"İslam" ile Etiketlenen Konular

3 yıl önce

Konuyla alakalı diğer yazılara,  " Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi,Kuran ve bilim, İslam'da bilim , Müslüman bilim öncüleri , İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz. . "Fazilet odur ki, onu düşmanlar dahi tasdik ede..." ( Abdurrahman Ahmet, Garbın İslam'dan öğrendikleri, s. 6) "Batılılar, neredeyse sahip oldukları her şeyi Müslümanlardan aldıkları için, Müslümanlara karşı aşağılık kompleksine sahipler. O yüzden Müslümanlara, normal bir insan gibi bakamıyorlar....

6 yıl önce

"Özellikle batı medyasının yoğun kampanyası birçok sıradan insanın zihninde, İslam ve Müslüman terimlerinin terör, anarşi, savaş, kan, intikam ve şiddet çağrışımı yapmasını sağladı." ( Prof Şinasi Gündüz, Dinsel şiddet, Sevgi söyleminden şiddet realitesine Hıristiyanlık, s. 10)  "İnkârcıların önderleri güç, mevki ve sermaye sahipleridir. ( İzzet Derveze, Kuran cevap veriyor, s. 56; Enam, 123; Ahzab, 37; Sebe, 31) Kuran sürekli, yoksulları doyurmaya,...

8 yıl önce

  Benzer içeriğe sahip Lord John Davenport'un Hz Muhammed ve Kuran’ı kerim adlı eserinin özetini tavsiye ederiz! Konuyla alakalı diğer yazılara,  " İslam ve Rönesans, Kuran ve bilim ,  İslam'da bilim , Müslüman bilim öncüleri , İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz.  Müslümanlık ticaret ahlakı bakımından Hıristiyanlığı geçmişti....

9 yıl önce

"Muhammed el-Gazzâlî, İslâm dünyasındaki yozlaşmanın başlıca sebeplerini mezhep kavgaları, siyasî bunalımlar, yöneticilerin ihmal, gaflet ve Batı taklitçiliği, ilim adamlarının faydasız tartışmalarla vakit geçirip gereken ictihadı yapmamaları, Müslümanlar arasındaki çıkar çatışmaları, toplumun Batı hayat tarzına yönelmesi, ilim ve teknik bakımından geri kalması gibi hususlarda görür. Mısır’a İslâm vatanının bir parçası olarak bakarken modern dönemde kin, düşmanlık ve ırkçılık üzerine kurulan milliyetçilik...

9 yıl önce

  İslam'ın bir ütopya olmadığının, masallarda ancak anlatılan muhteşem idealleri dünyada yaşattığının örnekleri  "Siz insanlar için çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısı olmak üzere yaratıldınız. İyiliğin yapılmasını emreder, kötülüğün yapılmasını yasaklarsınız ve Allah'a inanır iman edersiniz."(Âli İmran, 110) Bu bakış açısını kazandıran bir çok ayetten sadece bir örnek verelim: " Ey İnananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhlerine de olsa, Allah için şahit olarak adaleti...

9 yıl önce

                                                  İslam ve Oryantalizm   Batılı olduğu için batı kültür ve medeniyetini içinden birisi olarak çok iyi bilen, araştırma ile Müslüman olduğu için de batılıların İslam'a olan küçümser ve önyargılı bakış açısından uzak, olaylara teşhisini hemen yapıp kendi bakış açısı ile tedavi usullerini açıkça, çekinmeden , keskin bir dille ve mücadeleci bir ruh ile ortaya koyan bir çalışma olan bu eserin...

10 yıl önce

                                       Herkes aynaya – Tarihe – bir baksın!    Ehli kitaptan bir çoğu sizi tekrar kafirliğe çevirmek ( Bakara, 109) , sizi doğru yoldan sapıttırmak (Ali İmran, 69) isterler.     İslam’la ilgili eleştirilerinde belli bir kural, metot asla kullanmaz oryantalistler. İslami kaynaklar içerisinde işlerine gelenleri cımbızla seçer, ortamında koparır, istedikleri gibi kullanırlar. En aşırı şii kaynağı delil getirir Kuran’a saldırır, Kuran’dan bir...

10 yıl önce

                                                  Kısas hakkındaki gerçekler   T. Dursun birçok konuda olduğu gibi kısas ve had cezaları konusunda fıkıh ihtilâflarını, ictihâd görüşlerini Kuran’ın açık hükmü gibi göstererek insanları yanıltmaya çalışmıştır. Bir müçtehidin içtihadı, o kişinin bilgisi ölçüsündeki şahsi görüşüdür. İslam’ı şahsi görüşler içine hapsetmek sadece İslam düşmanlığı, en basit ifadesi ile de cahillikle açıklanabilir.    Kuran "Hür karşılığında hür, köle karşılığında köle, kadın karşılığında kadın"...

10 yıl önce

    Giriş Marx (1820-1895) ve Engels’in (1820-1895) 1948 yılında başlattıkları modern sosyalist hareket, ateizmi toplumsal yapıdan hareketle ön plana çıkarmış ve açıklamaya çalışmıştır. Bu durum ‘sosyo-politik ateizm’ olarak da isimlendirilir. Aslında sosyalizmin öncelikli amacı dini yok etmek olmadığı gibi onun karşıtı da teizm değil, kapitalizmdir. Buna göre dinle soyut ve saf entelektüel sâiklerle değil, sosyalist ideallerin engeli olması sebebiyle mücadele edilmelidir. Sosyalist...

