İslam

4 yıl önce

    Karen Armstrong, Mohammed adlı eserinde şöyle der:" Muhammed'in bizim gibi insan olmasını sevdim. İlk siyerciler onun hayatının her yönünü yazmışlar. Sadece mutlu taraflarını değil, sıkıntılarını da anlatmışlar... Muhammed'in zorluklarla mücadele edişini sevdim. Bir topluma şiddet kullanmadan, barış ve huzur getirmesini sevdim. Muhammed mücadeleyi şiddetle değil, şiddete karşı olmakla kazanmıştır." ( Prof. Özcan Hıdır, Batı'da Hz Muhammed imajı, s. 352)...

6 yıl önce

Konuyla alakalı diğer yazılara,  " Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi, İslam ve Rönesans, Kuran ve bilim, Müslüman bilim öncüleri , İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz. İlim tüm insanlığın ortak mirasıdır, İslam’ın kendine has, özel medeniyetini oluşturmada kullanılan araçlardan biri de Yunan- Helenistik bilimidir. İslam bu bilimi almış, korumuş, bir çok alanda geliştirmiş ve kendine has bir...

8 yıl önce

Thomas Carlyle: "Onun dini kolay bir din değil: Sıkı bir oruç, yıkanmalar, günde beş vakit namaz ve içkiden uzak durma; Bu din kolaylığından dolayı başarıya ulaşmadı." ( Thomas Walker Arnold, İslam'ın tebliğ tarihi, s. 534) "Kamil Müslüman, aynı anda hem gururlu, hem mütevazi olan insandır. Hem kusursuz bir efendi, hem de kusursuz bir hizmetçidir." ( Gai Eaton, İslam Ve İnsanlığın...

10 yıl önce

"Muhammed el-Gazzâlî, İslâm dünyasındaki yozlaşmanın başlıca sebeplerini mezhep kavgaları, siyasî bunalımlar, yöneticilerin ihmal, gaflet ve Batı taklitçiliği, ilim adamlarının faydasız tartışmalarla vakit geçirip gereken ictihadı yapmamaları, Müslümanlar arasındaki çıkar çatışmaları, toplumun Batı hayat tarzına yönelmesi, ilim ve teknik bakımından geri kalması gibi hususlarda görür. Mısır’a İslâm vatanının bir parçası olarak bakarken modern dönemde kin, düşmanlık ve ırkçılık üzerine kurulan milliyetçilik...

10 yıl önce

Modernistler, durmadan içeriği değişen bilim'e taparcasına bağlı ve batı karşısında ezikler! Halbuki izzet; istikamet'te, köklerde, geçmişimizin derinliklerinde; şirk ve hırafeden arınmış ehli sünnet inancında! .   "Modernistlerin, Kuran ve Sünnet ile alakalı oryantalistlerden alıp tekrarladıkları, sayısız hezeyanları bulunmaktadır." ( Modern Bir Akıl Sapması, Deizm, s. 108)  "Hadislerin işlevsizleştirilmesinden sonra, tarihsel olduğu gerekçesiyle mi yoksa uydurma manalar vererek mi Kuran'ın tahrif edileceği artık...

10 yıl önce

  İslam'ın bir ütopya olmadığının, masallarda ancak anlatılan muhteşem idealleri dünyada yaşattığının örnekleri  "Siz insanlar için çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısı olmak üzere yaratıldınız. İyiliğin yapılmasını emreder, kötülüğün yapılmasını yasaklarsınız ve Allah'a inanır iman edersiniz."(Âli İmran, 110) Bu bakış açısını kazandıran bir çok ayetten sadece bir örnek verelim: " Ey İnananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhlerine de olsa, Allah için şahit olarak adaleti...

10 yıl önce

                               DİN VE BİLİM AÇISINDAN ORUÇ VE SAĞLIK *    " Oruç tutun ki sıhhat bulasınız" ( C.Sagir, 5060; K.Hafa, 1455, Ebu Nuaym, Kitabu’t Tıb )     Her ibadet öncelikle Allah emrettiği için yapılır. Ama Yüce Rabbimizin her emrinin de mutlaka bir çok hikmeti vardır. Bu konuda, "İslami emirler ve hümanizm" adlı yazımıza bakılabilir                                            Oruç İbadetinin Hikmetleri Gerek bu ibadeti yapan şahsa ait, gerekse cemiyete,...

10 yıl önce

                                      'İslam'ın kılıç zoru ile yayılmadığını' anlatan yazımızı özellikle tavsiye ederiz!    . "Okudukça, Kur'an bana daha çok yaklaştı. Sanki bugün yazılmıştı ve doğrudan bana sesleniyordu." (Roger Garaudy, Hatıralar, s. 330)                                      ...

