"islamofobi" ile Etiketlenen Konular

4 yıl önce

 Konuyu tamamlayan, " Dinsiz ahlak olur mu? " ve "Modernizm ve kadın" adlı yazıları da tavsiye ederiz. .   "Bize geri kalmış, cahil diyen batı, aslında kadavradan başka bir şey değildir." ( Hişam Şerabi, el-Musaqqıfune'l-Arab ve'l-Ğarb, s. 137) "Şu an içinden geçtiğimiz dünyada, bütün insanlığın kullandığı temel kavramlar ve kurumlar, modernliğin, modern Batılıların eseri. Soru şu: Batılılar, ne yaptılar da, kurdukları “dünya”yı, bütün...

4 yıl önce

Konuya ek olarak 'Batı medeniyeti' adlı yazımızda da İslamofobi konusu işlenmiştir! .  "İslam, hem Hıristiyan hem de seküler batının ötekisi olarak algılanıyor. Bazıları dini bazıları da seküler-kültürel gerekçelerle İslamofobik bir düşmanlık içine giriyor."  (Doç. Dr. İbrahim Kalın, Derin Tarih, sayı:70, Ocak 2018, s. 49) "Yeni bir ırkçılık türü olarak islamofobi, din ve medeniyet alanlarına sirayet eden, temel hak ve hürriyetleri ihlal eden ama...

6 yıl önce

                                                                      Batı ve İslam arasında Oryantalizm Oryantalist düşünce üstünlük psikolojisi içinde konuşur ve 'ötekini' söylemleri ile yeniden üretir. Modernizm ise batı dışı toplumları batılılaştırmayı hedefleyen bir ideolojik projenin adıdır. Oryantal söylem öteki olan batı dışı toplumlara yetersiz ve eksik olduklarını empoze eder. Ötekiler içinden ortaya çıkan yerli seçkin oryantal sınıf ise " dar, yıkıcı ve nefret yüklü olan" ulusçuluk söylemini efendisince ...

8 yıl önce

                                                                                      En çok Türkün yaşadığı Almanya'dan başlayalım Yazar ateist ama ne Hıristiyanlık ve Yahudilik ve ne de Budizm'den rahatsızlık duymuyormuş. Onu tek rahatsız eden din İslam imiş. Peki neden? Sonra klasik oryantalist bakış açısı kendini gösteriyor: İslam'da kadın, eşcinsellik, anti-semitizm... Ateist yazar İslam hariç her dinin Almanya'da entegrasyona engel olmadığının da altını çiziyor! Demokrasi bir yere kadar tabii, ya benden ol...


Yukarı Çık