Resim bulunamadı

7 yıl önce, 4 yorum

Kötülük Allah’tan mıdır?

 Kötülük, şer Allah'a izafe edilebilir mi? Özet Kuran'da şer-kötülük Allah'a nispet edilmez aksine şer insanların yaptıklarının karşılığı, bizzat kendi işlediklerinin sonucu olduğu Kuran'da belirtilir. Rum, 41: " İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır."  Ali İmran, 165. ayet: "Bir musibet (Uhud’da) sizin başınıza geldiğinde, “Bu, nereden başımıza geldi?” dediniz,...

Ateizm Sonuçsuz Serüven

5 ay önce, Yorum yok

Ateizm Sonuçsuz Serüven

Ateizm, insanı evrim ağacının bir üyesi olarak görür. (s. 10) Allah problemleri var eden değil o var olan problemlerin çözümü için yol ve yöntem belirleyendir. (s. 14) Düzen belli gayelere hizmet etmekte hayatın devamını sağlamaktadır. Parçalar, bütünden habersizdirler. (s. 15) Gücün olmadığı yerde düzenden söz edilemez. (s. 17) Kainatın her yeri insanoğlunun yaşaması için uygun olsaydı, o zaman bir tesadüften...

Deizm 4

6 ay önce, Yorum yok

Deizm 4

  . . . . . . . Allah, insan dışındaki bütün varlıkların yaşamını düzene koymuştur. (s. 11) Bu dünyada bazen güçlüler, güçsüzlerin ellerinden haklarını almaktadır. Bu durumda adaletin sağlanamaması en büyük haksızlık olur. Allah, adaleti bu dünyada emrettiği gibi, gücü yetmeyenlerin hakkını ahirette teslim edecektir. (s. 12) Deizm, kilisenin bilime baskısına bir tepki hareketidir. Aklın geçerli olduğunu kabul eder.(s. 14) 'Din yerine bilim önder olmalıdır' görüşünü savunurlar....

Resim bulunamadı

3 yıl önce, Yorum yok

Bir Müslüman olaylara, hayata nasıl bakar?

"İnsanlar büyük ölçüde sonuca şartlanıyorlar. Hayır, bizim imtihanımız süreçle ilgilidir. Bizim için tek başarı Allah'ın rızasına ulaşmak olmalı. Üzerinize düşeni yaptı iseniz sonrası için “Tevekkül gerek”. Varsayalım, sonuç istediğiniz gibi olmadı. Ama siz görevinizi hakkı ile yaptınız. Kazanan sizsiniz." ( A. Dilipak, Yen Akit, 16 Haziran 2019) Bir Müslüman her şeyin asıl sahibinin Allah olduğunu asla unutmaz. Bilir ki O (cc)...

Resim bulunamadı

3 yıl önce, 1 yorum

İslam kılıç zoru ile yayılmadı!

    Karen Armstrong, Mohammed adlı eserinde şöyle der:" Muhammed'in bizim gibi insan olmasını sevdim. İlk siyerciler onun hayatının her yönünü yazmışlar. Sadece mutlu taraflarını değil, sıkıntılarını da anlatmışlar... Muhammed'in zorluklarla mücadele edişini sevdim. Bir topluma şiddet kullanmadan, barış ve huzur getirmesini sevdim. Muhammed mücadeleyi şiddetle değil, şiddete karşı olmakla kazanmıştır." ( Prof. Özcan Hıdır, Batı'da Hz Muhammed imajı, s. 352)...

Resim bulunamadı

7 yıl önce, Yorum yok

Modernizm ve kadın

Konuyu tamamlayan, " Dinsiz ahlak olur mu?" ve "Batı medeniyeti" adlı yazıları da tavsiye ederiz.  "Batının Medeni ülkelerinde, çoğunlukla, kızların kalbi eğilimlerinden çok, para veya unvan veyahut sosyal mevki gibi şeyler, evlenmenin kabul görmesine sebep olmaktadır." (Max Nordau, Convertional Lies of Our Civilization, s. 266; Docteur Caufeynon, Histoire de la Femme, s.  95) Behice Boran: "Kadının ekonomik hayatta üretime katıldığı topluluklarda, kadının...

Resim bulunamadı

6 yıl önce, Yorum yok

Tevbe suresi 5. ayet

Tevbe suresindeki " müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin (kuşatın)."  ve  " küfrün önderleri ile savaşın." ayetler ile tüm müşriklerin öldürülmesi mi emredilmektedir? * Surenin birinci ayeti ültimatom, uyarı ile başlar. Bu uyarı yapılan kesim ise ayette " مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ; müşriklerden " sözleşme yapılanlarla Allah ve resülü arasında geçer. Ayette geçen " مِّنَ - min" edatı Arapçada...

Resim bulunamadı

9 yıl önce, 3 yorum

Ümmî peygamber

Ümmi, Anasından doğduğu gibi kalan; yeni bir bilgi edinmemiş olan; okuma-yazma bilmeyen gibi anlamlara gelir. "Ümm" kelimesinin ism-i mensubu "ümm"e mensup olan, Arap dilinde "ümm"; anne, bir şeyin aslı gibi anlamlara gelir (Firûzâbâdî, el-Kamûsu'l-Muhît, Beyrut 1987, 1891)Kuran’da bazen de mecaz anlamları ile; Anne, asıl (kaynak) dönülecek yer ve süt emziren anlamlarında kullanılmıştır (Abdurrahman İbnu'l-Cevzî, Nüzhetu'l A'yuni'n-Nevazır fî İlmi'l-Vücûh ve'n-Nezâir...

Oryantalizm

Oryantalizm

Konuyu tamamlayan,  ‘Oryantalistlerin Kuran ve peygamber iddialarına cevaplar  ve Alman ve İngiliz oryantalistlerin Hz Muhammed...

Bu yazının, Bryan S. Turner tarafından yazılan 'Oryantalizm, Kapitalizm ve İslam' adlı eserin sitemizde bulunan...

Oksidentalizm

Oksidentalizm

Yazar hakkında: Bu eser Londra'da 1907 yılında basılmıştır. (s .7) Bosnalı Müslüman kardeşlerimizin medeni Avrupa'nın...

Şair, "Peki biz ne yapacağız şimdi barbarlar olmadan? Bir çeşit bir çözümdü onlar sorunlarımıza." demektedir....

Konuya ek olarak, " İslam felsefesinin özgünlüğü, İslam biliminin Rönesans'a etkileri, Müslüman bilim öncüleri ve Kuran ve bilim"...

Konuyla alakalı diğer yazılara,  "Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi, Kuran ve bilim ,  İslam'da bilim , Müslüman bilim öncüleri , İslam...

Genel Konular

Genel Konular

Ahlak, kıskançlığın farklı yollara savurduğu insanlığı birleştirecek yol, merhametin, adaletin, vefanın yoludur. Bu yolun İlk...

  " Papa ve İncil, Şiddet dini Hıristiyanlık, Batı medeniyeti, Şiddet karşısında İslam " başlıklı...

İslam'ı oryantalizm disiplini ile değerlendirme gayretleri yeniden ivme kazanmaya başladı. Oryantalizm, Avrupa kültürünün doğuyu yönetmek...

Makineyi icat eden insan bir anda, 'ben de tanrı olabilirim' hevesine kapıldı. Zihninde öldürdüğü...

Kaynaklar

Kaynaklar

Çevirenin önsözü Batılıların yedinci yüzyılda ortaya çıkan yeni dine ilgisi zamanla artar. Bu, bir tepki ilgisidir....


Yukarı Çık