Allah var mı? Allah’ın (cc) varlığının delilleri nelerdir?

2.584 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

Konu ile alakalı “Ateizm Yanılgısı 1-2 , Ateizm çıkmazı, Dinsiz ahlak olur mu?, Evrim, Ateist akıl” başlıklı yazıları da öneririz.

.

Yıllar önce ‘Ceviz Kabuğu’ programında bir ateist ile bir ilahiyatçı Allah’ın varlığı konusunu tartışıyordu. İlahiyatçı akademisyen Allah’ın varlığını ispat konusunda felsefi konulara o kadar çok dalmış ve konuyu dağıtmıştı ki, Hulki Cevizoğlu araya girip ”Neden bu kadar uzatıyorsunuz, nasıl ki bir binayı görünce bunun kendiliğinden olmasına imkan yoksa, bu koca kainatı da bir yaradan vardır.” diyerek konuya noktayı koymuştu.

“İslam düşüncesinde alem, Allah’ın dışındaki varlıklar şeklinde tanımlanır alem yaratılmıştır ve Allah’ın varlığına alametler teşkil etmektedir. İnsan ve kâinat yaratıcıya işaret eden ayetlerle doludur. (Emine Öğük, Yeni ateistlerin yanılgıları, s. 172, 225) 

Kur’an’ı Kerim, yer ve göklerde Allah’ın varlığına dair deliller olduğunu  (Casiye, 3; Bakara,164; Yusuf, 105; Enbiya, 32) bizlere haber vermektedir. Biz de, akademik kavram ve üsluplara dalmadan, sade ve anlaşılabilir örneklerle, çevremizde gördüğümüz, medyada okuduklarımızdan hareketle bizi yaratıcıya ulaştıracak delilleri sizlere sunmaya çalışacağım.

Allah’ın varlığının ispatında ‘biyomimetik’ten başka, ‘Akıllı tasarım, Hassas ayar’ gibi bilimsel; ‘Ontolojik, Kozmolojik, Hudus, İmkan, Gaye, İnayet, İhtira’ gibi klasik delillere kadar birçok metot bulunmaktadır. Bu çalışmada ise, tüm bu metotlardan istifade etmekle beraber ağırlıklı olarak kıyas metodunu kullanacak, insanların yaptıkları ile insanların yapmasının mümkün olmadığı, daha ileri teknoloji ürünü ve geri dönüşümlü olan, çoğalabilen örnekleri gösterip, buradan hareketle bunları örneksiz olarak yapana ulaşmaya çalışacağız.

“İmalatı sırasında çevreye zarar verilmemiş, gürültü kirliliği yapılmamış, hiç bir katkı maddesi kullanılmamış, ham maddesi kendisi tarafından depolara istif edilmeden oluşturulmuş, kıvam ve tat zengini, el ve makine değmeden hazırlanmış yiyecekleri” Yaradan’ı inkar etmek rasyonel bir davranış değildir.

Bugün yaşadığımız on dört milyar yaşındaki evrenimize gözümüzü çevirdiğimizde milyonlarca maddenin, birbirinden farklı kuvvetlerin ve enerjilerin bir arada olduğu karmaşık ve komplex bir yapı görülebilir. Ama daha yakından incelediğimizde karmaşık gibi görünen o yapı ve yapıların içinde mükemmel bir düzen ve uyum görülmektedir. Hatta bu uyum ve düzene bağlı olarak canlı sistemleri oluşmakta, fiziksel yasalar olduğu keşfedilmekte ve tekrarlanabilir bilimsel teoriler üretilmektedir.

varliginadelil-1

                                                                  

Çerçeve içinde hareketsiz duranları yapan- ressam- var ama canlı, hareketli, uçan çoğalanları yapan yok, öyle mi?.

İnsan yaratılırken ‘kullanılan’ ilimlerden bazıları!

               Taklidini insan yapınca mucize-yaratma, aslını Allah yapınca evrim oluyor!

Karaciğer de ne mekanikmiş! 

                                                                          Yaratılıştaki teknoloji; Örneksiz, kopyasız, daha kullanışlı!

  Tabiatta 92 tane doğal element vardır. Bunlar, bir alfabenin harfleri gibidir. Bu ciltler dolusu evren kitabını yazan kimdir?

 maketten-aslina-1

                                            Bu maketi yapan varsa, daha canlı, hareketli ve çoğalanını yapan mutlaka vardır!

yaratan-3 

O yaratan yoktan yaratıp bırakmamış, her organı olması gereken yere yerleştirip sıraya koymuş ve  sonra da devamlılığını sağlamıştır!
Hem makro hem mikro alem içinde tüm varlıklar için söz konusu bir durumdur!.

 

 

limonelmabiber-1

Ortada işleyen bir düzen varsa bunun bizi düzeni koyana, bir eser var ise bunun bizi eseri yapana götürmesi makul bir sonuçtur. İki boyutlu resim görünce bu bizi resmi yapan ressam/sanatçıya götürürken, o resimden yapılması çok daha zor olan ve insanların yapamadığı dört (En, boy, derinlik, zaman) boyutlu, canlı, hareketli, çoğalan, iletişim kuran, çevresi ile uyumlu, geri dönüşümlü vb. özellikli asıllarının da bizi ‘Musavvir ve Halik’ olana götürmesi gayet doğal ve mantıklı bir sonuç olacaktır.

Tabiatta 94 tane doğal element vardır. Bunlar, bir alfabenin harfleri gibidirler. Bu harfler bir araya gelerek milyarlarca ciltten oluşan evren kitabını oluştururlar. Bu kitabın ‘Tekvin’ sıfatlı yazarına verdiği eserlerden hareketle ulaşmaya çalışalım.

Laboratuarlarda bulunan insan/anatomi modellerinin bir üreticisi vardır. Gerçek insan vücudundan referans alınarak yapılan insan anatomi modelleri tasarımları insan vücudunki gibi uygun şekilde modellere yerleştirilmiştir. Ama tüm bunlara rağmen hiçbir organın görevini yerine getirmemektedir. Halbuki, aynı organların işlevsel olup tümünün birbiri ile uyumlu şekilde insan vücudunda çalıştığına şahit olmaktayız. Modellerin bile bir yapanı varken, yapılması çok daha zor olan insanların da bir yapanı olacağına ulaşmak gayet doğal ve mantıklı bir sonuç olacaktır. Aynı şekilde, okullarda bulunan dünya küresinin eksen eğikliğini ve dönmelerini sağlamak için ortasından ve yan tarafından destekleri bulunmaktadır. Bu plastik kürelerin çok daha büyüğünün içinde uçan, sürünen, yüzen, yürüyen yüz binlerce çeşidi ile bitkilerin, hayvanların ve insanların birbirleri ile uyum içinde yaşamakta olduğuna şahit oluyoruz. Üstelik, aynı rotada pilotsuz, motorsuz, yakıtsız, gürültüsüz ve dört bir yanı açık olan bu dev uçağa baktığımızda bunun mutlaka bir tasarımcısının bulunduğunu sonucuna doğal olarak ulaşırız. En son araştırmalara göre evrende 200 milyar ile 2 trilyon arası (https://umutayildiz.com/evrende-kac-galaksi-var-ve-bunu-nasil-hesapliyoruz) galaksi bulunmaktadır. Bunlardan biri de bizim galaksimiz olan Samanyolu galaksisinde en az 200 milyardan fazla yıldız bulunmaktadır. Sadece güneş değil genel olarak diğer milyarlarca yıldızı da hesaba kattığımızda, 70 seksilyon (7×1022) yıldızın hareketlerini (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3085885.stm) “Elektromanyetik kuvvet, kütleçekim kuvveti, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvveti” yasaları ile bir düzen-uyum içinde, hepsini kendi yörüngelerinde yüzdüren ‘Melik’ sıfatlı varlığı inkar etmek akla aykırı olmaz mı?

İki parçadan oluşup içinden plastik oyuncakların çıktığı yumurtalarla, tek parçadan oluşan ve nesillerini devam ettirebilen canlı varlıkların içinden çıktığı gerçek yumurtaları kıyaslamanın bizi yüce bir yaratıcıya götürmesi açısından yeterli olacağını düşünüyorum!

‘Suni karaciğer mucizesi’ başlıklı habere göz attığımızda, (Milliyet,04.09.2000): “Oksijen jeneratörü, rezervuar, kuvöz, hücre filtresi, Ultra filtre, kan pompası gibi parçalardan oluşan cihaz, hastanın kanını dışarıya bir plazma filtresi yoluyla pompalıyor ve temizlenen kanı daha sonra tekrar hastanın vücuduna döndürüyor.” Haber yazısına göre, pekte kullanışlı olmayan bu ‘taklit’ cihaz için kullanılan başlık, ‘mucize’ olarak belirtilmişken, aslını yapana da, ‘Bedi’ yani ‘örneksiz yaratan’ denmesi gerekmez mi? Aynı gazete daha sonra konunun uzmanlarının referansı ile “Karaciğerinizin alternatifi yok! Vücudun en hayati organlarından karaciğerin tek alternatifi, sağlıklı başka bir karaciğer” (08.02.2005) haberini yapmaktadır. (Allah’ın varlığının ispatı konusuna karşı çıkan akımları, ‘Ateizm, Deizm, Evrim’ başlıklı yazılarda ele alacağımızı hatırlatarak konuya başka örneklerle devam edelim.)

‘Biyonik insan’ başlıklı diğer bir haber (Milliyet, 25.04.1999) ile devam edelim: “Bilim adamları, tıp, kimya, biyoloji, elektronik bilimlerinden yararlanarak elde ettikleri organlarla insanı yeniden yarattılar.” Aslında bu haber bize,  ilk insan yaratılırken ‘kullanılan’ bilimlerden bazılarını da haber vermektedir. Biyonik insan için gazete ‘yarattı’ kelimesini kullanıyor. Peki, gerçeği kadar mükemmel olmasa da, bunların taklit edildiği orjinalleri için neden gazeteler ‘yaratılan’ ifadesini kullanmamaları hiç düşündürücü değil mi? Taklidini insan yapınca adı ‘mucize-yaratma’ oluyor iken aslını ‘Cebbar’ sıfatına sahip yüce bir varlık yapınca, adı neden “evrim, tabiat ana, doğa” olarak adlandırılıyor acaba?