10 yıl önce

                                                       Ateistlere din dersi  Hayatı anlamlı kılan çeşitlilikler ve farklılıklardır. Önemli olan zıtların buluşma noktalarını araştırmak; saldırıya geçmek değil, anlamaya çalışmaktır.Tanımak, kendini tanımlayanın tanımına saygı duyup, onu kendini tanımladığı şekliyle, o halde kabul etmektir.Tanımak ve tanımlamak doğru bir...

10 yıl önce

        Kuran   daima iyiye yönlendirir. insanları iyi, faydalı, güzel şeyleri  emreder, insanlara zararlı, insan için kötü olan şeyleri yasaklar. ( İslami emirler ve hümanizm başlıklı yazımıza bakılabilir ) Yani İslam’ın insandan yapmasını istediği şeyler hem kendi, hem çevresine faydalı olan işlerin toplamıdır. İnsana - ve topluma -  zararlı olan şeyler ( sigara, içki, zina, rüşvet vs ) hem kanunen hem...

10 yıl önce

Erdoğan Aydın'ın gözü o kadar din düşmanlığı ile kör olmuş ki  " Yeryüzünü size döşek kıldık." (Evinizde döşekte yatıyormuşsunuz gibi yeryüzünü sizin emrinize, size hizmete amade kıldık anlamındaki) ayetini ‘Bakın döşek düz yere kurulur, Kuran 'da yerin düz olduğunu söylüyor’ diye yorumlayabilmektedir. Tabii ki “Kuran’daki teşbih”  sanatını bilmeyen, tefsir usulü okumadan din hakkında kitap yazanların böyle komik durumlara düşmesi gayet doğal...

10 yıl önce

  Önce zihin açıcı bir soru ile konuya giriş yapalım: İslam'ın köleliğe bakışı pozitif- olumlu olsa acaba ilk Müslümanlar hep köle, fakir insanlardan oluşur muydu? Batı alemi daha yeni köleliği kaldırdı ( Güney Afrika’da 1990’lı yıllarda, ABD’de ırk ayırımı 1970’li yıllarda son buldu) o da büyük mücadelelerin sonunda.  "Müslümanlar, İspanya'da köleler tarafından sevinçle karşılandılar. Bu ezilmiş köleler, İspanya'da İslam'a ilk girenlerdi. Benzer...

10 yıl önce

"İnsan iyilik yaptıkça inanır, inandıkça iyi olur." ( Aliye Çınar, Deizm ve ateizm üzerine, s. 37) "İslam'ın bütün emirleri insanların yararına olduğu gibi bütün yasakları da insanların zararınadır." (Cüneyt Avcıkaya, Kolaycılığa kaçmanın adıdır deizm, s. 80 )   İmam-ı Matüridiyye, " Allah bir şeyi güzel ve iyi olduğu için emretmiş, kötü ve çirkin olduğu için yasaklamıştır." der. (  Emin Arık, Deizm ve ateizm...

10 yıl önce

Konu hakkında özellikle " Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi " adlı yazının da okunması gerektiğini ifade etmek isteriz! .    İslam bilim ve teknolojiye nasıl yön verdi?  "Müslüman Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan bir milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık."  1903 Nobel ödüllü Fransız fizikçi Pierre Curie    (Erol Toy, Cumhuriyet Gazetesi, 30 Temmuz 1979; Doğuştan günümüze...

10 yıl önce

"Kur’an’da savaş karşı çıkılması gereken bir şeydir; tek adil savaş savunma savaşıdır. Bazen değerleri savunmak için savaşmak zorunlu olur." (Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi, s. 241) Emile Dermenghem: "İslam, insana savaştayken dahi bir merhamet duygusu,  bir adalet duygusu verir." demektedir. ( Temoignage de I'İslam, Les Cahires du Sus, 1947)   "Barış, 'Dinamik bir şeydir.' ( R.G.Collingwood, The New Leviathan, s. 334) ve şuurlu, uyanık...

10 yıl önce

   Tarihi süreç içinde örnekleri ile, 'İslam'ın kılıç zoru ile yayılmadığını' anlatan yazıyı da özellikle tavsiye ederiz! . Lübnan'lı Hıristiyan yazar Amin Maalouf'un Ölümcül Kimlikler adlı kitabından: "Eğer atalarım, Müslüman orduları tarafından fethedilen bir ülkede Hıristiyan olmak yerine, Hıristiyanlar tarafından fethedilen bir ülkede Müslüman olsalardı, onların inançlarını koruyarak on dört yüzyıl köy ve kentlerinde yasamaya devam edebileceklerini sanmıyorum. Gerçekten de, İspanya'daki Müslümanlara...

10 yıl önce

"Kur’an daha önceki peygamberlerin mesaj ve görüşlerini ortadan kaldıran bir vahiy değildi, tersine insanlığın dinsel deneyiminin sürekliliği üstünde ısrarla duruyordu. Bu noktayı vurgulamak özellikle önemlidir, çünkü bugün hoşgörü Batılıların pek İslam’da görme eğiliminde olmadıkları bir erdemdir." (Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi, s. 236)     T. Dursun neden dinsiz olmuş? T. Dursun  İncil ve Tevrat' ı okuduktan sonra, Kuran'daki pek çok ayetin bu...


Yukarı Çık