Kuran

3 ay önce

Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an ve teşbih, Müşkilü'l-Kur'an, Kur’an ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilirsiniz. . Kur'an'da çelişki yoktur! Yüce Yaradan, “Kur'an'ı   düşünmüyorlar mı? Eğer o  Allah'tan  başkası  tarafından  indirilmiş   olsaydı, onda birbirini tutmayan çok şeyler  bulunurdu." (Nisa, 82) buyurmaktadır. Ateistler ise Kur’an’da birbiri ile çelişen, birbirine zıt ve çelişkili ayetler olduğunu ileri...

1 yıl önce

  Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an ve teşbih, Kur'an'da çelişki yoktur, Kuran ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilir. . Kur'an'da çelişkili gibi görünen ayetler Bazı ayetler var ki yeterli bilgiye sahip olmayanların ayetleri birbiriyle çelişiyormuş gibi görebilmektedir. İslam alimleri, 'Müşkilül Kur'an' ilmiyle bu durumun çözüme kavuşturulabileceğini ortaya koymuşlardır. (s. 13-14 ) Hakikatte ihtilaf olmasa...

8 yıl önce

Tevbe suresindeki " müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin (kuşatın)."  ve  " küfrün önderleri ile savaşın." ayetler ile tüm müşriklerin öldürülmesi mi emredilmektedir? * Ayetin niçin indiğini, kimlerden bahsettiğini anlam çerçevesinin ne olduğunu bilmeyen bir kişinin bu ayetten müşrik avına çıkılması gerektiğini anlamaması için hiçbir sebep yoktur. Ayet Resulullah ile anlaşma yapıp da bu anlaşmaya uymayan Müşrikler...

8 yıl önce

    600'lü yıllardan 2000'li yıllara, değişen sadece isim ve insanlar; fikirler aynı! 600'ü yıllarda adı müşrik, Yahudi olanla günümüz ateist, oryantalist arasında hiç bir fark yoktur. O gün adı putperest idi şimdi ise materyalist, fark o kadar. Deist ( Yaratıcıya inanıp, dünyayı yarattıktan sonra vahiy göndermediğine inananlar ): Bakara, 97: Söyle; her kim Cebrail'e düşman ise iyi bilsin ki, Kuran'ı senin...

9 yıl önce

Kuran bir fen kitabı değildir ( Bu konuları ele alan - Eleştiren ve destekleyen -  iki yazımıza sitemizden ulaşabilirsiniz, Kuran ve bilim ve Kuran imajları) İçinde formüller aramamız, bulmaca çözer gibi onda şifreler aramamız  için Kuran gönderilmemiştir. Kuran'ın temel mesajı ahlaklı-erdemli bir toplum oluşturmak üzerine kurulmuştur. Kuran "Tevhit, adalet ve ahlak " üzerine kurulmuş bir dindir. Fakat belli aralıklarla Kuran bu mesajlarına dikkatleri toplamak için...

10 yıl önce

Kuran'da hitap tarzları, "Ben- Biz, Sen, O" ifadeleri Giriş İnsanların kendi zihinlerindeki dilbilgisi kuralları çerçevesinde bir vahiy kitabı bulmak maksadı ile Kur’an'a yaklaşınca bir algılama ve anlamada yanılması ortaya çıkmaktadır. Kur’an insan ürünü değildir, ilahi kaynaklıdır ve aynı zamanda metni de edebî/sanatsal bir mucizedir. Kendi üslubu ve dili/mantığı içinde Kur’an'ı anlamaya çalışmayanlar, önce kendi ön kabulleri çerçevesinde bir metin ile karşılaşmayı beklemekte,...

11 yıl önce

Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar' , ' Kuran'da çelişki yoktur' adlı yazılardan ulaşılabilir. . . .             -Yazılarında istifade etmemize izin veren www.bilimveyaratilisagaci.com yöneticisi Hü.Da kardeşimize teşekkür ederiz-     Kur’an’daki bilimsel ayetlere itirazlara cevaplar . Eğer iddia edildiği gibi Kur’an'da dünyanın yuvarlak olduğu gerçeği vardıysa onu en iyi anlaması gereken Muhammed neden yüzyıllar önce bu...