‘Suni deri ve kemik yaptık’ başlıklı haber, “Hastadan alınan kök hücre sayesinde vücut dokularının reddetmediği deri ve kemik yaması ürettik.” Okuyucuya yine yaratılandan alınan üzerinde oynama yapıldığını; ‘Tüm gözler artık görecek’ (Türkiye, 11.02.2013): “Cyborg gözlükler bilgisayarla tanımlanan görüntüleri beyne iletecek.” şeklindeki haber ise görme işleminin sadece bir aşamasının bile ancak bilgisayar destekli işlev gördüğünü haber vermekte, dolayısı ile her iki haber de aslında yaratılıştaki üstün teknolojiyi bize göstermektedir.

Bir tohum, toprak dışında cansız bir madde gibi davranırken ne zaman ki toprağa atılır, hemen canlanıverir -Tıpkı bilgisayara takılan harici bellek gibi, anında bilgi akışı başlar – Tohum önce yerçekimine karşı gelir ve toprağı yarar, gövdesini yukarı çıkarır, kökleri vasıtası ile topraktan aldığı su ve minerali havadaki karbondioksit ve güneş ışığı ile birleştirip dallarından meyve vermeye başlar. Aynı çamurdan tadı, kokusu, şekli, deseni, rengi birbirinden farklı binlerce ürün ortaya çıkar. Bu sayede bu bitki hem kendi türüne hem de diğer canlılara faydalı bir görevi yerine getirmiş olur. Acaba tüm bunları yapmayı o minik tohuma yani o doğal harici belleğe kodları kim yüklemiştir? Çok daha fazla bilgiyi son teknoloji ürünü flash bellek içine  (resim, video, ansiklopedik) bilgi olarak yüklesek ve sonra bunu toprağa atsak bu teknoloji ürünü çamurdan herhangi bir eser meydana getirebilirler mi? Kendiliğinden milyonlarca sene önce oluştuğu iddia edilen bir tohum mu yoksa harici disk-flash bellek-hafıza kartı mı daha ileri teknoloji ürünüdür? Hangi bilgisayar, gösterdiği bilgiyi çoğalan ve çevresi ile uyumlu olan bir ürüne çevirebilir? Yaratıcı ismini kullanmak yerine ‘tabiat ana’ adlı ‘tanrıça’ya atıfta bulunan ateistler aslında, pagan kültürünün izlerini günümüze bilimsellik kılıfıyla taşıdıklarının farkındalar mı acaba?

“Dünyanın en hızlı koşan kara hayvanı çitadan esinlenerek geliştirilen robot çıta, saatte 29 kilometre hıza ulaşarak rekor kırdı.” (Sabah, 07.03.2012) Haber fotoğraflarından gördüğümüze göre kabloları her tarafından sarkan, hayatını devam ettirecek enerjiyi kendisinin karşılayamadığı, görmeyen, çoğalmayan, “hayatta” kalma güdüsü olmayan, bulunduğu habitattaki canlı ve cansızlarla uyumlu bir ortamın oluşturulması imkansız olan bu çita sonuçta bir bilimsel çalışmanın ürünüdür. Ama işin ilginç tarafı, gerçek çitaların saatte 120 kilometre hızla koşabiliyor olması, çoğalması, türleri ile iletişim kurabilen ve çevre ile uyumlu olmasıdır! Robot, insan ürünüdür. Ya daha ileri teknoloji ürünü gerçek çita?

Festo şirketi kanguru şeklinde biyonik bir kanguru üretir. Bu robotta “sensör, basınçlı hava deposu, motor, akümülatör, Pnömatik aktüatörler, potansiyometre, elastik tendon” gibi birçok teknolojik aksam bulunmaktadır. Ama evrimcilerin ileri sürdüğü ‘doğal seçilim denilen hayali sistem’in ürettiği (!) canlı kanguru 3 metre zıplarken, teknoloji ürünü robotun zıplama kapasitesi sadece 40 cm’dir. Bu iki kanguru arasındaki fark düşünüldüğünde canlı kanguruyu meydana getirenin ne kadar muhteşem bir sanatçı olduğunu göstermez mi?

Çinli şirket Unitree Robotics, Laikago adlı yük çekebilen bir robot köpek üretir. “Düz zeminde” problem yaşamadan ilerleyen, 12 adet motoru olan ve gerçek köpeklerin tüm hareketlerini mekanik olarak “taklit” edebilen bu köpeğin fiyatı 25 bin dolar. Daha sonra robot geliştirilir. (TRT Haber, 05.02.2022): Üzerindeki kamera sistemleriyle uzaktan görüş ve kontrol imkanı sağlanır. İki saatlik pil ömrü olan ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen bu robot ile ilgili haber bizi her gün sokaklarda gördüğümüz bu canlıların aslında ne kadar mükemmel bir teknoloji ile yaratıldığını anlamamıza da vesile olmaktadır.

 “Geleceğin Yaratıcısı” lakaplı Japon robot uzmanı Hiroshi Ishiguro tarfından üretilen, fiyatı 100 bin dolar civarında olan ve laboratuvarında 10-20 arasında araştırmacı bulunan ayrıca farklı ülkelerden konuk araştırmacı bilim insanı ve öğrencinin de bulunduğu bir çalışma. Uzaktan yönetilebilen telenoid, istendiği anda belirli uzaklıktaki bir kişinin yerine geçebilir. “Elfoid” ise cep telefonuyla kumanda edilebilen, yumuşak dokulu bir android türü.  Ama tüm bu şatafatın altında gerçek: Yüz mimikleri ve konuşmalar dahil, sensörler, uzaktan kumanda ve yardımcı öğrenci tarafından yönetilen bir kukla. 

 kertenkelebeyinliteknoloji-1


 

Diyaliz makinesi ile böbrekleri kıyaslarsak, yapay kalp ile gerçek kalbi kıyaslarsak acaba en son teknolojinin içimizde olduğunu da görmez miyiz?

  

 Robotlar, teknoloji harikası, insan aklının son ürünü müthiş icatlar olarak lanse edilir. Peki, eli veya ayağı sakat bir insanın yapabildikleri ile en gelişmiş teknoloji ile yapılan robotu kıyaslayalım: Genel bir kıyaslama da hangisi daha üstün çıkar acaba?

Bebekler doğarken Dr. M. Visscher’in deyimi ile ” Sıvı altın” olan verniks isimli bir çeşit cilt kremi ile doğar. Yara iyileştirici, temizleyici, antioksitan özelliği olan ( Leiden Üniversitesinden Pr. Joke Bouwstra’nın iddiasına göre) ülseri bile iyileştirebilen bu madde dışında “sıvı kalkanlar” adı da verilen beynin içinde yüzdüğü beyin-omirilik sıvısı, üçe ayrılan gözyaşı tabakası, diz-dirsek-omuzdaki kıkırdak yağları ( Atlas, Nisan 2011, sayı, 217) ne tesadüf ki tam da olması gereken yer, kıvam ve özellikteler.

 

       
    Kâinat Allah’ın bir mektubudur.

En büyük ressam; eserlerini tabiat sergisinde gösterendir.

Akvaryumda balık besleyenler bilir; suyu ve camı temiz, yemi ne az ne çok, oksijen yeterli olmalı. birbirini yiyebilecek balıklar bir arada olmamalıdır. Akvaryumdan deniz, okyanus ve ayrıca tatlı su balıklarına geçelim. Bunların bakım, yem, oksijen vs. ihtiyacı otomatiğe bağlanmış şekilde milyonlarca senedir devam etmektedir.  Bir beyin fırtınası yapalım ve soralım: Okyanuslardan denizlere, göllerden nehirlere uzanan milyonlarca türün hayatta kalmalarını ve türlerinin devamlılığını sağlayan düzeneği otomatiğe bağlayan kimdir?

Elektrikli yılan balığı “Electrophorus electricus” amazon nehrinde yaşar. İki metreyi bulan gövdesinin üçte ikisi elektrik üreten organik plakalarla kaplıdır. Balık bu sayede 2 m. uzaktaki düşmanlarını bile öldürebilir. Peki, yüzen ve çoğalan bu şok cihazını tasarlayan ve üreten kimdir?

Acaba hiç klima, vantilatör ile rüzgarı kıyaslamak aklımıza gelmiş midir? Ya evlerimizdeki ampuller ile güneşi kıyaslamak? Göz ile kamerayı kıyaslayalım: Retina ile görüntü sensörü, iris ile diyafram, göz merceği ile kamera lensi ve ışık hassasiyetlerini karşılaştırmak zannımca aradaki teknoloji farkını anlamamıza yeterli olacaktır. Bu farklar bize bir üstün üreticiyi işaret etmekte değil midir?

Orta büyüklükte, yaklaşık l kilometre çapındaki bir bulutun içinde l ile 5 milyon kilogram arası su bulunmaktadır. (Sabah, 08.01.2010) Kafamızın üzerinde yüzerek/uçarak gezen bu nehirlerin sel; karın ise çığ olarak inmesini engelleyen kurallar zincirini koyan kimdir? Tesadüfü daha ne kadar ilah edinebilir materyalist evrimci çevreler? Aslında şunu itiraf etme zamanı gelmedi mi? Tüm evren büyük bir program (Külli İrade) dahilinde, planlı şekilde, düzen içinde işlemeye devam etmektedir. Sistemin işleyiş kurallarını açıklamak(bilimi), bu kuralları koyanı inkarı mı yoksa gücünü itiraf edip secde etmeyi mi gerektirir?

                      

 

 

                                                                                      Başımızın üstünde yüzen dev ırmaklar, denizler!

 

Güneş ışınları dünyamıza ulaştığında yeryüzündeki canlıların faydasına olan ışınların girişine izin verip, zararına olanları geri döndürten, gök taşlarının dünyamıza düşmesine izin vermeyen, dünyamızı çepeçevre görünmez ağ gibi saran dev süzgeç, ozon tabakası acaba kendiliğinden mi oluşmuştur?

Demir cansız bir elementtir ama onu topraktan alıp gıda yapan bitkiler cansız varlığı canlı hale getirirler. Demiri bitki vasıtası ile dolaylı yoldan insana gıda yapan kimdir?

Verdiğimiz karbondioksit gazlarını bitkiler alır ve beslenir bu özümleme sırasında bitkiler de oksijen verirler. Biz bitkilere besin, onlar bize nimet verirler. Bu güzel nizamı kuran kimdir?

Bitkiler, güneş enerjisinden doğrudan faydalanmakta ve cansız elementleri birleştirip gıda haline getirebilmektedirler. Bizler ise son teknolojik gelişmeler ışığında ancak dolaylı olarak güneş ışığından faydalanabilmekteyiz. Ayrıca ilginçtir ki bitkiler yerlerinde dururlar ve hareket kabiliyetleri son derece sınırlıdır. Rızklarını yanlarına kadar getiren kuvvet kimdir?