10 yıl önce

                                                  Kısas hakkındaki gerçekler   T. Dursun birçok konuda olduğu gibi kısas ve had cezaları konusunda fıkıh ihtilâflarını, ictihâd görüşlerini Kuran’ın açık hükmü gibi göstererek insanları yanıltmaya çalışmıştır. Bir müçtehidin içtihadı, o kişinin bilgisi ölçüsündeki şahsi görüşüdür. İslam’ı şahsi görüşler içine hapsetmek sadece İslam düşmanlığı, en basit ifadesi ile de cahillikle açıklanabilir.    Kuran "Hür karşılığında hür, köle karşılığında köle, kadın karşılığında kadın"...

10 yıl önce

        Kuran   daima iyiye yönlendirir. insanları iyi, faydalı, güzel şeyleri  emreder, insanlara zararlı, insan için kötü olan şeyleri yasaklar. ( İslami emirler ve hümanizm başlıklı yazımıza bakılabilir ) Yani İslam’ın insandan yapmasını istediği şeyler hem kendi, hem çevresine faydalı olan işlerin toplamıdır. İnsana - ve topluma -  zararlı olan şeyler ( sigara, içki, zina, rüşvet vs ) hem kanunen hem...

10 yıl önce

  Önce zihin açıcı bir soru ile konuya giriş yapalım: İslam'ın köleliğe bakışı pozitif- olumlu olsa acaba ilk Müslümanlar hep köle, fakir insanlardan oluşur muydu? Batı alemi daha yeni köleliği kaldırdı ( Güney Afrika’da 1990’lı yıllarda, ABD’de ırk ayırımı 1970’li yıllarda son buldu) o da büyük mücadelelerin sonunda.  "Müslümanlar, İspanya'da köleler tarafından sevinçle karşılandılar. Bu ezilmiş köleler, İspanya'da İslam'a ilk girenlerdi. Benzer...

10 yıl önce

"İnsan iyilik yaptıkça inanır, inandıkça iyi olur." ( Aliye Çınar, Deizm ve ateizm üzerine, s. 37) "İslam'ın bütün emirleri insanların yararına olduğu gibi bütün yasakları da insanların zararınadır." (Cüneyt Avcıkaya, Kolaycılığa kaçmanın adıdır deizm, s. 80 )   İmam-ı Matüridiyye, " Allah bir şeyi güzel ve iyi olduğu için emretmiş, kötü ve çirkin olduğu için yasaklamıştır." der. (  Emin Arık, Deizm ve ateizm...

10 yıl önce

  "Ateistler, 'Gaybî şeylere imanın ve dolayısıyla dinin, ilmin ve aklın özgürce ortaya çıkması ve gelişmesi ile çelişmektedir.' derler. Bazı Müslümanlar, dine bağlılıklarını açıklayıp sonra da, yöntemlerinde, yaşamın biçimlerinde, hak yoldan, adaletten, kamu yararından, akıl ve bilimden sapıyorsa bunlar aslında Kuran'ın muhkem telkinlerinden de saptıklarının göstergesidir. (İzzet Derveze, Kuran cevap veriyor, s. 196) Nitekim, İslam'ın ilk çağlarında yaşayan Müslümanlar bütün...

10 yıl önce

   Tarihi süreç içinde örnekleri ile, 'İslam'ın kılıç zoru ile yayılmadığını' anlatan yazıyı da özellikle tavsiye ederiz! . Lübnan'lı Hıristiyan yazar Amin Maalouf'un Ölümcül Kimlikler adlı kitabından: "Eğer atalarım, Müslüman orduları tarafından fethedilen bir ülkede Hıristiyan olmak yerine, Hıristiyanlar tarafından fethedilen bir ülkede Müslüman olsalardı, onların inançlarını koruyarak on dört yüzyıl köy ve kentlerinde yasamaya devam edebileceklerini sanmıyorum. Gerçekten de, İspanya'daki Müslümanlara...

10 yıl önce

"Kur’an daha önceki peygamberlerin mesaj ve görüşlerini ortadan kaldıran bir vahiy değildi, tersine insanlığın dinsel deneyiminin sürekliliği üstünde ısrarla duruyordu. Bu noktayı vurgulamak özellikle önemlidir, çünkü bugün hoşgörü Batılıların pek İslam’da görme eğiliminde olmadıkları bir erdemdir." (Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi, s. 236)     T. Dursun neden dinsiz olmuş? T. Dursun  İncil ve Tevrat' ı okuduktan sonra, Kuran'daki pek çok ayetin bu...


Yukarı Çık