11 yıl önce

                  "Kur'ân'da Gramer Hataları"  İddiası ve Bir Reddiye    Özet: Bu makale bir önsöz ve iki çeviriden oluşmaktadır. Çeviriler iki bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde M. Rafiku’l-Hakk ve P. Newton tarafından kaleme alınan ve orijinal adı “The Qur'an: Grammatical Errors” olan çalışmanın çevirisine yer verilmiştir. Yazarlar, Kur'ân’da gramer hatalarının varlığını iddia etmekte ve iddialarını ayetlerden örnekler vererek açıklamaya çalışmaktadırlar. Makalenin sonunda,...

11 yıl önce

Benzer içerikli yazılara, 'Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur'an'da çelişki yoktur, Müşkilü'l-Kur'an, Kuran ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar' adlı yazılardan ulaşılabilir.  İslam alimlerinin büyük bir çoğunluğu Kur'an'da mecazın varlığını kabul ederler. Arap dilinde ifade, anlatım biçimleri yeterince bilinmezse bu gibi ayetlere yanlış anlamlar verilebilir. (Flamur Kasami, Kur'an'da çelişkili gibi görünen ayetler, s. 50, 55 ); Kur'an ve...

11 yıl önce

Bu konuya ek olarak 'Oryantalistler ve Hz Muhammed' adlı yazımızı da tavsiye ederiz. . Giriş Arius, İstanbul patriği Makedonius, Nestorius, Monofizitler sapkın ilan edilip aforoz edilirler. 4. Yüzyılda Gazzeli rahip Epiphanius, ‘Panarion’ adlı risalesinde 80; Dımeşki ise 101 sapkın hareketten bahseder. (D. J. Sahas, Jonh of Damascus on Islam, s. 56) Sapkın ilan edilenler bir taraftan afaroz edilirken ayrıca kılıç veya ateşle yakılma,...

11 yıl önce

Kutsal kitapların kaynağı Sümerlerdir  iddiası Muazzez İlmiye Çığ tarafından yazılan eserlerle özellikle yaygınlaşan ve genel anlamda tüm ateistlerce ortaya atılan iddia, dinlerin temelinin ilahi olmadığı, zamanla çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere evrildiği şeklindedir. Bu genel iddiaya cevabımızı verdiğimizi hatırlatıp bu yazımızda “Dinlerin kökeninin Sümer'e dayandığı” iddiasını cevaplayacağımızı belirtelim. "Dini yalanlayanlar, ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman, bunlar ‘Öncekilerin masalları! derler." (Kalem, 15) ayetinin...

11 yıl önce

Kur’an’ın aslı yakıldı mı? Kişisel olarak, 1990 yılında bir akrabam vasıtası ile ‘ilk’ karşılaştığım ateist itham, ‘Kur’an’ın aslının yakıldığı, dolayısı ile orjinalliğinin kalmadığı’ iddiası idi. Ateistlerin iddiası özetle, Hz Ebu Bekir’in kitap haline getirdiği Mushaf, Osman döneminde çoğaltıldıktan sonra yakılmıştır. Aslı yakıldığına göre, kopyalananların bozulmadığını kim iddia edebilir? Ayrıca toplama esnasındaki bazı rivayetlerden hareketlerle de iddialarına destek bulmaya çalışırlar. Sıra ile...

11 yıl önce

Konumuzla alakalı diğer yazılara,  "Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi, İslam ve Rönesans, İslam'da bilim, Müslüman bilim öncüleri, İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz. “Ateistlere cevap, Kur’an’da çelişki yoktur, Kur’an’daki bilimsel ayetlere itirazlara cevaplar” başlıklı yazılarımızda ele aldığımız ve ‘Kur’an’daki bilimsel ayetler’i burada tekrarlamadığımızı hatırlatalım.. Öncelikle bilimin "Allah'ın evrene koyduğu genel kanunları tespit etme ve anlama çabası." (Selçuk Kütük, Ateizm Yanılgısı, s. 12) olduğunun...


Yukarı Çık