Deizm

1 yıl önce

Konuya ek olarak, "Dawkins'e cevap, Deizm eleştirisi, Din, Bilim, Ateizm: Bilim ne değildir?, Deizm 1-3-4, Kader, Evrim, Ateizm yanılgısı 2, Dinsiz ahlak olur mu?, İslam barış dinidir, Bilim yanılmaz mı?, İslam'ın Rönesansa ektisi, İslamî emirler ve hümanizm " adlı yazılarımıza bakmanızı tavsiye ederiz.  Neden Müslüman'ım? Deizme Cevap Bizde sevdiklerimizde ölümün karanlık kapısından içeri gireceğiz. Buraya bizi kim getirdi? Ölümle beraber nereye gideceğiz? Her şey...

1 yıl önce

Bu konu ile alakalı olarak, "Ateizm yanılgısı 2, Deizm 2-3-4-6, Deizm eleştirisi, Bilim yanılmaz mı?, Dinsiz ahlak olur mu?, İslami emirler ve hümanizm" adlı yazıları da tavsiye ederiz. . Son hurafe Deizm Deizm bir modern hurafedir. (s. 7 ) Deizm batı kaynaklıdır, Batı patentlidir. Deizmin üzerinde ittifak edilmiş kesin bir tanımının olmayışını onun kaygan tabiatına yorabiliriz. (s. 8 ) Deizm sahte bir din kisvesidir. (s....

2 yıl önce

Bu konu ile alakalı olarak, "Ateizm yanılgısı 2, Deizm 2-3-5-6, Deizm eleştirisi, Bilim yanılmaz mı?, Dinsiz ahlak olur mu?, İslami emirler ve hümanizm" adlı yazıları da tavsiye ederiz. . . . . . . . Allah, insan dışındaki bütün varlıkların yaşamını düzene koymuştur. (s. 11) Bu dünyada bazen güçlüler, güçsüzlerin ellerinden haklarını almaktadır. Bu durumda adaletin sağlanamaması en büyük haksızlık olur. Allah, adaleti bu dünyada emrettiği gibi, gücü...

2 yıl önce

Bu konu ile alakalı olarak, "Ateizm yanılgısı 2, Deizm 2-3-4-5, Deizm eleştirisi, Bilim yanılmaz mı?, Dinsiz ahlak olur mu?, İslami emirler ve hümanizm" adlı yazıları da tavsiye ederiz. . . . . . Bu çalışmamızda, dinsizliği din edinen, alternatif bir din oluşturan deizme yönelik araştırmalarımız yer alacaktır. Akılcı olduklarını ileri sürseler de, baştan aşağı tezat dolu olan bu inanç sistemi, günümüzde popülerleşmiştir. (s. 9 ) Bazı insanlar...

3 yıl önce

Bu konu ile alakalı olarak, "Ateizm yanılgısı 2, Deizm 2-3-4-5-6, Deizm eleştirisi, Bilim yanılmaz mı?, Dinsiz ahlak olur mu?, İslami emirler ve hümanizm" adlı yazıları da tavsiye ederiz. . Tevhid üç adımdan oluşur. Bir: Tasarlama, yaratma, kodlama. İki: Kollama, gözetleme, denetleme. Üç: Hesaba çekme, ödül ve ceza verme. Öteden beri küçük bir azınlık istisna edilecek olursa, tanrı fikri insanlara oldukça sıcak gelmiştir....

3 yıl önce

  Bu konu ile alakalı olarak, "Ateizm yanılgısı 2, Deizm 2-3-4-5-6, Bilim yanılmaz mı?, Dinsiz ahlak olur mu?, İslami emirler ve hümanizm" adlı yazıları da tavsiye ederiz. . . . . Deizmin aleme müdahale etmeyen ilah anlayışı, insanları, hayata yansıması olmayan kuru bir inanca mahkum etmekte ve insanlar bu mahkumiyeti ironik bir şekilde özgürlük olarak değerlendirmektedir. (s. 7) Modern dönemde sekülerleşme, bilimcilik, insan merkezcilik, dünyevileşme, naturalizm...

3 yıl önce

Konuya ek olarak, "Dawkins'e cevap, Deizm eleştirisi, Din, Bilim, Ateizm: Bilim ne değildir?, Deizm 1-3-4-5-6, Kader, Evrim, Ateizm yanılgısı 2, Dinsiz ahlak olur mu?, İslam barış dinidir, Bilim yanılmaz mı?, İslam'ın Rönesansa ektisi, İslamî emirler ve hümanizm " adlı yazılarımıza bakmanızı tavsiye ederiz.   “Kur’an’ın tanımladığı Allah sadece evreni yaratıp kenara çekilmemiş, her zaman hazır olan ve işlere bakan ve her zaman...

3 yıl önce

  Ateizm ve Deizm * Kuran'a göre deizm ile ateizm arasında hiçbir fark yoktur. ( s. 9) Ateizmin büyük belirtileri, nankörlük ve gösteriştir. (Furkan, 21) Ateizme kayanlar, anlatılan hurafelerin İslam olduğunu zannederek dini reddetme yoluna gitmektedirler. ( s. 11) Deizme göre Allah, insanları ve evreni yaratmış ancak, ondan sonra evrenin işleyişine ve insanlara karışmamıştır. Rahman 29. ayet, Allah'ın her gün bir iş...

3 yıl önce

Her insan, Allah'ın varlığına iman edebilecek bir potansiyel ve temayı içinde dünyaya gelir. ( s. 17) Ünlü İngiliz felsefeci Anthony Flew, bilimsel gelişmelerin ışığı altında 2004 yılında görüşlerini değiştirerek, ' DNA üzerinde yürütülen çalışmalar bize, yaratıcı büyük bir gücün, tanrının varlığını göstermektedir.' diyerek ateizmden dönmüştür. ( s. 19) Deizm, Hıristiyanlığa karşı bir protesto hareketi olarak ilk kez 17. yüzyılda İngiltere'de...

3 yıl önce

Konuya ek olarak, "Dawkinse cevap, Dinsiz ahlak olur mu?, Deizm 1-2-3-4-5 , Evrim" adlı yazılarımıza bakmanızı tavsiye ederiz.  . Türkiye'de kendisine inananları tatmin etmeyen, dine mesafeli olanları iyice uzaklaştıran sahte dindar kimlikler çoğaldı. İslamcılık, muhafazakârlık söylemine dönüştü. ( s. 9) Sekülerizmle geleneksel yapının melez bir kültürü oluşturulmaya çalışılmaktadır.  ( s. 10) Üst sınıfın resmi dini, alt sınıfa da yayılmıştır.  ( s....

4 yıl önce

. Deizme cevap için sitemizdeki, 'Ateizm, Deizm 2-3-4-5-6, Peygamberler, Kuran, İman' gibi kategori başlıkları altındaki yazıları inceleyebilirsiniz. . . . . . "Kuran'da tabiata sıklıkla atıfta bulunulur. Bu ayetler, kainatın bir hikmet ve gaye üzere yaratıldığını anlatmak amacıyla kullanılır." (  Hamza Andreas Tzortzis, Hakikatin izinde, Din bilim Ateizm, s. 40) "Resulüllah’ı gören ve tanıyan yüz binlerce insan onun söylediklerinin doğruluğuna ikna olmuş, onun Allah’ın Resulü olduğuna inanmış ve...

5 yıl önce

Benzer içerikli yazılara, ' Kuran'da bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar', ' Ateistlere cevaplar' ve ' Kuran'da çelişki yoktur' adlı yazılardan ulaşılabilir. . Ateist: Tanrıya varlığına inanmayan; agnostik: tanrının varlığı veya yokluğu bilinemez; deist: Tanrıya inanan ama insanlarla iletişim yolu olan dine inanmayan demektir. Önsöz Kuran'da Allah'ın varlığının ispatı değil, var olanın tekliği üzerinden bir anlatım söz konusudur. ( s. 5) Türkiye’deki deist veya agnostiklerin...

9 yıl önce

Başka sorulara verilen cevaplara kaynaklık edecek alıntılar o konu başlıklarının altına eklenmiş olup, tekrara düşmemek için çoğunlukla kitap özetlerine bu alıntılar eklenmemiştir. Ateizm ve eleştirisi Ateizm, "Theos"tan türemiştir ve "Tanrıtanımazlık" anlamına gelmektedir. Ateizm günümüzde belli bir yaşam tarzını ve davranış biçimini dile getirmektedir. (s. 1-2) İlâhi olmayan herhangi bir inancı (putperestliği, totemizmi, paganizmi vb.) ya da dinî (Budizmi, Şintoizmi, Afrika’daki kabile inançlarını vb.) reddetmek...

9 yıl önce

  Konuyu tamamladığını düşündüğümüz, 'Deizm 2' , 'Deizm eleştirisi', 'Batı medeniyeti' , 'Evrim' , ' Ateist akıl' , 'Din, Bilim, Ateizm: Bilim ne değildir?' , ' Modernizm ve kadın'  ve 'Ahlakın dini temeli' , 'Naturalizm', ' Eşcinsellik ve İslam' adlı yazılarımızı da tavsiye ederiz. . .   "Bir kahraman ile bir tecavüzcü arasında fark yoktur, çünkü her ikisi de evrimin geliştirdiği duygulara uygun olarak...


Yukarı Çık