"Kuran" ile Etiketlenen Konular

1 yıl önce

Benzer içerikli yazılara, 'Ateistlere cevap, Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an ve mecaz, Müşkilü'l-Kur'an, Kur’an ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilirsiniz. . Kur'an'da çelişki yoktur! Yüce Yaradan, “Kur'an'ı   düşünmüyorlar mı? Eğer o  Allah'tan  başkası  tarafından  indirilmiş   olsaydı, onda birbirini tutmayan çok şeyler  bulunurdu." (Nisa, 82) buyurmaktadır. Ateistler ise Kur’an’da birbiri ile çelişen, birbirine zıt ve çelişkili ayetler...

10 yıl önce

İddia: Kur’an aklı, düşünmeyi beyine değil, kalbe izafe eder. Kur’an'a göre kalp düşünür! Delil olarak şu ayetler ileri sürülür: Hac, 46: "Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun?"; Muhammed,  24: "Onlar Kur’an'ı düşünmüyorlar mı? yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?"; Araf,179: ''Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar (idrak edemezler)'' Öncelikle ateistler bu iddialarını ispatlamak için Kur’an'da geçen “kalp” kelimesinin...

11 yıl önce

                   Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti” demeye henüz fırsatım olmadı. Ama geçen hafta bir Twitter mesajı yazdım ve gündemim birazcık değişti. Taraf yazarı Ayşe Hür’ün sayfasına konuk oldum birden bire. Önce “olayın” özeti: Ayşe Hür, son üç haftadır Kur’an-ı Kerim üzerine yazıyor. Önce “savaş ayetleri”ni konu edindi. Sonraki hafta, “Ama hangi Kuran’ı esas alacağız” diye başlık atıp, Kur’an...

11 yıl önce

Yaygın Kur’an imajları Bu makalede bir metnin anlaşılmasında gerekli olan ön yargı ya da imajın, Kur’an’ın anlaşılmasında Müslüman birey ve toplumlardaki etkisi ele alınacaktır. Bu çerçevede Müslümanlar arasında fazlaca yaygın olduğu düşünülen Kur’an imajları ele alınarak kritiği yapılacak daha sonrada sağlıklı Kur’an imajı belirlenmeye gayret edilecektir. Bu Kur’an imajları şöyle sıralanabilir: Kur’an, geçmişle ilgili haberler taşıyan en doğru tarih kitabı, gelecekte...

12 yıl önce

-Yazının ilk bölümüne, "Turan Dursun'un hayatı ve kitaplarındaki metodun eleştirisi" adlı yazıdan ulaşabilirsiniz. "İnsanlar arasında öyleleri var ki, bilgisi olmayanları Allah yolundan saptırmak ve onu gülünç duruma düşürmek için (İlahi mesajlar üzerinde) kelime oyunu yapmaya kalkışırlar: böylelerini alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine mesajlarımız aktarıldığında, sanki kulaklarında bir sağırlık varmış da onları hiç duymamış gibi, küstahça yüz çevirir: işte ona (öteki...

12 yıl önce

Ateist yazarlar ve eserlerindeki iddialara cevaplar I Turan Dursun'un hayatı ve kitaplarındaki metodun eleştirisi  -1990 yılında eserlerini okuduğumda beni ateizmin kıyısına kadar yaklaştıran ilk eserlerin yazarı olan Turan Dursun’un eserlerine ve hayatına, bu şahsi tecrübemden ötürü özel yer vereceğim. Ama şahsen, daha sonra deizm, misyonerlik ve özellikle oryantalizm üzerine yaptığım araştırmalar sonucu Dursun’un eserlerini zamanında gözümde fazla abarttığımın da artık farkındayım. Değil...

12 yıl önce

Benzer içeriklere, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an'da çelişki yoktur, Müşkilü'l-Kur'an, Kur’an ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilir. . Bir halkın tüm hayatı, düşünce yapıları, dünya görüşleri, estetik ve ahlaki değerleri yani bütün kültürel unsurları konuşulan dilde saklıdır. (W. M. Watt, Modern Dünyada İslam Vahyi, s. 47) Dil toplumun kültürel, sosyal ve düşünce yapılarını yansıtan bir...

12 yıl önce

Konuyu tamamlayan, ‘Ateistlere cevaplar’, ‘Hz Muhammed neden çok kadınlar evlenmiştir?’, ‘Oryantalistler ve Hz Muhammed’ adlı yazıları tavsiye ederiz. . Giriş “Hemen hemen bütün oryantalistler, Hz. Peygamber(s.a.v.)'in vahiy alışının sadece kavlȋ olduğu görüşündedirler.” (Hafsa Nasreen, Oryantalistlerin Kur’an Üzerine İddiaları -Eleştirel Bir Çalışma-, ERUIFD, 2013 / 1, Sayı: 16, s. 110) Bu tarihte de böyleydi, 20. Asırda da 21. Asırda da! "Muhammed, tam yirmi yıl...

12 yıl önce

Ateist yazarlar ve eserlerindeki iddialara cevaplar II Turan Dursun, İlhan Arsel, Erdoğan Aydın, Server Tanilli'ye Cevaplar (Yazı ana hatları ile Prof. Muhammet Altaytaş hocamızın “Hangi Din?” adlı eserden faydalanılarak hazırlanmıştır.) -Ateist yazarlarınca ileri sürülen ‘tüm iddialara cevaplar’ ilgili başlıklar altında bu çalışmamızda mevcuttur.-  Giriş Din yaşam tarzının adıdır, yaşam tarzımız dinimizdir. ‘Hangi kurallara göre’ yaşıyorsak dinimiz odur!  "Vahyin esas amacı, bir ‘hayat görüşü’ sağlamaktır." (Selçuk...

12 yıl önce

Kur’an’ın aslı yakıldı mı? Kişisel olarak, 1990 yılında bir akrabam vasıtası ile ‘ilk’ karşılaştığım ateist itham, ‘Kur’an’ın aslının yakıldığı, dolayısı ile orijinalliğinin kalmadığı’ iddiası idi. Ateistlerin iddiası özetle, Hz Ebu Bekir’in kitap haline getirdiği Mushaf, Osman döneminde çoğaltıldıktan sonra yakılmıştır. Aslı yakıldığına göre, kopyalananların bozulmadığını kim iddia edebilir? Ayrıca toplama esnasındaki bazı rivayetlerden hareketlerle de iddialarına destek bulmaya çalışırlar. Sıra ile...

12 yıl önce

Konumuzla alakalı diğer yazılara,  "Deizm, Bilim yanılmaz mı?, Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi, İslam ve Rönesans, İslam'da bilim, Müslüman bilim öncüleri, İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz. 'Ateistlere cevap', 'Kur’an’da çelişki yoktur', 'Kur’an’daki bilimsel ayetlere itirazlara cevaplar' başlıklı yazılarımızda ele aldığımız ve ‘Kur’an’daki bilimsel ayetleri burada tekrarlamadığımızı hatırlatalım.. Öncelikle bilimin "Allah'ın evrene koyduğu genel kanunları tespit etme ve anlama çabası." (Selçuk Kütük,...


Yukarı Çık