Resim bulunamadı

6 yıl önce, 4 yorum

Kötülük Allah’tan mıdır?

 Kötülük, şer Allah'a izafe edilebilir mi? Özet Kuran'da şer-kötülük Allah'a nispet edilmez aksine şer insanların yaptıklarının karşılığı, bizzat kendi işlediklerinin sonucu olduğu Kuran'da belirtilir. Rum, 41: " İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır."  Ali İmran, 165. ayet: "Bir musibet (Uhud’da) sizin başınıza geldiğinde, “Bu, nereden başımıza geldi?” dediniz,...

Ateistlere Kur’an dersi

2 ay önce, Yorum yok

Ateistlere Kur’an dersi

Konuyu tamamlayan, 'Ateistlere din dersi , Neden ateist olmadım? Kur'an'da çelişki yoktur, Yaygın Kur'an imajları' adlı yazıları tavsiye ederiz. . . . . . .Kur'an'ın temel özellikleri 1- Evrenseldir, diğer tüm peygamberler bir 'bölgeye' gönderilmiştir. Kur'an ise insanlığa hitap eder. 2- İslam'ın Hz Adem'den itibaren gelen din olduğunu ilan eder. Geldiği bölgede İslam'dan eksik olan ne ise, o konular insanlara vahyedilmiştir: Ahlak, tevhid, kul hakkı gibi. 3- Konular, giriş,...

Resim bulunamadı

7 ay önce, Yorum yok

Deizm üzerine

Tevhid üç adımdan oluşur. Bir: Tasarlama, yaratma, kodlama. İki: Kollama, gözetleme, denetleme. Üç: Hesaba çekme, ödül ve ceza verme. Öteden beri küçük bir azınlık istisna edilecek olursa, tanrı fikri insanlara oldukça sıcak gelmiştir. Bu urum, tanrı fikrinin fıtratla ilişkisi olduğunu göstermektedir. (s. 193) Başlangıçtan itibaren, 'insanlar arasında var olan' Tanrı fikrine Kur'an'ın doğrudan onay vermediğini söyleyebiliriz. Bizden istenen, herhangi bir...

Resim bulunamadı

2 yıl önce, Yorum yok

Bir Müslüman olaylara, hayata nasıl bakar?

"İnsanlar büyük ölçüde sonuca şartlanıyorlar. Hayır, bizim imtihanımız süreçle ilgilidir. Bizim için tek başarı Allah'ın rızasına ulaşmak olmalı. Üzerinize düşeni yaptı iseniz sonrası için “Tevekkül gerek”. Varsayalım, sonuç istediğiniz gibi olmadı. Ama siz görevinizi hakkı ile yaptınız. Kazanan sizsiniz." ( A. Dilipak, Yen Akit, 16 Haziran 2019) Bir Müslüman her şeyin asıl sahibinin Allah olduğunu asla unutmaz. Bilir ki O (cc)...

Resim bulunamadı

2 yıl önce, 1 yorum

İslam kılıç zoru ile yayılmadı!

    Karen Armstrong, Mohammed adlı eserinde şöyle der:" Muhammed'in bizim gibi insan olmasını sevdim. İlk siyerciler onun hayatının her yönünü yazmışlar. Sadece mutlu taraflarını değil, sıkıntılarını da anlatmışlar... Muhammed'in zorluklarla mücadele edişini sevdim. Bir topluma şiddet kullanmadan, barış ve huzur getirmesini sevdim. Muhammed mücadeleyi şiddetle değil, şiddete karşı olmakla kazanmıştır." ( Prof. Özcan Hıdır, Batı'da Hz Muhammed imajı, s. 352)...

Resim bulunamadı

6 yıl önce, Yorum yok

Modernizm ve kadın

     Modernizm,  kültürümüzü terk edip başkasının geleneğini almaktır. Taklit edene, edilen saygı duymaz!    Amacımız ne magazin haberleri devşirmek ne İslami bir siteye aykırı bir içeriği paylaşmaktır! Tek gayemiz, İslam'da kadın haklarından daha fazla hakka sahip olunduğu iddia edilen modernizmde kadın gerçeğini, güncel hayattan alıntılarla gözler önüne sermekten ibarettir! Örnek verilen olayların tarihleri genel olarak 2007-2014 olsa da bunlar rastgele seçilmiş örnektirler....

