Müslüman olmak kolay mı?

6 yıl önce
Resim bulunamadı

Thomas Carlyle: “Onun dini kolay bir din değil: Sıkı bir oruç, yıkanmalar, günde beş vakit namaz ve içkiden uzak durma; Bu din kolaylığından dolayı başarıya ulaşmadı.” ( Thomas Walker Arnold, İslam’ın tebliğ tarihi, s. 534)

“Kamil Müslüman, aynı anda hem gururlu, hem mütevazi olan insandır. Hem kusursuz bir efendi, hem de kusursuz bir hizmetçidir.” ( Gai Eaton, İslam Ve İnsanlığın Kaderi, s. 68)

“İslam, kendine bağlananların kalbine kibirden uzak büyüklük hissini, gururdan temizlenmiş güven ruhuna aşılar. İslam, Müslümanlara yeryüzünün doğusundan batısına bütün insanların dertlerini ve problemlerini ortak olma mesuliyeti yükler. Her Müslüman’ın çevresinde olup bitenlerden kendini mesut tutması, her zaman ve her yerde hakkı ayakta tutmak ve batılı ortadan kaldırmak için cihadı kendine bir vazife telakki etmesi gerekiyor.” ( Prof. Ebu’l Hasen Ali En-Nedvi, Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti, s. 19, 167) 

.

 

  Müslüman olunca ateist- kafirlere göre daha mı torpilli oluruz, Sadece iman edince diğer insanlara göre daha mı rahatız?

 Müslüman olmak;  sorumluluk sahibi olmak, yükümlülüklerini unutmamak, sadece dünyayı değil, ahireti de düşünerek hareket etmek, egoist olmamak, evrensel düşünmek, adalet, paylaşım ve ihlas ile hareket etmeyi gerektirir.

  Müslüman;

  İnsanları soydaş; Müminleri kardeş kabul eder ( Hucurat, 13; Buhari, Zekat, 18),

  Vurdumduymaz, nemelazımcı olmaz ( Hicr, 70;  Müslim, iman, 74, Birr ve Sıla, 142; Ahmed b. Hanbel, 1,55; Hâkim, II, 15; Heysemî, VIII, 167) dünyanın neresinde olursa olsun, zalime karşıdır ve mazlumun yanındadır ( Hud, 18, 113; Tevbe 14) zülmetmez; zülme de rıza göstermez ( Müslim, Birr 56; Buhârî, Îmân 4-5, Rikâk 26; Müslim, Îmân 64-65; Ebû Dâvûd, Cihâd 2; Tirmizî, Kıyâmet 52, Îmân 12; Nesâî, Îmân 8, 9, 11; R.Salihîn:3/177, 1/238; Ramuz:13/13; Ramuz el-Ehadis:465/4; Araf, 44-45;  Bakara:193; En’am, 47) Kul hakkına; insan haklarına önem verir (Nisa-2; Buhari, Büyu: 6/1020, Fethu’l-Bari 4/447; İbni Mace 2/817; Albani Sahihu’l-Cami 1493 ; Buhâri, Tevhid 2, Edeb 27; Müslim, Fedail 66, Tirmizi, Birr 16 ) Zalimlerden ise uzak olur (Hud, 113)  Hak olanı savunup kötülüklere engel olmaya çalışır aksinin dünyada hem ahirette kaybetmek olduğunu bilir. ( İsra, 72; Enfal, 71; Mâide, 2; Ali İmran, 110; Araf, 165; Müslim İman 20, I, 69; Nesâi, İman 17, VIII,11,112; Ebu Davud, Melahim 17, (4336); Tirmizi, Tefsir, Maide (8050); Tirmizî, Fiten, 9. IV, 468; İbnu Mace, Fiten 20) ama düşmanına bile yumuşak davranır ( Ali İmran, 159; Taha, 43-44),

  İyiliği sadece konuşmaz (Bakara, 44; Saff,  2) hem iyilik yapar, hem kötülükten uzak durur ( Ali İmran, 104, 114; Tevbe, 71; Hac, 41; Nisâ, 36;  Lokman, 17, Asr, 2-3) hem de yaptığı bu iyiliği gizli yapar (Bakara, 271) verdiklerini sevdiği şeylerden verir ( Ali İmran, 92; Bakara, 267) karşılık beklemeden verir ( Bakara, 272) Darlıkta da bollukta da infak ederler (Ali İmran, 133) ve asla yaptığı iyiliği reklam için ifşa edip başa kakmazlar ( Bakara, 264-265) Sadece iyilik yolunda yarışıp ( Bakara, 148; Maide, 2) kötülüğe ise asla yönelmez (Hud, 116) hatta o kötülüklere yaklaşmazlar bile! (Buhari, İman, 39; Müslim Müsakat, 109) Helal ve temiz olan şeylerden yerler. (Bakara,168) Mümin iman edince iyilik yapmaya başlar, bunu çevresine de tavsiye eder ve gerektiğinde bu konuda karşılaştığı zorluklardan yılmayıp, sabreder! ( Asr, 1-3)