Günümüzde geri dönüşüm teşvik edilmektedir. Nedir geri dönüşüm? Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denilmektedir. Halbuki Tabiatta geri dönüşüm bir metot olarak binlerce yıldır vardır. Besin zinciri buna en iyi örnektir. Peki bu zincirin halkalarını tek tek yaratıp, birbirine bağlı olarak binlerce yıldır döndüren kimdir? Bitkiler gübreden sebze ve meyve yaparken; karbon dioksit gazından da gıda yapmakta; hem kendisini hem de bizleri beslemektedir. Geyik yavrusunu tam otların filizlenme dönemlerinde doğurur. Kışın C vitaminine ihtiyaç vardır, ne tesadüftür ki (!) tam mevsiminde bitkiler çamuru C vitamini haline dönüştürürler. Avrupa’da mağaralarda yüz binlerce yarasa aynı anda yavru doğururlar. Ne tesadüftür ki o anda doğu Avrupa’dan batı Avrupa’ya da milyonlarca kanatlı böcek göç etmekte ve tam onların gıda ihtiyacı duyduğu anda uçarak yemek olmak için önlerinden geçmektedirler.

  

    Kışın beyaz, yazın çevredeki bitki örtüsü ile örtüşen tüy- kürk giyen bu hayvanlar bu değişimi kendi iradeleri ile mi yapmaktadırlar?

                               

                                                                               Sanat eseri varsa sanatkar da vardır.

 Kime ne öğretilmişse öyle hareket etmektedir. Arı bal, inek süt, tavuk yumurta, tohumlar kendilerine kodlanan ne ise çamurdan onu meyve- sebzeye dönüştürmektedir.

 

Çerçevesinden devamlı su akan bir resmi hangi ressam yapabilir? Ya bu resimde ki tüm varlıklar devamlı hareket halinde , canlı, çoğalan ve uyum içinde yaşasalar. Böyle resim var mıdır, bunu başaracak ressam var mıdır? Yoksa çoktan beri var ve adı da musavvir midir ?

Bir tarafta ışık, öte tarafta göz vardır. Biri var ki diğeri de bir görevi yerine getirebilmektedir.

Köstebekler, yer solucanları toprak altında yaşadıkları için onlara göz yapılmamıştır. Ama yeraltında yaşayabilecekleri özelliklerle var edilmişlerdir. Bu canlıları yer üstünde yaşamak zorunda bırakmayan kimdir?

Etiket, sahibinin imzasını taşır. İnsan en büyük sanat eseridir.

Bilim dünyası her gün yeni (Fiziksel, biyolojik) yasalar keşfediyor. Yasaların olması, onları da bir koyan ve uygulatan olmasını zorunlu kılmaktadır. Kanun koyucu Şari’) olmadan kanunların var olması akla aykırıdır. Basit bir örnek üzerinden gidelim. Trafik kurallarını koyan ve uygulayan bir merkez vardır. Bu kurallar ve denetleyen polis, kamera sistemlerine rağmen hala kazalar olmaktadır. Ama kimsenin aklına bu kuralların kendiliğinden oluştuğunu iddia etmek gelmemektedir. Peki, akıl sahibi insanlar ve bu kadar kurallar olduğu halde uygulamada aksaklıklar yaşayan biz insanların, tabiat kuralları denen ve cansız/akılsız maddelerce uygulanan fiziksel yasalar ile canlılarda işlemekte olan biyolojik yasaları düşününce, bunları onlara uygulatan güç ve iradeye ulaşmamız ve O’na saygı duymamız gerekmez mi?  “Diğer yandan genellikle fiziksel süreçleri yasal terimlerle tanımladılar ve bunlar için yaptırımın gerekli olduğuna inandılar; cansız nesnelerin bile yasalara “itaat etmesi” gerekiyordu. İnsanların trafik kurallarına uymasını sağlamanın zor olduğunu düşünüyorsanız eğer, bir asteroidi bir elips üzerinde hareket etmesi için ikna etmeye çalıştığınızı hayal edin bir de.” (Stephen Hawking, Büyük Tasarım, s. 25)

Vücudumuzdaki damarların uzunluğunun 100.000 kilometreye, insan beynindeki 100 milyar nöronun tek bir çizgi halinde yan yana getirilince uzunluğunun 1000 kilometreye ulaşıyor, kalbimizin kanın bir günde tam 96.540 km yol alıp, beynimizde 100 milyar sinir hücresinin gönderdiği mesajların saatte 274 km hızla yayılıyor olması, bağırsaklarımızın toplam uzunluğunun 200 metreyi bulup, sadece derideki sinirlerin uzunluğunun 72 kilometreye ulaşması vd. tüm bunların birbirine karışmadan bir bedene sığdırılıp görevlerini aksatmadan yerine getirebilmesini sağlamak bir düzenleyene işaret etmez mi?

Bebekler doğarken Dr. M. Visscher’in deyimi ile ” Sıvı altın” olan verniks isimli bir çeşit cilt kremi ile doğar. Yara iyileştirici, temizleyici, antioksitan özelliği olan (Leiden Üniversitesinden Pr. Joke Bouwstra’nın iddiasına göre) ülseri bile iyileştirebilen bu madde dışında, “sıvı kalkanlar” adı da verilen beynin içinde yüzdüğü beyin-omirilik sıvısı, üçe ayrılan gözyaşı tabakası, diz-dirsek-omuzdaki kıkırdak yağları ( Atlas, Nisan 2011, sayı, 217)) tam da olması gereken yer, kıvam ve özellikte bulunmakta iken, tüm bunları sadece tesadüfler zincirine bağlamak (evrim) mantıkla açıklanabilir mi?

Geyikler yavrularını tam otların filizlenme döneminde doğurur; kışın C vitaminine ihtiyaç duyan insanlar için bitkiler çamuru C vitamini deposuna dönüşür; Avrupa’daki uçan böceklerin göç yolları tam da yeni yavrulayan yarasa mağaralarının olduğu bölgeden geçer ve yarasa yavrularının yiyecekleri ayaklarına uçarak gelir; Güney Pasifik Okyanusunda Mcquarie adasında yaşayan penguenlerin yiyecekleri olan balıklar  Avrupa kıtasından sıcak-soğuk su akıntıları vasıtası ile Amerika kıtasına taşınır; Güney Pasifik adalarında dev yengeçler yumurtalarını denize bırakır ve o sıralarda oluşan hortumlar yumurtaları başka kıta, ada, ülkelere taşırlar; Kuzey Pasifik kıyıları ile Alaska sınırları içinde yaşayan Boz ayıların yiyecekleri olan somonlar tam 2000 mil uzaktan yüzerek ayaklarına gelir. Yüzen, uçan, yürüyen türleriyle akılsız canlılar ile doğa olayları arasındaki bu iş birliği kör bir tesadüfle açıklanabilir mi? Yerkürenin her köşesinde gözlemlenen bu  uyumun büyük bir güç tarafından ayarlandığı dışında başka bir açıklama akla uygun olabilir mi?

Doğayı, güçlü kalanın hayatta kaldığı bir savaş alanı olarak gören Darwinci bakış açısına sahip materyalistlerin kavrayamadığı inceliği bir örnek üzerinden açıklayalım. Yırtıcı hayvanlar geyik, antilop gibi hayvanları avlar. Dışarından yüzeysel bir açıdan bakıldığında, bu avcı hayvanların, avlanan hayvanların neslinin devamı açısından büyük bir sorun teşkil edeceği düşünülebilir. Ama olaya daha derinlemesine ve uzun vadeli baktığımızda, gözlemlediğimiz sahne bizi çok farklı bir sonuca götürür. Avcı hayvanlar yaşlı, hasta hayvanları ancak yakalayabilmekte, genç ve sağlıklı olanlar ise avcılardan kaçabilmektedirler. Sonuçta, avlanan bu hasta ve yaşlı hayvanların yiyecekleri de genç ve sağlıklı hayvanlara kalmakta ve dolasıyı ile hem av hem avcının lehine bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Nihayetinde avcılar ne kadar av yakalarsa yakalasın, ne av sayısı azalıp  nesli yok olmakta ve ne de avı kalmadığı için avcı hayvanlar açlıktan ölmektedir.  Av ve avcı arasındaki bu hassas dengeyi bir de tüm canlı türleri için tek tek düşündüğümüzde ‘Muhsi’ sıfatlı yaratıcının ayar, denge, uyumu ne incelikle hazırlayıp devam ettirdiğini daha iyi anlayabilmekteyiz. Görüldüğü gibi evren bir kaos ve savaş alanı değil, uyum içinde işleyen müthiş bir düzene sahiptir. Bu konular ‘evrim’ ve ‘ateistelre cevaplar’ adlı yazılarda tekrar ele alınacaktır!

Su döngüsü; besin zinciri; azot döngüsü; karbon, oksijen, fosfor döngüsü; yörünge hareketi; elektron döngüsü; kanın dolaşım gibi tüm bu çarkları döndüren, kaosu düzene çeviren, Güneşin zararlı ışınlarına engel olup hayatın devamı için zaruri olan ışınların geçmesine izin veren görünmez bir süzgeç olan ozon tabakasını yaratan, kamuflaj sanatlı olarak canlıların elbiseleri olan derilerini vücutlarına ve çevreye göre ayarlayan, atomlardan hücrelere, fotonlardan gezegenlere dek her şeyi bir uyum akıl sahibi insanlara mutlaka bir mesaj vermektedir.
  

                                                                             Hangi  yumurta daha ileri teknoloji ürünü acaba ?

                                                                                  Kainat nazım değil nizamdır.

Cansız şeylerin şefkati olmaz halbuki güneş deniz ve toprak adeta insanlara şefkat edip onların hizmetini görüyor. Demek ki güneşi ve toprağı insanlara hizmetkâr eden var.

İnsan vücudundaki hücreler altı ayda ölüp diriliyor. Hücrelerdeki atomlar ve elektronlar hareket halindedir. Kuşlar uçuyor, böcekler yürüyor gezegenler yörüngelerinde yol alıyor. Bu kadar külli akış içinde bir tıkanıklık, bir aksaklık olmuyor. Demek ki kainatta ki akışı idare eden, hiçbir trafik teşkilatı ile mukayese edilemeyeceği kadar kuvvetli bir alim ve hakim var.