Resim bulunamadı

5 yıl önce, Yorum yok

Tevbe suresi 5. ayet

Tevbe suresindeki " müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin (kuşatın)."  ve  " küfrün önderleri ile savaşın." ayetler ile tüm müşriklerin öldürülmesi mi emredilmektedir? * Surenin birinci ayeti ültimatom, uyarı ile başlar. Bu uyarı yapılan kesim ise ayette " مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ; müşriklerden " sözleşme yapılanlarla Allah ve resülü arasında geçer. Ayette geçen " مِّنَ - min" edatı Arapçada...

Resim bulunamadı

8 yıl önce, 3 yorum

Ümmî peygamber

Ümmi, Anasından doğduğu gibi kalan; yeni bir bilgi edinmemiş olan; okuma-yazma bilmeyen gibi anlamlara gelir. "Ümm" kelimesinin ism-i mensubu "ümm"e mensup olan, Arap dilinde "ümm"; anne, bir şeyin aslı gibi anlamlara gelir (Firûzâbâdî, el-Kamûsu'l-Muhît, Beyrut 1987, 1891)Kuran’da bazen de mecaz anlamları ile; Anne, asıl (kaynak) dönülecek yer ve süt emziren anlamlarında kullanılmıştır (Abdurrahman İbnu'l-Cevzî, Nüzhetu'l A'yuni'n-Nevazır fî İlmi'l-Vücûh ve'n-Nezâir...

Oryantalizm

Oryantalizm

Konuyu tamamlayan,  ‘Oryantalistlerin Kuran ve peygamber iddialarına cevaplar  ve Alman ve İngiliz oryantalistlerin Hz Muhammed...

Bu yazının, Bryan S. Turner tarafından yazılan 'Oryantalizm, Kapitalizm ve İslam' adlı eserin sitemizde bulunan...

Oksidentalizm

Oksidentalizm

Şair, "Peki biz ne yapacağız şimdi barbarlar olmadan? Bir çeşit bir çözümdü onlar sorunlarımıza." demektedir....

Konuya ek olarak, " İslam felsefesinin özgünlüğü, İslam biliminin Rönesans'a etkileri, Müslüman bilim öncüleri ve Kuran ve bilim"...

Konuyla alakalı diğer yazılara,  "Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi, Kuran ve bilim ,  İslam'da bilim , Müslüman bilim öncüleri , İslam...

Önsöz Kendini ontolojik manada evrenin merkezinde gören bir topluluk olan Batı,  herhalde başkalarını barbar, parya olarak...

Genel Konular

Genel Konular

Konu hakkında ayrıca sitemizdeki " Papa ve İncil, Şiddet dini Hristiyanlık,  Batı medeniyeti" başlıklı yazılarımızı...

Geri kalmışlık ve zayıflıklarını yegane sebep olarak dini gösteren bazı seçkinler, dinden yüz çevirmişlerdir. Batıda,...

İslam'ın orta Ümmet çizgisi Ehli sünnet: Hıristiyanlar, ehli sünnetin peygamber kabul ettiği Hz. İsa'yı tanrı katına...

                                      ÇOCUKLARDA MAHREMİYET EĞİTİMİ Mahremiyet eğitimi, çocuğun bütün yaşamını kolaylaştıran, kendi duygu dünyasını yönetme becerisi elde...

 “Allah (c.c.) sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, lakin sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.”  (Ahmed bin...

Kaynaklar

Kaynaklar

Çevirenin önsözü Batılıların yedinci yüzyılda ortaya çıkan yeni dine ilgisi zamanla artar. Bu, bir tepki ilgisidir....

Muhtelifu'l-Hadîs Birbiri ile çelişir 'gözüken' hadislerin gerçek mahiyetlerini açıklayan bilim dalıdır. Ama ne yazık ki tıpkı...


Yukarı Çık