bedensel güçlerini kullanmak isterler. Bu açıdan kadınların daha zarif olduğunu söyleyebiliriz.

Menopoz: Kadınlarda menopoz dönemi şiddetli geçiyor olsa da erkeklerde bu yaş dönümü süreci hiçbir belirti olmaksızın gerçekleşiyor.

6- Kadın romantik film izlerken gözyaşı döker, erkek uyuya kalır. Erkek dünyayı dolaşır, kadın evden çok uzağa gidemez. Kadın diyet yaptığında sadece tabağındakini yer, erkek diyet yaptığında sizin tabağınızdakini de yer. Erkek akşam 08:00’de biriyle buluşacağında TV izler, gazete okur ve tam 8’de hazır olur. Kadın bir erkekle buluşacağında bir türlü hazır olamaz ve en az bir saat erkeği bekletir. Erkek seyahate tek bir çanta ile gider, kadın birkaç bavulla yola çıkar. Birçok kadın aynı anda konuşarak tartışır, erkekler de boks yapıyor gibi tartışırlar. Kalabalık bir ortamda yemek yenirken erkekler teker teker lavaboya gider. Kadınlarda ise durum biraz daha farklı. Bir kadın lavaboya gitmek için kalktığında diğer kadınlarda onu takip eder. Erkeğin el çantasında araba anahtarı, sandviç, kimlik, cüzdan vardır. Kadının çantasında ise yok yoktur. Alışveriş sırasında kadın girerken ve çıkarken tek tek herşeyi inceler. Erkek bir mağazaya girer, birkaç şeye bakar, görür ve alır.

.

.

🙂

Kadının Günlüğü: Bu gece kocam çok garip davranıyor.. Akşam güzel bir restoranda buluşmak üzere sözleşmiştik, bütün gün arkadaşlarımla alışveriş yapıp geç kaldım diye mi kırıldı acaba? Bu konuda bana hiçbir şey söylemedi.. Restoranda konuşmadı. “Sessiz bir yere gidip konuşalım” dedim kabul etti ama yine hiç konuşmadı.. “Ne var?” diye sordum “Yok bir şey” dedi, “Seni üzecek ne yaptım?” dedim. “Bir şey yapmadın” diye cevap verdi. Eve dönerken arabada “Seni seviyorum” dedim. Hafifçe gülümsedi ve arabayı kullanmaya devam etti. Neden “Ben de seni seviyorum” demedi, anlayamıyorum.. Eve geldiğimizde onu tamamen kaybettiğimi hissettim. Aklı başka bir yerdeydi. Sessizce TV seyretti ben de yatağıma gittim.. 15 dakika sonra o da geldi, kendini kaybetmiş bir vaziyetteydi.. Güçlükle uyudum.. Ne yapacağımı bilemiyorum.. Bu hayat çekilmez artık..
 Kocasının Günlüğü: Yahu o 4 gol de yenir miydi?. İnsanın aklı almıyor!. Delirmek işten değil, valla!.  ( http://www.sabah.com.tr/yazarlar/uluc/2016/04/03/pazar-nesesi ) 

kadin-erkek-fark-1-2-1

Eşitlik değil adalet!

“Hiç bir insan da diğerine eşit değildir. Adalet ve Allah önünde, herkes eşit. Kadın erkek eşitliği mi? Biz parmak uçlarımız gibi farklıyız. Kadın kadına, erkek erkeğe eşit mi ki, kadın erkeğe eşit olsun! Hangi erkek Hz Hacer’le, ruhu’l-kudsün annesi Meryem’le eşit olabilir ya da hangi kadın Hz Yusuf’la, Hz İsmail’le eşit olabilir ki?! İnsan vardır eşrefi mahlukattır, insan vardır bel hüm edal’dir; essele safilindir. Kural ehliyet ve liyakat. Kim ehil ve layık ise o üstündür. Bunun kadın veya erkeği yoktur.”  Abdurrahman Dilipak

Kadın erkek arasındaki biyolojik ve psikolojik farklar Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık