İslam sevgi toplumu

10 yıl önce
Resim bulunamadı

 

      Kuran   daima iyiye yönlendirir. insanları iyi, faydalı, güzel şeyleri  emreder, insanlara zararlı, insan için kötü olan şeyleri yasaklar. ( İslami emirler ve hümanizm başlıklı yazımıza bakılabilir ) Yani İslam’ın insandan yapmasını istediği şeyler hem kendi, hem çevresine faydalı olan işlerin toplamıdır. İnsana – ve topluma –  zararlı olan şeyler ( sigara, içki, zina, rüşvet vs ) hem kanunen hem Allah- ahiret inancı gereği yapılmayacaktır. Meleklere  iman ile insanlar üzerinde gözükmeyen  bekçiler, oto kontrol  mekanizması gibi çalışacak, insan yalnız kaldığı anda bile, gücü yetse de kötülüğe, insanlara zararlı olan şeylere yönelmeyecektir.
       Buna neden ise Ahirete olan tam iman olacaktır; Her şeyin karşılığının  mahşer yerinde görüleceğini bilen insan daima iyiliğe yönelecektir, somut olarak bir neden olmasa da cebinden çıkarıp muhtaçlara para verecek – zekat- , dünyada hiçbir karşılık beklemeden – kurban, hüsnü zan, sadaka vb ile – insanların yardımına koşacaktır. İnsanları manevi olarak motive edip iyiliğe sevk edebilecek başka bir sistem, dünya görüşü varmıdır?
     Böyle bir toplumda gıybet, rüşvet , insanı kötülüğe yöneltecek ahlaksız basın riyakarlık – gösteriş  olmayacak, ayrıca her emri ile insanların birbirlerine kenetlenmesini sağlamayı esas alan “ Komşu hakkı , kul  hakkı , selamlaşma , kardeşlik  hukuku – Müslümanların İslam kardeşliği hukuku veya Müslüman olmayanların fıtraten; Hz. Adem’den olan kardeşliği  – Cuma namazı, cemaatle  namaz , Hac  ibadeti, Kurban, zekat, fıtır, sadaka ile kaynaşması sağlanacak; Gıybet, riya, kibir, rüşvet, içki gibi yasaklar ile kardeşlik ruhunu bozacak şeylerin yasaklanması ve her insan için – Müslüman, Kafir fark etmez –  geçerli olan beş temel hak : Can- mal- namus –akıl- din emniyeti, fikir hürriyetinin sağlanması ile de dünya insanların huzur içinde yaşayacağı bir yer olacaktır. İslam  “ Hak “ kavramının insan ilişkilerinde temel  kıstas olması üzerine kurulmuş bir nizamdır. Haklı olanın üstün olduğu toplumda hukukta adalette tam işleyecek, ahlak kavramı çerçevesinde kurulu toplum nizamı da sonunda sevgi- huzur toplumu olacaktır, inşallah!

    Konumuzu destekleyen birkaç ayet, hadisle yazımıza son verelim.

“Arap’ın Arap olmayana, beyazın siyaha, efendinin kölesine hiçbir üstünlüğü yoktur.” (Müslim, Hac, 147)

“Müminler birbirini sevmekte, birbirine şefkat göstermekte ve korumakta, herhangi bir organı rahatsız olduğunda diğer organları da bu yüzden uykusuzluğa ve hummaya tutulan bir vücut gibidirler” (Buhârî, “Edeb”, 27)

“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, yalan söylemez, onu sıkıntıda bırakmaz. Her müslümanın diğerine namusu, malı ve kanı haramdır. Takvâ işte buradadır (kalptedir). Bir kimsenin müslüman kardeşini hor görmesi kendisine yapacağı kötülük olarak yeter!” (Buhârî, “Mezâlim”, 3; Müslim, “Birr”, 58, 72; Tirmizî, “Birr”, 18)

“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu düşman eline bırakmaz. Kim müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir; kim müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır; kim müslüman kardeşinin bir kusurunu gizlerse Allah da onun kusurunu gizler (affeder)” (Buhârî, “Mezâlim”, 3; Müslim, “Birr”, 58)

“Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana – babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz.” ( Nisa, 135 )

“Hani siz birbirinize düşman kimselerdiniz de Allah gönüllerinizi ısındırmıştı. Allah’ın nimeti (İslam ve iman) sayesinde kardeşler olmuştunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken Allah sizi oradan kurtarmıştı.” (Âl-i İmrân,  103)

 

İslam sevgi toplumu Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık