"Kuran" ile Etiketlenen Konular

8 yıl önce

 İddia: Kuran aklı-düşünmeyi beyine değil, kalbe izafe eder. Kuran'a göre kalp düşünür! Delil olarak şu ayetler ileri sürülür: Hac, 46 "Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? "; Muhammed, 24 "Onlar Kuran'ı düşünmüyorlar mı? yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?"; Araf,179 ''Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar (idrak edemezler)'' Cevabımız: Ateistler işlerine gelince Hz Muhammed'in Kuran'daki bilimsel ayetleri Hindistan...

9 yıl önce

                                                                     Giriş    İnsanlık tarihinin büyük bir bölümü uzun yıllar boyunca inanç çatışmalarıyla meşgul olmuştur. Bu süreç içerisinde ise en çok saldırıya uğrayan, tahrip edilmek istenen din İslamiyet’tir. Daha çok Hıristiyanlık ve Yahudilik tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar, İslamiyet’in hak din olmadığına, Tanrı’nın bahsettiği hak dinin kendi dinleri olduğuna inanmaları sebebiyle olmuştur. Oryantalizm ise bu yolda ilmi çalışmalar yapmış kişilerin metotları,...

10 yıl önce

                   Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti” demeye henüz fırsatım olmadı. Ama geçen hafta bir Twitter mesajı yazdım ve gündemim birazcık değişti. Taraf yazarı Ayşe Hür’ün sayfasına konuk oldum birden bire. Önce “olayın” özeti: Ayşe Hür, son üç haftadır Kur’an-ı Kerim üzerine yazıyor. Önce “savaş ayetleri”ni konu edindi. Sonraki hafta, “Ama hangi Kuran’ı esas alacağız” diye başlık atıp, Kur’an...

10 yıl önce

  Bu makalede bir metnin anlaşılmasında gerekli olan ön yargı ya da imajın, Kuran’ın anlaşılmasında Müslüman birey ve toplumlardaki etkisi ele alınacaktır. Bu çerçevede Müslümanlar arasında fazlaca yaygın olduğu düşünülen Kuran imajları ele alınarak kritiği yapılacak daha sonrada sağlıklı Kuran imajı belirlenmeye gayret edilecektir. Bu Kuran imajları şöyle sıralanabilir:    Kuran, geçmişle ilgili haberler taşıyan en doğru tarih kitabı, gelecekte olacak...

10 yıl önce

"insanlar arasında öyleleri var ki, bilgisi olmayanları Allah yolundan saptırmak ve onu gülünç duruma düşürmek için ( İlahi mesajlar üzerinde) kelime oyunu yapmaya kalkışırlar: böylelerini alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine mesajlarımız aktarıldığında, sanki kulaklarında bir sağırlık varmış da onları hiç duymamış gibi, küstahça yüz çevirir: işte ona (öteki dünyada) acıklı azabı haber ver!" ( Lokman, 7-8) “İnandıktan sonra kafirliğe sapıp...

10 yıl önce

  Giriş Turan Dursun nasıl ateist oldu? Dursun, eline süpürge alır, su dolu kovaya batırır duvara sürter, şekiller oluşur. Acaba canlılarda böyle tesadüfen oluşmuş olamaz mı der ateist olur! İyi de, o şekilden daha zor olan insan, kova, su, duvar nasıl oluştu? Bunu yorumlayacak akıl, bilinç, düşüncenin kökeni nedir? Turan Dursun nasıl Kuran'ı reddetti? Kuran'da geçen kıssaların aynılarını İncil-Tevrat'ta da görünce, Muhammed bunları İncil-tevrattan çaldı...

10 yıl önce

     Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an'da çelişki yoktur, Müşkilü'l-Kur'an, Kuran ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilir.  İslam alimlerinin büyük bir çoğunluğu Kur'an'da mecazın varlığını kabul ederler. Arap dilinde ifade, anlatım biçimleri yeterince bilinmezse bu gibi ayetlere yanlış anlamlar verilebilir. (Flamur Kasami, Kur'an'da çelişkili gibi görünen ayetler, s. 50, 55 );...

10 yıl önce

 Bu konu geniş olarak  ' Kuran ve Hz. Peygamber Aleyhindeki İddialara Cevaplar ' ,  ' Oryantalist Leone Caetani'nin İslam Tarihi'ne reddiye'   ve ' İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru' adlı yazılarda da ele alınmıştır!     Ayrıca "Hz Muhammed ve oryantalistler" adlı yazımızı da tavsiye ederiz. Sonradan Müslüman olan Yahudi gazeteci Muhammed Esed şöyle der: "Kuran'da konuşan, Hz Muhammed'in...

10 yıl önce

                                                               Giriş 1-Öncelikle şunun altını çizmek gerekir:" Din yaşam tarzının adıdır, yaşam tarzımız dinimizdir. Neyi nasıl yaşıyorsak dinimiz o dur!  "Vahyin esas maksadı, bir "hayat görüşü" sağlamaktır." ( Selçuk Kütük, Deizm, s. 110)   2-Din  iyiliği yaymak, kötülüğe engel olmak için gönderilmiştir. Pasifizm, nemelazımcılık, enaniyet, bencillik İslam ile barınamaz, ilişkilendirilemez. 3- İslam’da önce İman gelir: Allah'a tevhit bilincine sahip olarak iman etmek. Hz...

10 yıl önce

     Dinsizlerin iddiası özetle şudur: Hz Ebu Bekir’in kitap haline getirdiği Mushaf, Osman döneminde çoğaltıldıktan sonra yakılmıştır. Aslı yakıldığına göre, kopyalananların bozulmadığını kim iddia edebilir? Ayrıca toplama esnasındaki bazı nakillerden hareketlerle de iddialarına destek bulmaya çalışırlar. Sıra ile iddia ve cevaplarına başlayalım: Giriş  Önce özet bilgi: Cebrail (a.s) vasıtasıyla, Allah’tan gelen ayetleri Hz. Muhammed hemen ezberler (es-Sabunî/Kur’an İlimleri, ç.Zeynelabidin Tatlıoğlu, 1996, İnsan yay....

10 yıl önce

 Konuyla alakalı diğer yazılara,  " Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi, İslam ve Rönesans ,  İslam'da bilim , Müslüman bilim öncüleri , İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz. . "Bilim, Allah'ın evrene koyduğu genel kanunları tespit etme ve anlama çabasıdır." ( Selçuk Kütük, Ateizm Yanılgısı, s. 12)  Müslüman olan Dr. Maurice Bucaille (Müsbet ilim yönünden Tevrat İnciller ve Kur'an) ile devam edelim: Ben ilkin Kur'an...

10 yıl önce

     Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an ve teşbih, Müşkilü'l-Kur'an, Kuran ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilir. .   Yüce Yaradan, “Kur'an'ı   düşünmüyorlar mı? Eğer o  Allah'tan  başkası  tarafından  indirilmiş   olsaydı, onda birbirini tutmayan çok şeyler  bulunurdu." (Nisa, 82) buyurmaktadır. Ateistler ise Kur’an’da birbiri ile çelişen, birbirine zıt ve çelişkili ayetler olduğunu ileri...


Yukarı Çık