Kainat  öyle mükemmel bir fabrika ki; Bütün halinde, ahenk- uyumla her parçası mükemmel bir biçimde binlerce yıldır çalışıyor. İnsanların verdiği bunca zarara( Kirli atık, pislenen hava, yok edilen doğaya) rağmen 200 yıldır hala düzeni bozamamış, sistem devamlı kendini yenileyerek devam edebilmiştir. Bu dev mekanizmayı kuran kimdir? Bir baharla milyonlarca çiçek açar. Baharı getiren Allah milyonlarca çiçeği de birden açtırır. Bu ancak hakim olan bir iradenin ürünü olabilir. O halde  her şeyi idare eden tektir. O da yüce yaratıcıdır.

                                                                     Sinema sanatından yaratana!

Allah (cc) öyle bir imtihan alanı yaratmıştır ki, ‘sahne ve dekor tasarım bölümü’ndeki ders adlarına (Desen, Teknik resim, estetik, tasarım, perspektif, maket yapım yöntemleri, form ve geometri, malzeme bilgisi, çevre koruma, sunum teknikleri, görsel iletişim, strüktür bilgisi, ışıklandırma ve sahne efektleri, set tasarım, çevre tasarımı, grafik, vitrin tasarımı, sistem analizi vd.) ve kodlama, uzaktan kumanda, kukla, animasyon gibi sinema sanatının da inceliklerine bakınca, yaratıcının ilmini, gücünü ve yarattıklarındaki ileri teknolojiyi anlayabilmekte; ince, detaylı, hesaplı, hassas ve uyumu inkar etmemiz asla mümkün olmamaktadır. “Evrenin kurallarını azıcık değiştirmek bile bizim varlığımızın koşullarını ortadan kaldırır!” (Stephen Hawking, Büyük Tasarım, s.133)

Materyalist bakış açısı, Newton fiziğinden hareketle evreni mekanik bir makineye benzetiyordu. Artık kuantum fiziğinin hakim olduğu günümüz dünyasında her olayın sebep sonuç ilişkisi içinde işlemediğini biliyoruz. Artık A nesnesi ile B nesnesi etkileşime geçince kesin C sonucu ortaya çıkacak diyemiyoruz; C, D, E…belki de daha fazla ihtimal söz konusu olmaktadır. Ama işin dikkat çeken tarafı, evrende hayatın devamı için gerekli olan ihtimal hangi şık ise, o doğru şık seçilmişçesine ortaya çıkmakta ve evrendeki sistem canlıların hayatının sürdürecekleri şekilde işlemeye devam etmektedir. İşte Atom altı parçacıklardan fotonlara, hücreler aleminden galaksilere dek her bir karşılıklı etkileşimde sonucunda ortaya  çıkan olasılıklar içinde en doğru olanı seçerek (Rahman, 29) “evrenin devamını sağlayan güce biz Allah (cc) diyoruz!” (Hacı Ali Şentürk, Ateizm sonuçsuz serüven, s.  252)

Evreni kocaman bir kitaba benzetirsek, açtığımız her yeni sayfa, her cümle bizi o kitabı yazana götürecektir. Kitabın kalitesi, içeriği, mükemmelliği, “yazarını göremesek bile” bize yazarın varlığını gösterecektir. “Varacağımız sonuç bizi Allah’ın varlığına ulaştırabilirse bu aklın bizi ulaştırdığı bir rasyonel sonuç olacaktır.” (Prof. Ramazan Altıntaş, Gençler inançtan soruyor, s. 148 )

İnsanın hayatını devam ettirme sürecini düşünelim. Ciğerlerimiz, midemiz, kalbimiz hepsi bizim irademiz dışında çalıştırmakta, hatta biz uyurken bile çalışmaya devam etmektedir. Dünyamızı yer çekimi ile yaşanır kılan, toprağa attığımız tohumlar vasıtası ile çamuru yenilebilecek meyve sebzeye dönüştüren bizler değiliz. Atom altı parçacıklardan hücrelere, foton aleminden galaksilere evrende var olan hiçbir kural bizim irademiz ile hareket etmemektedirler. Tüm bunlar üzerinde tefekkür ettiğimizde bizi şu sonuca götürmektedir. “Ne de az şükredersiniz!” (Mülk, 23)

Yağmurun yağması, gecenin ve gündüzün, mevsim ve yılların oluşması, ısınan suyun buharlaşması, suyun kaldırma kuvveti, hava basıncı, suyun deniz seviyesinde ve belli bir basınç altında 100 santigrat derecede kaynaması, ısıtılan metallerin genleşmesi, serbest bırakılan cisimleri düşme hızının ağırlıkları ile doğru orantılı olması gibi kuralları mutlaka bir koyan, ayarlayan ve aynı zamanda uygulatan olmalıdır. Bu kanunları, sadece bulanı bilim adamı ilan edip göklere çıkarırken, canlı- cansız varlıklara sözünü geçiren ve tüm kanunlarını uygulattıranı nasıl göz ardı edebilir, yok gibi yaşayabiliriz?.

          Bilim, Allah’ın kainatı nasıl yarattığını çözmenin adıdır.

ateistken-teistlesenler-1-2

 “En ünlü ateist: Artık Tanrı’ya inanıyorum. Dünyanın en tanınmış ateistlerinden (tanrı tanımaz) biri olan İngiliz Profesör Antony Flew, “Araştırmalar gösteriyor ki, hayatın varoluşunun ardında yüce bir varlık bulunuyor” diyerek Tanrı’ya inanmaya başladığını açıkladı.” ( Gazete Vatan, 12.12.2004)

Eski ateist Dr. Francis Collins: “Laboratuvarda Allah’ı hissettim. Dünyanın en büyük genetik uzmanlarından biri olarak gösterilen ve insan DNA’sının şifresini çözerek büyük şöhret yakalayan Dr. Francis Collins: Allah’ın var olduğuna dair rasyonel bir temel var ve bilimsel gelişmeler insanı Allah’a daha da yaklaştırıyor.” (Timeturk, 09.04.2008)

Kanal D Londra Temsilcisi Ayşegül Ekinci’nin konuştuğu ünlü fizikçi Stephan Hawking: “Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır. Ama bu hiçbir şekilde, bilim kurallarını koyan ve onları da yaratan bir Tanrı olmadığı anlamına gelmez.” (23.01.2012)

Aslında Bilim, Allah’ın kainatı nasıl yarattığını çözmenin adından başka bir şey değildir. O’nua (cc) inkar ederek bilim üretmek ne kadar mümkündür acaba?

Optik ilminin kurucusu İbni Heysem: “Evren, değişimlere rağmen bir düzen; ayrıntılara rağmen bir ahenk içindedir.” (Fuat Sezgin, Bilim Tarihi Sohbetleri, s. 165); “Evren hakkında yapılan bilimsel bir araştırmanın sonucu tek bir cümleyle özetlenebilir: Evren, matematik bilgisi sonsuz bir varlık tarafından dizayn edilmiş olarak görülüyor.” (Sir James Jeans, The Mysterious Universe, Cambridge University Press, 1932, s. 140); “Bu muazzam ve harikulade evreni, çok geriye ve çok ileriye bakabilme kabiliyeti bulunan insan da dahil olmak üzere, kör tesadüf veya zaruretin eseri olarak görmek çok güç, hatta imkansızdır.” (Robert B. Downs, Dünyayı Değiştiren Kitaplar, Tur Yayınları, Istanbul 1980, s. 289); “Eğer yıldızlar birbirlerine biraz daha yakın olsalar, astrofizik çok da farklı olmazdı. Uzak bir noktadan bakıldığında, galaksimizin görünüşü de şimdikiyle aynı olurdu. Tek fark: Bu manzarayı seyredecek olan “ben” olmazdım. Uzaydaki bu devasa boşluk, bizim varlığımızın bir ön şartıdır.” (George Greenstein, The Symbiotic Universe, s. 21); “Yaşamın ortaya çıkmasına neden olan ilk koşullar, şaşırtıcı bir kesinlikle ayarlanmıştır.” (Jean Guitton, Tanrı ve Bilim, 1993, s. 54); “Eğer suyun akışkanlığı daha yüksek veya daha az olsaydı, canlıların yaşamı imkansız olurdu.” (Michael Denton, Nature’s Destiny, s. 33); “Bitkiler, sayılarının arttığı bölgelerde bir süre sonra çoğalmayı durdururlar. Çevrelerindeki bitki örtüsünün yoğunluğunu adeta hisseder ve nüfuslarını kontrol altında tutarlar. Tehlike ortadan kalkıp üreme ihtiyacı doğduğunda ise yeniden ürettikleri tohum miktarını artırırlar.” (Dr. Lee Spetner, Not By Chance, Shattering the Modern Biology of Evolution, s. 16); “Ben bitki fosili kayıtlarında özel bir yaratılışın olduğunu düşünüyorum. Orkidenin, su mercimeğinin, palmiye ağacının aynı atadan geldiğini düşünebilir misiniz? Ve bu faraziye için herhangi bir delile sahip miyiz?” (W. R. Bird, Origin of Species Revisited, s. 233); “Bir meşe palamutu ayçiçeğine değil de, meşe ağacına dönüşmesi gerektiğini nasıl biliyor? Organizmada ona nasıl işlev görmesi, nasıl büyümesi, nasıl yaşaması ve nasıl üremesi gerektiğini söyleyen bilginin yerini keşfettik. Bilgi bitkinin içerisinde olduğu gibi tohumun içerisinde de mevcuttur. Tavuğun içerisinde olduğu gibi yumurtanın içerisinde de mevcuttur. Yumurta bilgiyi tavuğa geçirir, tavuk yumurtaya, bu böyle sürer gider.” (Dr. Lee Spetner, Not By Chance, Shattering The Modern Theory of Evolution, sf. 23); ”Bana öyle görünüyor ki biri doğanın rakamlarını, evreni yaratmak için hassas bir ayara oturtmuş.”  (Paul Davies, Superforce, s. 243); ”Evrende bilinçli yaşamın oluşması için gerekli doğa kanunlarının hassas ayarı açıkça tanrı’nın evreni böyle bir hayat ve bilincin gelişmesi için tasarladığı sonucunu çıkarır.” (Paul Davies, The Mind of God, s. 213); Isaac Newton: “Bu çok hassas sistem, sadece akıl ve güç sahibi bir Varlık’ın amacından ve hâkimiyetinden kaynaklanabilir.” (Michael A. Corey, God and the New Cosmology, s. 259); “Son derece çarpıcı olan bir başka gerçek, evrenin sadece bizim varlığımıza ve biyolojik ihtiyaçlarımıza olağanüstü derecede uygun olması değil, aynı zamanda bizim onu anlamamıza da son derece uygun olmasıdır. Güneş Sistemimizin bir galaktik kolun kıyısında bulunması, bizim geceleri gökyüzünü inceleyerek uzak galaksileri görebilmemizi ve evrenin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Eğer bir galaksinin merkezinde yer alsaydık, hiçbir zaman bir spiral galaksinin yapısını gözlemleyemez ya da evrenin yapısı hakkında bir fikir sahibi olamazdık. (Michael Denton, Nature’s Destiny, s. 262)


                                                                                        Allah insanları neden yaratmıştır?