  Şahitlik yapar  ( Bakara, 283 ) ve bu şahitlik kendi, ana babası ve yakınları aleyhlerine de olsa, Allah için şahit olarak adaleti gözetir ki muhatabı ister; zengin, ister fakir olsun, ( Nisa, 135; Enam, 152; Maide, 8) o Müslüman daimi adildir ( Enam, 15; Nâhl, 90; Miade, 18; Nisâ, 58 ) dosdoğru olur; hak yoldan sapmaz ( Şura, 15) alacağını erteler veya bağışlar ( Bakara, 280) faize bulaşmaz ( Bakara, 275) Af edicidir  (Şura,  40-43 Ali İmran,135,159; Nur, 22) hataları bağışlar (Maide, 45; Araf, 199 ) Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler (Ali İmran, 133)  ve kötülüğe bile iyilikle karşılık verir ( Fussilat, 34; Rad, 22),

  Kendi kötü olursa başına kötülük geleceğini bilir ( Rad,11) Kibir, gösteriş yapmaz ( Furkan, 63; Nahl, 23, 29; Maun, 6) Hem dünya hem ahiret dengeye yaşar (Kasas, 77) Dünyaya meyletmez, ahireti daimi hatırlar ama dünyadaki rızkını da unutmaz  (Hadîd, 20 ;Kasas, 60, 77; İsra, 18-19; Bakara, 201;  Nahl, 96; Ali İmrân, 14-198;  Ra’d, 26;  A’la, 16-17 ) Ne cimri ne müsriftir ( İsra, 29) Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. (En’am, 52) Sadece farz olan iyilikleri yapmaz ayrıca da mallarından iyilik için verir ( Tevbe, 103),

  Her zaman okur, kendini geliştirir; iki günü eşit geçirmez ( Temyizu’t Tayyip min’el Hadis, 162, Devamı ) Yalan, dedikodu, kıskançlıktan, zandan uzak olur  (Müminun, 8 Hac, 30; Zümer, 32; Buhari, Edeb , 69; Hucurat, 12; Müslim, 4/2001 ; Tirmizi, 4/239;Ebu Davud, Edep, 44; İbn-i Mâce, Zühd,22 ; Müslim, Birr, 28-34; Ebu Dâvud, Edeb 52) Zina etmez; hatta göz ile bile harama bakmaz  (Müminun, 5; İsra, 30-32; Nur 31; Müslim, 4801, Müslim, Kader 20; Tirmizi, Edeb 28,35, (2787); Ebu Davud, Tereccül 7, (4174, 4175); Nesai, Zinet 35, 8/ 153); Buhari, İstizan 12;   Hakim, Müstedrek, 4/314; Münzirî, et-Tergib ve’t-Terhîb, III, 63 ) Yalan şahitlik yapmaz (Furkan, 72; Buharî, Şehadet , 10; Müslim, İman , 143 )  Adam öldürmek  (Mâide, 27, 28, 29), hırsızlılık yapmak, yağmalamaktan uzak durur (Yûsuf, 75) İsraf etmez ( Araf, 31) Gıybet – Arkadan doğru bile olsa  konuşma- yapmaz (Hucurat, 12; Tirmizî, Birr, 23; Dârimî, Rikat, 6; Mâlik, Muvatta, Kelâm,10; Ahmed b. Hanbel, II, 384, 386 ) Harama gözle bile olsa bakmaz (Nur, /30-31; Buhârî, İsti’zân 12; Müslim, Kader 20;  Hakim, Müstedrek, 4/314; Münzirî, et-Tergib ve’t-Terhîb, III, 63 ) Emaneti korurlar, sözlerinde durur, insanlara yardım eder, (Bakara, 177) bilir ki O Allah her şeyi görür ( Hucurat, 18)

.

imagesCAQW536K

Müslüman olmak kolay mı? Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık