2020 Yılında Eklenen Konular

3 hafta önce

Konu hakkında ayrıca sitemizdeki " Papa ve İncil, Şiddet dini Hristiyanlık,  Batı medeniyeti" başlıklı yazılarımızı tavsiye ederiz. . Şiddet karşısında İslam Katoliklerle ve Protestanlar, daha sonra Protestan grupların kendi aralarındaki kanlı çatışmalar yıllarca sürmüştür. Buna dayanarak aydınlanma hareketinin önde gelen düşünürleri, Haçlı savaşlarını ve engizisyonu da hatırlatarak, dinin sosyal hayattan çıkarılmasıyla şiddetin en aza indirileceği sonucuna ulaşmışlardır. Buna göre din; özel...

1 ay önce

Arsel'in iddialarına cevap niteliği taşıyan,  "İlhan Arsel'e cevaplar, Turan dursun-İlhan Arsel'e cevaplar, İslam'da kadın hakları, Peygamber Efendimiz neden çok hanımla evlenmiştir?, İslam alimlerinin objektifliği, İslam barış dinidir, İslami Emirler ve Hümanizm, İslam felsefesi, Kuran ve bilim, İslam ve Rönesans, İslam güneşi, İslam'da kadınların okuması, Natüralizm" başlıklı yazılarımızın da...

1 ay önce

Şair, "Peki biz ne yapacağız şimdi barbarlar olmadan? Bir çeşit bir çözümdü onlar sorunlarımıza." demektedir. Barbarların bir anda yok olmasıyla, eski sorunlar geri gelir, ülke yine kendisiyle baş başa kalır. İnsanlar meselelerini, kendi gerçekleriyle yüzleşerek çözmek zorunda kalacaklardır. Kendini medeni hissetmek için herkesi barbar görmek medeniyet kurma imkanı vermez. Medeniyetler statik değildir ve zaman içinde köklü değişimler geçirirler. (s. 9)...

2 ay önce

       Konuyu tamamlayan, " Batı medeniyeti, Dinsiz ahlak olur mu?, Evrim" gibi yazıları tavsiye ederiz.                                                  -Seri halinde çıkacak kitabın ilk bölümünün özeti-  Yapılan araştırmalar, soykırımın sadece gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin halk ve üyelerinin ya da devlet iktidarlarının ürettiği veya üretebileceği bir olay değil, aynı zamanda kendini üstün kültür ve gelişmiş ülke ve medeniyet merkezi olarak gören ülkelerin, sadece tarihte değil aynı...

4 ay önce

İslam medeniyetini yok sayıp, tarihi köklerinden kendilerine yeniden bir medeniyet kurma hayali, bağımsızlığını kazanan hemen hemen Tüm İslam ülkelerinde yaşatılan ve sonradan üretilmiş bir ideolojidir! (s. 9-17) Yöntemi ile, yargılarıyla, doğulu ve batılı araştırma konuları ile reform adına Mısır'da uyulması istenen batılı düşünce, Avrupa'da 19. asrın düşüncesinden başka bir şey değildir. Avrupa'nın 19. asır düşüncesi, materyalist ve pozitivist düşüncedir. (s. 17)...

4 ay önce

Tevhid üç adımdan oluşur. Bir: Tasarlama, yaratma, kodlama. İki: Kollama, gözetleme, denetleme. Üç: Hesaba çekme, ödül ve ceza verme. Öteden beri küçük bir azınlık istisna edilecek olursa, tanrı fikri insanlara oldukça sıcak gelmiştir. Bu urum, tanrı fikrinin fıtratla ilişkisi olduğunu göstermektedir. (s. 193) Başlangıçtan itibaren, 'insanlar arasında var olan' Tanrı fikrine Kur'an'ın doğrudan onay vermediğini söyleyebiliriz. Bizden istenen, herhangi bir...

4 ay önce

  Bu konu ile alakalı olarak, "Ateizm yanılgısı 2, Deizm 2, Bilim yanılmaz mı?, Dinsiz ahlak olur mu?, İslami emirler ve hümanizm" adlı yazıları da tavsiye ederiz. . Deizmin aleme müdahale etmeyen ilah anlayışı, insanları, hayata yansıması olmayan kuru bir inanca mahkum etmekte ve insanlar bu mahkumiyeti ironik bir şekilde özgürlük olarak değerlendirmektedir. (s. 7) Modern dönemde sekülerleşme, bilimcilik, insan merkezcilik, dünyevileşme, naturalizm...

5 ay önce

Konu ile alakalı, "Bilim değişmez mi? Deizm 2, Evrim, Ateist akıl, Dawkins'e cevaplar, Dinsiz ahlak olur mu?" adlı yazıları da tavsiye ederiz. . Naturalizm Çıkmazı, Dennett'ten Dawkins'e yeni ateizmin felsefi temelleri ve teistik eleştirisi Naturalizm, özellikle 1969'dan itibaren daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Yeni ateist natüralistler, teizme eleştiriden çok saldırılar gerçekleştirmektedirler. ( s.  9) Bu çalışmada biz felsefi natüralizmin, kendisini çürüten bir hipotez olduğunu savunuyoruz. Çünkü, bugün çağdaş...

6 ay önce

    Konuyu tamamlayan ' Kuran'ın aslı yakıldı mı?'  ve ' Alman ve İngiliz Oryantalistler''  adlı yazıları tavsiye ederiz.   . Başta ehli kitap olmak üzere hicri ikinci asırdan bu yana İslamiyet ile ilgili birçok çalışma yapmıştır. İftiralara dayanarak İslamiyet'i karalamaya çalışan batılılar, bu yöntemlerinin işe yaramadığını görünce metot değiştirmişler ve ilmi bir metotla İslamiyet'e karşı mücadeleye girişmişlerdir. Batılıların, Doğuyu sömürmek için kullandıkları en...

7 ay önce

Konuya ek olarak, "Dawkins'e cevap, Deizm eleştirisi, Din, Bilim, Ateizm: Bilim ne değildir?, Deizm 1, Kader, Evrim, Ateizm yanılgısı 2, Dinsiz ahlak olur mu?, İslam barış dinidir, Bilim yanılmaz mı?, İslam'ın Rönesansa ektisi, İslamî emirler ve hümanizm " adlı yazılarımıza bakmanızı tavsiye ederiz.   . Zaten dindar olmayan bir kişinin deizme yöneldiğinden bahsetmek son derece yanıltıcıdır. Tanrının varlığına inandığı halde, günlük hayatı sırasında...

9 ay önce

Yazar geçmişte bazı üslup hataları yaptığını belirtir: "Birçok şeyi zor yoldan öğrendim.  Birçok kusur ve hata işledim, ve bu kitabın büyük kısmı, bunlardan çıkardığım derslerden oluşur." (s. 19, 28, 421) Müslümanlar tevazu ile kendilerini Allah'ın yanında bir hiç olarak bilirler. (s. 18) 5 Kasım 2000 tarihinde Londra'da Müslüman oldum. ( s. 19) Hz Muhammed'in prensipleri üzerinden anladım ki, merhamet her şeyi...

10 ay önce

  Ateizm ve Deizm * Kuran'a göre deizm ile ateizm arasında hiçbir fark yoktur. ( s. 9) Ateizmin büyük belirtileri, nankörlük ve gösteriştir. (Furkan, 21) Ateizme kayanlar, anlatılan hurafelerin İslam olduğunu zannederek dini reddetme yoluna gitmektedirler. ( s. 11) Deizme göre Allah, insanları ve evreni yaratmış ancak, ondan sonra evrenin işleyişine ve insanlara karışmamıştır. Rahman 29. ayet, Allah'ın her gün bir iş...

10 ay önce

Her insan, Allah'ın varlığına iman edebilecek bir potansiyel ve temayı içinde dünyaya gelir. ( s. 17) Ünlü İngiliz felsefeci Anthony Flew, bilimsel gelişmelerin ışığı altında 2004 yılında görüşlerini değiştirerek, ' DNA üzerinde yürütülen çalışmalar bize, yaratıcı büyük bir gücün, tanrının varlığını göstermektedir.' diyerek ateizmden dönmüştür. ( s. 19) Deizm, Hıristiyanlığa karşı bir protesto hareketi olarak ilk kez 17. yüzyılda İngiltere'de...


Yukarı Çık