Bu soruyu ateist bir insan soruyorsa burada bir çelişki oluşur. İnkar ettiği varlığın neden yine inkar ettiği yaratma fiilini gerçekleştirdiğini sorması mantıksızdır! Peki, iman sahibi olup aklına bu soru takılan birisine nasıl cevap verebiliriz?

“Sahip olunan güzel bir özelliği ortaya çıkarmayı dinlemek ve ‘güzellikten anlayanların algısına sunmak’ bir eksiklik olarak değerlendirilemez. Güneşin aydınlatması, müzisyenin beste yapması nasıl beklenen bir şey ise, tanrının yaratması da yaratıcı olmasının bir neticesidir. Isı ve ışığa ihtiyaç duyan güneş değil, etrafındaki karanlık ve soğuk cisimlerdir. Yaratıcı olduğu halde yaratmasaydı, o zaman neden yaratmadığı sorulabilirdi. İnsan inanılmaz bir öğrenme ve bilgi üretme kapasitesine sahiptir. Mademki insana bu kapasite verilmiştir, o halde gelişme ve öğrenme sürekli olmalıdır. Sınava tabi tutulmak başarılı olmanın ve ilerleme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dünya, bir imtihan salonudur. Sınav süresi bize verilen ömür kadardır. Her İnsan kendisine verilenlere göre sınav edilecektir. Yani zengin kişi, servetini nasıl kullandığı konusunda zorlu bir sorgulamaya tabi tutulacaktır. İnsana ne verilmişse, onun hesabı sorulacaktır. Sınav, ilerlemenin zorunlu bir şartıdır. Örneğin, dürüst olduğunu söyleyen birinin gerçekten dürüst olup olmadığının anlaşılabilmesi için test edilmesi gerekir. ‘Sınav olmazsa!’ demek, okul olmasa demek gibidir. Okul olmazsa sınıfta kalma ya da ders çalışma sorunu olmazdı fakat o zaman da herkes cahil kalırdı. Toplumun ihtiyacı olan doktor, mühendis, mimar nasıl yetişecekti? ‘Her insan var olmanın sevincini iç dünyasında yaşar.’ İnsan yokluğun ne olduğunu idrak edemediği için varlığın değerini de kavrayamamaktadır. Hayat, bir ikramdır. Nankörlük etmemek gerekir. Tanrı insanı ‘var olma güzelliğinin’ açığa çıkması için yaratmıştır.” (Selçuk Kütük, Deizm, s. 155-161)

Allah (cc) tüm cin ve insanları ‘sadece’ kendisine ibadet etsin diye yaratmıştır! (Zariyat, 56) Peki, -Haşa- Allah egoist mi, neden kendisine tapınılmasını istemektedir? “93,5 milyar ışık yılı çapında olduğu tahmin edilen evrenin aratıcısının, içerisinde nokta kadar dahi hükmü olmayan bir canlı ırkının neye tapıp tapmadığı, neye inanıp inanıp inanmadığı ile alakalı hırs yapacağını düşünmenin, akla mantığa sığar bir yanı var mıdır? Yoktur. Allah’tan başka edinilen ya da sunulan tanrılar toplumun dengesini bozmuş, birilerini zenginleştirirken, diğerlerini fakirleştirmiş, bir grubu semirtirken diğerlerini sömürmüştür. İşte Allah burada devreye girmiş, doğru, insanları mutlu edecek, dünya ve ahiret saadetini sağlayacak hükümleri toplumlara peygamberleri aracılığıyla bildirmiştir.” (Ahmet Bayraktar, Ateizmus 1, s. 192)

                              Allah’ın – haşa- bizim ibadetimize ihtiyacı mı vardır, ibadet neden istenmektedir?

“İbadetin faydası birinci derecede insanın kendisine, ikinci derecede ise diğer insanlara ve tüm varlıklara yöneliktir. Doktor reçeteyi kendi faydası için değil, hastanın yararı için yazmıştır.” (Selçuk Kütük, Deizm, s. 164) “Bir hoca talebesinden iyi ders çalışmasını isterken, kendisi ihtiyaç duyduğu için değil talebesi muhtaç olduğu için bunu ondan ister. İbadet etmemiz, menfaati yine bize dönen bir iyiliktir. Bugün insanların dünyevi imkanlara sahip olsalar bile, ruhi bunalım yaşadıkları bizzat gördüğümüz bir durum değil midir? Esasen bunun sebebi bedenin ve ruhun kullanım kılavuzuna göre kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. “Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Sizi tertemiz kılmak, size nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz.” (Maide, 6) Unutmayalım ki, “Bir şeyi üreten kişi, onun nasıl kullanılması gerektiğini en iyi bilen kişidir.” (Ömer Faruk Korkmaz, Sorun Kalmasın, s. 121-124)

“Tanrı bize yokluktan çıkarıp insan olma fırsatını ikram etmiştir. O halde tanrıya şükran hislerimizi ifade etmemiz gerekir. İbadetlerin tanrıya değil, insana faydası vardır. İç tatmin salt akıl vasıtasıyla başarılamaz. Öyle olsaydı, bilgili ve akıllı kişilerin tam bir huzur ve mutluluk içinde yaşamaları gerekirdi. İbadetler kişiyi zinde tutmaya yarar. Bir tür formda kalmak için sürekli antrenman yapmak gibidir ibadet. İbadet amaç değil, araçtır. Hedefe taşımayan ibadetler hareket etmeyen araç gibidir.  Tanrının, insanlardan ibadet etmelerini istemesi onları kötü bir gelecekten ve düşük seviyeli bir varlık anlayışından uzaklaştırmak içindir.  İbadet, aslında insanın kendisine ulaşma çabasıdır. İbadet hayatın karmaşası, stres ve zorluklarından uzaklaşma ve nefes alma imkanı sağlar.  Her ferdin kendisine sunulan imkanlar ölçüsünde sorgulamaya tabi tutulacağı gözden kaçırılmamalıdır. İnsanın sınavı kaybetmesi ancak fıtratını yani insan olma özelliğini kaybetmesi ile mümkündür.  Evrensel ahlaki değerlerden herkes sorumludur.  Sınırsız merhamet sahibi ve affedici bir tanrının gazabına uğramanın yolu, tanrının mesajını ‘kasıtlı olarak’ inkar etmektir.” (Selçuk Kütük, Deizm, s. 166-177)

“Allah’ın (insanlara yararlı olan) emir ve (insanlara zararlı olan şeylerin adı olan) yasaklarına muhatap olmak istemeyen insanlar bu soru ile aslında vicdanları ile hesaplaşmaktadırlar. Halbuki bu sorunun cevabı çok basittir: Allah (cc) bu dünyada, ebedi cennet yaşamını elde edebilmesi için insanı yaratmıştır. Bir insan bu dünyada hem kendine, hem tüm insanlara, hem de doğaya zarar vermeden yaşar, iyilik ve ahlak üzere hayat sürerse, cennette sonsuz yaşama hak kazanır. Allah insanı dünya nimetlerinden hem yararlanması hem de kendisine karşılıksız verilen nimetlerinden (İnsanın kendi beden-ruhu ile kendine hizmet etmesi için yaratılan evrendeki tüm canlı-cansız varlıklardan) dolayı Yaradan’ına şükür etmesi için yaratmış, kendisi yaratılmasa göremeyeceği dünya nimetlerini tatması için var etmiş, yetmemiş dünyayı insanın rahat yaşayacağı şekilde düzenlemiş ve sonrada cennete gidebilmesi için yine hepsi insana yararlı olan şeyleri yapmasını ve kendisine zararlı olan şeylerden kaçınmasını emredip, cennete gidecek yolu açıklayan kılavuz kitabı yol göstericiyi (ilahi kitap, Resul) ile göndermiştir. Unutmayalım ki Allah’ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur fakat bizim Allah’a ibadet etmeye ihtiyacımız  vardır.” (İbrahim Çoban, Ateizm ve Deizm Eleştirisi, s. 56) “Allah’ın insanların iman etmesine ihtiyacı yoktur, mahlûkat Allah’a muhtaçtır. İnsanlar iman etmekle yahut salih ameller işlemekle kendileri fayda görmektedir. Fayda da zarar gören kullardır.” (İbrahim Çoban, Ateizm ve Deizm Eleştirisi, s. 56) İbadetlerden uzak insan daima huzursuz ve mutsuz olur. Bilinçaltı  onu daima görevini yerine getirmediği için rahatsız eder. İnsan, ‘neden yaratmış’ yerine, ‘iyi ki de yaratmış’ şıkkını hangi nedenle tercih etmediğini vicdanı ile baş başa kalıp kendisine sormalı, vicdanının fıtrata uygun yaşamaya çağıran sesini artık kulak ardı etmeyi bırakmalıdır. 

“Allah’ın bizden kendisini övmemizi isteme sebebi, onun faydasına değil, bizim faydamızadır.” (Zakir Naik, Gençlerin inanç sorunları, s. 19) Allah biliyor ki; eğer başka bir şeye ibadet edersen ve onu takip edersen, bu insana zarar verecektir. Allah yarattıklarının zarar görmesini istemiyor. (Naik, s. 22) Eğer Allah’a teslim olmazsanız, asla huzuru yakalayamayacaksınız. (Naik, s. 167) Ego -Haşa- Allah’ta değildir. Kendisini yoktan var edene ve birçok nimetler verene itaat etmeyen, isyan eden insandadır; ego insandadır, inancındadır. (Naik, s. 24) Emirleri yaratıcının ihtiyacı olduğu için yapmıyoruz. Müslümanlar olarak biz kendi ihtiyacımız için ibadet ederiz. (Naik, s. 26) İnsan makinesinin açıklamalı kullanma kılavuzuna ihtiyacı yok mu? (Naik, s. 65) İbadetler, “Kulluk özgürlüğe engel değildir. Allah’ın kuralları, doktorların insan sağlığı için dikkat edilmesini istedikleri hususlara benzetilebilir veya ilk başta özgürlüğe kısıtlar gibi görünse de insanın can ve mal güvenliğini amaçlayan trafik kurallarına.” (Soner Duman, Allah’ım sorularım bitmedi, s. 52) “İnsanı da yaratan onun nasıl çalışması gerektiğini, nasıl sağlıklı ve sağlam kalacağını en iyi bilen değil midir? Sınavlardaki amaç, insanı sınıfta bırakmak değil, “yeterli donanıma sahip olup olmadığını” ortaya konulmasıdır.” (Naik, s. 31) Allah bizim yaratıcımız olarak insan psikolojisini en iyi bilendir. Bazen mantık, bazen uyarı, bazen ödül, bazen de ceza metotlarını kullanır. (Naik, s. 20) İnsanlar meleklerden daha üstün bir yaratılışla yaratılmıştır. Allah bizleri çok farklı ve mükemmel olan bir durumda yaratabilirdi. Böylece hata yapmazdık. Ama Allah bunu melekleri yaratarak yapmıştır zaten. “İnsanlar meleklerden daha üstün bir yaratılışa sahipler.” Allah ‘özgür iradeleri olan’ varlıklar olarak insanları yaratmıştır. Eğer ortada yapılan bir hata varsa bu hata insanlara aittir, Allah’a değil. Çünkü insanlar meleklerden farklı olarak irade/seçme yeteneği ile yaratılmıştır. Bizleri de meleklerden üstün kılan da işte bu özelliktir. Eğer insan özgür iradesi ile yaratıcının istediği şekilde yaşarsa meleklerden üstün olur ve ebedi cenneti kazanır. Allah bize ne olmak istersin diye seçenek sundu, biz insan olmayı tercih ettik. Bu yüzden biz sorumluyuz. Yüce Allah Kur’an’da insanlara sorulduğunu bize haber verir. (Ahzab, 72; A’raf, 172) Bizler imtihanı seçtik, insan olmak için. Sınav devam ediyor. Öğretmene, ‘Hocam ben kitaba bakmak istiyorum, çünkü hatırlamıyorum’ diyebilir misin, Hayır!” (Zakir Naik, Gençlerin inanç sorunları, s. 43-50) Konuyu Kaza kader adlı çalışmamız ile takviye etmenizi öneririz.

                                                                                      Allah Rahman’dır, Vehhâb’tır

Evrendeki her şey birden çoktur. Ağaçlar, nehirler, gezegenler,  güneşler, inekler … hepsi birden fazladır. Ama Allah birdir tektir. Doğmamış, doğrulmamıştır. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, yaratan, eşi benzeri olmayan her şeyi duyan ve gören  Vahidu’l-ehad olan bir ilahtır. Evrende her şey (Allah tan başkası) birden çoktur. Ağaçları, ırmaklar, okyanuslar, hayvanlar, insanlar, gezegenler, yıldız… milyonlarca, milyarlarcadır. Hepsinde de Allah’ın varlığının delilleri vardır. Evrende ve bir  olan eşi benzeri bulunmayan sadece Allah’tır.

Allah kâinattaki her şeyi insanlar için yaratmıştır. Nehirler bizlere su, oksijen hava, toprak yürüyeceğimiz yer bitki ve hayvanlar bizlere yiyecek, içecek, yük taşıyacak … canlılar olarak yaratılmışlardır. Bir ressamın resim yapma nedeni sevdiği, beğendiği bir eseri ortaya çıkarma isteğidir. Allah’ta bizi sevdiği için yaratmış, evrendeki her şeyi bize hizmet etmesi için dizayn etmiş, donatmış, cennete gidebilmemizi sağlamak amacıyla da cennete gidiş rehberi kitaplar ve örnek- kılavuz insan peygamberleri göndermiştir. Evrendeki her şeyi bizler için yaratan Allah insanları kendisine ibadet etsin diye yaratmıştır.

 İbadet yüce yaratıcının insana bahşettiği nimetlere bir teşekkür biçimidir ki tüm ibadet ( emir ve yasaklar ) yine insana faydalı olanların bütünüdür. Kısaca emir yasaklar insana zor gelen birer yük değil, dünyada insanı huzurlu, mutlu kılacak, topluma faydalı birey yapacak ayrıca ahiret günü cennete girmesine neden olacak şeylerin toplamıdır. Allah’ı bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur fakat bizim Allah’a ibadet etmeye ihtiyacımız  vardır. “Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsin diye yarattım” (Zariyat: 46)  İbadetlerden uzak insan daima huzursuz mutsuz olur.Bilinç altı  onu daima görevini yerine getirmediği için rahatsız eder.

Allah; sebeptir, sebepleri yaratan, kuralları koyan ama her zaman kendisi var olduğu için bu kurallarında işlediği her şeyin sebebi, uygulatıcısıdır! Unutmayalım ki biz, uyurken bile nefes alıyoruz ama bunu kendi irademiz/isteğimiz/gücümüz ile yapmıyoruz. Bunu yap(tır)an bir irade var, sebepleri yaratan ilk/asıl sebep olan bir irade var! O, Allah (cc) hazretleridir!

                                                                                  Allah var ise neden gözükmez?

Öncelikle ‘Biz her şeyi görebiliyor muyuz?’ sorusuna cevap arayarak konuya giriş yapalım. “İnsan gözü, ışınların sadece % 2.5 kadarını görebildiği belirtilmektedir. Allah’ın görülmemesi, var oluş amacımıza da uygundur. İmtihan edilmek için gönderilmişiz, görülen bir şeye imtihanda olmaz.” (Ömer Faruk Korkmaz, Sorun Kalmasın, s. 99) Radyo dalgaları, Mikrodalgalardan kızılötesi, X-ışınları, Gama ışınları, ultraviyole ışınlarına; Elektrik, rüzgar, gazlardan, nefes, akıl, duygulara (Acı, sevinç, üzüntü vd.) ve ayrıca tarih, felsefeden adli tıbba dek bilimsel olan ama deney yapılamayan bilim dallarına dek göremediğimiz ama çeşitli vasıtalarla varlığını kabul ettiğimiz birçok şey vardır. Daha insanoğlu, her varlığın ana maddesi olan atomun resmini bile çekememiştir. Doğal olarak insan aklna şu soru düşmektedir: ‘Görülmeyen şeyler yaratan Allah’ı nasıl görebiliriz?’ Çünkü bizler daha O’nun yarattıklarını görememekteyiz!

Allah’u Teala’nın görülebilmesini talep etmek demek, O’nu yarattıkları seviyesine indirgeyip atomlardan oluşmasını istemek demektir. Çünkü bir şeyin görülebilmesi için onun atomlardan oluşması gerekir. Halbuki “Allah hiçbir yaratılana benzemez.” (Şura, 11) Yüce yaratıcıya bizler görerek değil akıl yürüterek ulaşabiliriz. Akıl yürütme ise göz organı ile gerçekleşen bir eylem değildir. Yani yanlış organımızdan yanlış taleplerde bulunmamalıyız! Bizler görmekle değil, yarattıklarından hareketle O’nun yüce ilmine, kudretine ulaşıp O’na iman etmekle sorumluyuz. Zaten görülen bir varlığa inanıp inanmamakla insanlar imtihan olunamazlar. Allah’ın varlığını inkar veya redde bir imtihan vesilesidir ve imtihanın cevabına ise ancak, emek sarf ederek ve akıl yürüterek ulaşabiliriz.

“Gherman Titov, 1962 yılında düzenlenen bir toplantıda şöyle der: “Uzaya gittim ve tanrı’yı görmedim.” demektedir. Tanrı; Kepler ve Newton gibi birçok bilim insanı ve düşünürün de ifade ettiği gibi “eserleri” aracılığı ile bilinir. Tanrının görülebilmesi demek, onun fizik yasalarına tabi olması ve onlarla kısıtlanması demek olurdu ki bu durum ise, kusursuz bir tanrı anlayışı ile bağdaşmaz. Kaldı ki dünya, Samanyolu Galaksisi’nde görmezden gelinebilecek kadar küçük bir gezegen; Samanyolu ise evrendeki yüz milyarlarca galaksiden sadece birisidir. (Alper Bilgili, Bilim ne değildir? s. 34)  Bill Gates’i Microsoft işletim sistemi içinde aramak ne kadar rasyonel bir talep ise, görünmez şeyleri yaratanı da, yarattığı evren içinde görmeyi istemek o kadar rasyonaliteye uygun bir talep olur! Kısaca, “Yarattığı alemde Allah’a bir yer, bir konum atfetmek doğru bir yaklaşım olmaz.” (TDV, Komisyon, Soru ve Cevaplarla Niçin İnanıyorum? s. 18)

                                                                  Allah bizi yarattı peki Allah’ı yaratan kimdir?

Öncelikle bu soruyu soran materyalistlerin “evrenin ezeli olduğunu yani yaratılmadığını” savunduklarını hatırlatalım. Ve ne garip bir ironidir ki, aynı materyalistler her şeyi yaratan Allah’ı kimin yarattığını sorarken içine düştükleri çelişkiyi fark edememektedirler.

Gelelim sorunun cevabına. Yaratılmak bir eksiklik göstergesidir ve yaratanda asla bir eksiklik söz konusu olamaz. Yaratan ama yaratılmayana Allah denir. “İzafiyet ve Big Bang, zaman, uzay ve maddenin bir başlangıcı olduğunu göstermektedir. Başlangıcı olan bir şeyin mutlaka bir başlatıcısı da vardır. Bu başlatıcı, Aristo’nun tabiri ile “Başlatıcısı olmayan İlk başlatıcı”, uzay, zaman ve madde dışında, sonsuz güce sahip bir varlık olmalı.”  (B. Erdem, Teistik argümanlar, s. 21) “Nedensellik zinciri bilinçli bir faile ulaştığı zaman sona erdirilebilir.” (Selçuk Kütük, Ateizm Yanılgısı, s. 108) 

Mesela, 3 vagonlu bir tren düşünelim. Son vagonu 2. vagon çeker, 2. vagonu ise 1. vagon. 1. vagonu çeken ise lokomotiftir. ‘Lokomotifi kim çeker?’ diye sormak akla aykırı bir durum olur. Lokomotifin özelliği çeken ama çekilmeyen olmasıdır. 

Bir robot fabrikası düşünelim. Robotları üreten bir sistem vardır. Bir de bu sistemi kuran ve sistem dışında olup, dizayn ettiği sistemin kurallarına kendisi bağlı kalmayan bir insanın olması gerekir. Sistemi düzenleyen ama sisteme koyduğu kurallara mahkum olmayan insan nasıl ki robot yapan ama yapı olarak ona benzemeyen bir varlık ise, evreni de, evrende var olan kurallar zincirine mahkum olmayan ama tüm bunların üstünde olan yüce bir varlığın yapmış olması gerekir.

“Olayların zamansal açıdan belirli bir düzen ve süreklilik içinde olması (kaos ve karmaşaya düşmemesi) her şeyin bir plana uygun olarak düzenlendiğine işaret etmektedir. Heykeli, taş cinsinden olmayan; masayı, tahta dizisinden olmayan bir failin yapması gerekir. Sebepler dizisi, ancak sebeple sonucun aynı cinsten olmadığı bir noktada sona erdirilebilir.” (Selçuk Kütük, Ateizm Yanılgısı, s. 115, 233, 263) 

  “Alabildiğince uzunlukta dizilmiş domino taşlarını düşünelim. Domino zincirinin en başına vardığımız zaman, bir hareket ettirene ulaşırız, domino cinsi olmayan ve düşmeyen ama düşüren bir hareketçiye! Her şey, başka bir şeye bağımlıdır. Allah ise herkesin kendisine bağlı olduğu ama hiçbir şeye bağımlı olmayan ilk muharrik, hareket ettiricidir.”  (Hamza Andreas Tzortzis, Hakikatin izinde, Din bilim Ateizm, s. 155)

Ateistlerin en büyük hatası, sebepler ile sonuçlar arasındaki ilişkiyi kavrayamamalarıdır. Sebeplerin sadece amaca götüren araç olduğunu fark edememekte, aracı amaçlaştırmakta, sebepleri ilahlaştırmaktadırlar. İleride göreceğimiz gibi, yaratılan ve adına tabiat kuralları, gen veya doğa-tabiat denen sebepler dizisine ilahlık özellikleri yüklemekte bu nedenle de bu araçların işaret ettiği asıl amacı görememekte, O’na ulaşamamaktadırlar.

Ateistler ‘nasıl’ sorusunun cevabının aynı zamanda ‘neden’ sorusunun da cevabı olduğunu zannetmektedirler. Halbuki, ‘nasıl’ sorusu evrenin yaratılma şekline cevap ararken, ‘neden’ sorusu ise evrenin yaratılma amacına cevap ararken kullanılacak sorulardır. Bilimsel yasalar sadece evrendeki düzenin nasıl işlediğini anlatır. “Evren kodlanmış, kozmik kodla yazılmış bir mesajdır ve bilim adamlarının görevi bu mesajın şifresini çözmektir.”  ( Heinz Pagels, Kozmik Kod II, s. 159 ) İşte, “Evreni ve içindeki tüm varlıkları incelemenin ve Allah’ın yaratış sanatını görerek insanlığa açıklamanın yolu, bilimdir.” ‘Nasıl’ sorusu bizi yaratıcının evreni yaratma metoduna, ‘neden’ sorusu ise evrenin yaratılma amacına götürür.

Biz Müslümanlar, bilimsel açıklaması yapılanlar dahil, her şeyin Allah tarafından yaratıldığına inanırız. Bilimsel açıklamalar sadece ‘nasıl’ sorusuna cevap verir ama ‘kim ve neden’ sorusunun cevaplarını asla veremezler. Biz şehirleri yaratanın bile Allah olduğuna (Sebe, 18) inanırız. Yerleşim yerlerinin yapımında kullanılan ve Allah’ın bizlere bahşettiği şeyler olan akıl ve  şehirlerin kurulması için gerekli olan malzemelerin ya kendisi ya kökeninin Allah tarafından bizlere bahşedildiğini kabul ederiz. Yoksa biz bilmiyor muyuz şehirlerin nasıl yapıldığını? Ama araçların sadece birer sebep olduğunun farkındayız!  “Rabbim beni yediren, içirendir.” (Şuara, 79); ” Rabbinin gölgeyi nasıl uzatmakta olduğunu görmedin mi?” (Furkan, 46)  Çiftçinin tohumun bitkiye dönüşmesini sağlayan mekanizmada bir etkisi yoktur. Çiftçiyi de, toprağı da, bunları yemeğe dönüştüren aklı da, yemeğin insana besin olacak şekilde düzenlenmesini de ayarlayan yüce Allah’tır. Tıpkı, güneş, insan, dünya arasındaki ince dengeyi ayarlayanın O olduğu gibi. Biz Müslümanlar ne aracıyı-vasıtayı-sebebi küçümser ne de onu amaçsallaştırırız! Sebebe teşekkür eder, müsebbibe (Sebep olana) ise hamdederiz! Determinist Richard Feynman: “Size tabiatın ne şekilde davranacağını anlatacağım. Onun bu şekilde davranabileceğini kabul ederseniz, onu çok ‘sevimli ve büyüleyici’ bulacaksınız. Eğer yapabilirseniz, kendinize sürekli olarak ‘ama bu nasıl olabilir’ diye sormayın; çünkü çabanız boşunadır; şimdiye kadar hiç kimsenin kurtulamadığı bir çıkmaz sokağa girersiniz. (Doğanın) neden böyle olabildiğini hiç kimse bilmiyor.” (Richard Feynman, Fizik Yasaları Üzerine, s.15) Biz biliyoruz çünkü ‘sevimli ve büyüleyici’ olan doğa, en büyük, ilim sahibi ve yaratıcı olan Allah’ın bir eseridir.

Allah bana sormadan beni niçin yarattı?

“Var olmak bir nimettir. İnsan yeryüzünün halifesi olarak yaratılmıştır.” (TDV, Komisyon, Soru ve Cevaplarla Niçin İnanıyorum? s. 33) “Her türlü güzelliğinden istifade ettiğiniz, asla ölmek istemediğiniz bu hayatta sıra bazı sorumluluklara gelince mi ‘Ben dünyaya kendi tercihimde gönderilmedim’ diyorsunuz? Neydik? Bir hiç! Varlığımız bir nimettir, asıl bu hayata ne için gönderildiğimizi, burada bulunma gayemizin ne olduğunu araştırmalıyız. “Ben isteğimle gelmedim!” Böyle bir şeyin sorulabilmesi için önce var edilmesi gerekir. Ben var olmak istemiyor olsaydım bile ‘var’ olmam gerekirdi. Var olmadan tercih etmem söz konusu olamaz ki? Soru tutarsızdır. Şunu sormalı insan kendine, “ben bu varlığı hak edecek ne yaptım ki, Allah bana bu nimeti verdi?” İnsanoğlu ‘Ben’ diyebilmesini borçlu olduğu varlığını sorgulamaktadır. Varlığını sorgulamak yerine varlığını anlamlandıracak şeylerin peşinde koşmalıdır insan. İnsan neden hayatını zayi ettirecek taraflara yönelir, niçin sadece bu hayata cehenneme atılmak için göndermişiz ve iradelerimiz elimizden alınmış gibi bir tablo çizmeye gayret eder? Halbuki insan hayatını ebedi mutluluğa çevirmeye çalışmalıdır.  Cenabı Hak, insanın varlığını yokluğuna tercih ederek onu yaratmıştır. Allah için başkasına ait bir şey olmayacağı için, insanı var etmesi asla zulüm olmayacaktır. Ateist var olmadığına inandığı bir yaratıcının onu var etmeden önce kendisine sormasını beklemesi de ayrıca mantıksızdır.” (Ömer Faruk Korkmaz, Sorun Kalmasın, s. 110-114)

“İnsan olmak benim tercihim değil” diyen bir kişiye sormalı, “varlığını, o aklını, haysiyetini” bir solucanla, bir fareyle değişir misin? Tercihin miymiş değil miymiş? (Osman Nuri Topbaş, Aklın cinneti Deizm, s. 111)

‘Tanrı beni yaratırken bana sormadı ki, kendi isteğimle gelmedim ki?’ sorusunun sahibi ezelden beri var olmadığına göre, ‘ben’ diyebilmesi için, kendisine bu soru sorulmadan önce yaratılmış olması gerekir. Var edilmeden önce kişiye var olmak isteyip istemediği sorulamaz. Kişinin var oluşuna itiraz edebilmesi için bile öncelikle var olması gerekir. Hiç kimse var olmayı hak edecek bir marifette bulunmamıştır.  Var olmak, karşılıksız verilmiş sonsuz bir hazine gibidir. Eğer kişiyi ebedi bir hayatın beklediği gerçeği kavranırsa, insana sonsuz bir ikramda bulunulduğu kolayca anlaşılır. Soru sahibi, kendini her şeyin merkezine koymaktadır. Esas meselenin, kişinin kendisine Allah’tan bağımsız bir varlık biçme çabası ve iddiası olduğu görülecektir. Diğer taraftan, insanın uygun hareket ederse ebedi bir mükafat ve ikrama mazhar olacağı seçeneği neden göz ardı edilmektedir? Kazanma ihtimali yüzde bir olan kumar oyunlarında bile bir beklenti olurken, gerekenler yapıldığında yüzde yüz kazanılacağı binilen ve sonsuz mutluluk getirecek bir seçenek niçin göz ardı edilmektedir?  Problemi yokuşa sürmenin sebebi aslında yeteri kadar açıktır: Tanrıyı kendi hayatından çıkarmayı azmetmiş olmak.  Söz konusu argüman, varoluşun sorumluluklarından kaçırmak için yapılmaktadır. Aslında kişi, imkan olsa yüzlerce yıl yaşamak ister. Asıl problem, hesap verilmesi gereken bir tanrının var olması ve bu tanrının kişinin hayatına bazı müdahaleler de bulunmasıdır. Seni sana verene, sana verdiği şeyle (kendinle) itirazda bulunulmasının nankörlüğün en ileri aşaması olacağına dikkat edilmelidir. Kişi eğer inanmıyorsa var olmadığını kabul ettiği bir tanrının kendisine “yaratılmak istiyor musun?” diye sormasını beklemesi anlamsız olacaktır. (Selçuk Kütük, Deizm, s. 184)

                                               Tanrıyı inkâr edenler niçin sonsuz süreli bir ceza ile cezalandırılmaktadır?

Bu adalete uygun mudur? Müebbet hapis, ‘sonu olmayan’ hapis cezası demektir. Müebbet zaten ‘ebedi’ yani ‘sonsuz’ kelimesinden türemiştir. Müebbet hapis, cezası kasten öldürme, terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ve bazı anayasal düzene karşı suçlara verilen hapis cezası türüdür. Tüm Batı ve ABD gibi ülkelerinde uygulanır. Bu cezayı alan bir kişi eğer yaşayabilse idi sonsuza dek hapiste kalacaktı! Görüldüğü gibi insanlar bu dünyada bile imkan olsa ebedi ceza ile suçları cezalandırmaktadır. Allah’ı inkar suçunda da “önemli olan suçun ne kadar zamanda işlendiği değil, yapılan fiilin ne derece korkunç olduğudur. Tanrıya karşı savaşmanın faturası elbette ağır olacaktır. Müdür olmak için rakibini devirmeye çalışmak ile devlet başkanını devirmeye teşebbüs etmenin cezası aynı değildir. Aslında böylesine büyük bir cezayı almanın sebebi, gerçeği ‘bilerek inkar’ etmektir. Bu inkarın arkasında ise, ‘kendini beğenmişlik’ vardır. Ateist, aklını kasıtlı olarak ifsat ve iptal etmiştir. Ayrıca bir ateistin, var olmadığını iddia ettiği bir Tanrıdan kendisini affetmesini beklemesi tamamen tutarsız ve çelişik bir davranıştır.”  (Selçuk Kütük, Deizm, s. 252-254)

Allah var mı? Allah’ın (cc) varlığının delilleri nelerdir? Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. Muhammed dedi ki:

  Bunları okuyup, anlayıp, yine de dini kabul etmeyenler apaçık körcahildir.
  Örn: Cahil güneş ise, körcahil ışıksız güneştir. Ne aydınlanabilir, ne de aydınlatabilir.

 2. Mehmet Güneş dedi ki:

  Bu siteyi hazırlayanlardan yüce Allah razı olsun çevremde ateist olan gençleri görünce çok üzülüyorum hele birde bunlar çok yakınlarım olunca.Allah’ın varlığı bu kadar açıkken hala inanmayanlara aklım şaşıyor.çok güzel bir site hazırlamışsınız özellikle robot örnegi sanki benim yıllardır dile getirmek istedigim ancak getiremedigim bir olay.Çalışmalarınızın devamını diliyorum.

  M. EHAD: Allah razı olsun, dualarınızı bekliyoruz.
  Not: Ateizm uçak düşene kadardır, ateist kimse yoktur, her insanın içinde bir boşluk vardır, her insanın içine inanma ihtiyacı doğuştan yerleştirilmiştir. O boşluğu ya tam olması gereken Allah inancı ile doldurur ya da o boşluğa başka şeyler sığdırmaya çalışır: Bir kişi, bir fikir, bir teori…ile bu boşluğu doldurmaya çalışır. Selamlar

  1. Faruk dedi ki:

   yazının içinden birkaç örnek vererek bu linkin sadece cahillere ve gözü kör olmuş beyni mühürlenmiş tek açıdan bakabilen insanlar için yazılmış olduğunu anlarız…

   1) “İşin en ilginç yanı toprağa atılan üç ayrı tohum aynı çamurdan beslendiği halde tatlı, acılı veya ekşi mahsüller yapabilmektedir. Acaba tüm bunları yapmayı o minik tohuma öğreten kimdir. Bizler çok daha fazla bilgiyi flash bellek içine (resim, video, ansiklopedik) tüm bilgileri yüklesek , yapacağı her şeyi aktarsak ve sonra toprağa atsak o son teknoloji ürün bir şey üretebilirmi, bir ürün ortaya çıkabilir mi? Sormak lazım teknoloji ürünü binlerce senelik tohum mu yoksa harici disk- flash bellekler mi daha ileri teknoloji ürünüdür?” bu yazıyı yazan beyni ile düşünmüyor bence, adam bilimi biyolojiyi çok yanlış anlamış anasınıfı terk…

   2) “Ya tek bir yıldırımın 100.000 amperlik bir elektrik akımı taşıdığını ve bu miktarın 200.000 nüfuslu bir şehri bir dakika boyunca aydınlatabileceğini bilsek, acaba gökteki santrali kuranı merak etmemiz gerekmez mi?” gökteki santralmiş haykırarak güldüm, az okuyun aydınlanın.

   3) “Birde (Kimilerinin iddia ettiği gibi tesadüfen oluşan) gözlerimizi düşünelim. En gelişmiş dürbünlere taş çıkaran vahşi kuşların gözleri,gecegörüşe sahip hayvanların gözleri, otomatik, bir göz kırpma ile temizlenen gözlerimizi. Siyah beyaz televizyondan renkli televizyona geçişin hikâyesini bilenler daha doğar doğmaz renkli görmeye başlayan gözlerimizin teknolojisini nasıl tesadüfe bağlar.” kim tesadüf demiş çok merak ediyoruz. kimse tesadüf demedi, hepsinin açıklaması var, tabi araştırırsanız.

   en sonuncusuda: stephen hawking tanrıya inanır yalanıdır, düpedüz yalandır ve bizim cahil müslüman halkımız araştırmadan bilmeden buna inanmıştır, bu sözü dediğine dair ne video kaydı vardır ne birşey vardır tamamen yalandır, anca müslümanlar inanır buna cünkü araştırmaz kör insanlardır, zaten stephen onu dese dünya sallanırdı ama bizim halkımız düşünemez bunu.

   CEVABIMIZ :
   selam,
   demek 3 örneği hatalı buldunuz, acaba bu geri kalan örnekleri kabul ettiğiniz anlamına mı geliyor ?
   Allah’ın varlığını örneklemedeki metodumuz:
   Var olandan hareketle var edene ulaşmaktır!
   Acaba siz telefonun veya elektriğin mucitsiz, kendiliğinden olduğuna inanıyor musunuz, tabii ki hayır!
   BİZDE SORUYORUZ DAHA GÜZELİ, İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜNÜ YAPAN OLMAYACAK MI?
   Hawking’in eserlerine bakınca siz sadece kağıt parçası ve mürekkep lekesi görüyorsanız sorun yok ama o kitapların eğer biri tarafından yazıldığını kabul ediyorsanız – ki ediyorsunuz anlaşılan – o zaman her eserin bir müellifi veya mucidi olduğunu da kabul etmek zorundasınız!

   Ergi Deniz Özsoy ve Celal Şengör ve tesadüf/doğal süreç adlı tanrıları!

   tes
   tesadufcu

   Evrim bilinçli bir müdahale ile evrenin oluştuğunu kabul etmez. Ama işin ilginci doğal seleksiyon adını verdikleri ve her evrimcinin kabul ettiği bir tanrı, her zaman en uygun seçimi yaparak bu dengeler üzerinde kurulan koca evreni oluşturduğunu ileri sürmektedirler. Halbuki doğa hiç bir şeyi seçemez çünkü kendisi bir kere akılsız bir atom yığınından başka bir şey değildir. Doğa seçemez ama doğa bizzat seçenin sonucudur!

   Tesadüfü kabul etmemek, bilinci kabul etmek demektir. Oysa hayatın başlangıcında Evrime göre bilinçsizlik hakimdir! Bilinçsizlik ise hiçbir şey yapamaz. Darwinizmde, bilime aykırı olduğu halde bilim gibi değil de bağnazca kabul edilen bir sahte din gibi evrim teorisi savunulur. Bu dinin doğal seleksiyon, mutasyon gibi sahte ilahları ve “Tesadüf putu” gibi fetişleri vardır. Bu put inanılmaz bir güce ve kabiliyete sahiptir, her şeyi düşünebilir, her adımını önceden hesaplayabilir, plan yapabilir, bilim adamlarının dahi milyarlarca dolar harcayıp, teknolojinin son haddesine dek kullanıp elde ettiklerini kolayca yapabilir; yeter ki biraz zaman olsun! Ayrıca doğaya da ilahlık özelliği izafe edip, ‘doğa yarattı, doğa bahşetti, doğanın mucizesi ‘ gibi kavramları, içerik ve nereye vardığını düşünmeden kullanırlar. Kısaca evrim ve dolayısı ile darwinizm sahte bir yirminci yüzyıl pagan dininin adıdır!

   Devamı evrim adlı sayfamızda.

   Not: Evrim’i bilse idiniz “tesadüf” kelimesine nasıl ilahi bir anlam yüklendiğini anlardınız. Delilleri yukarıda. Ayrıca Hawking inansa ne olur inanmasa ne olur, yorum yapmadan gazete haberini oraya aldık, sizin olayı yalanlayan haber kaynağınız ne ?! selamlar.

   1. Heisenberg dedi ki:

    Faruk dur ben de sana cevap vereyim.
    1) “İşin en ilginç yanı toprağa atılan üç ayrı tohum aynı çamurdan beslendiği halde tatlı, acılı veya ekşi mahsüller yapabilmektedir. Acaba tüm bunları yapmayı o minik tohuma öğreten kimdir. Bizler çok daha fazla bilgiyi flash bellek içine (resim, video, ansiklopedik) tüm bilgileri yüklesek , yapacağı her şeyi aktarsak ve sonra toprağa atsak o son teknoloji ürün bir şey üretebilirmi, bir ürün ortaya çıkabilir mi? Sormak lazım teknoloji ürünü binlerce senelik tohum mu yoksa harici disk- flash bellekler mi daha ileri teknoloji ürünüdür?” bu yazıyı yazan beyni ile düşünmüyor bence, adam bilimi biyolojiyi çok yanlış anlamış anasınıfı terk…
    demişsin.İnsan hafızası 2,5 milyon GB yani 300 yıl süren HD filmi kaydedebilir.Tohum sana bitki yetiştirir o bitki ya sana meyve verir ve vitamin ihtiyacını karşılar ya da fotosentez yapar ve oksijen ihtiyacını karşılar.Flash Bellek tohum gibi ihtiyaç değildir en azından o seviyede ihtiyaç değildir.Ama belleğe bellek karşılaştırırsak hiçbir flash bellek insan beyni kadar gelişmiş değildir.576 megapiksel gözler 1.200.000 filtreli böbreklerden 100.000 kmlik damar ağından 46.000 kemikten DNA daki 3.500.000.000lık harflerden bahsetmiyorum bile.
    Gökyüzünde gerçekten santral olduğu söylenmemiş sizin yaptığınıza laf ebeliği dolayısıyla safsata denir.Orada yıldırımın etkisinden bahsedilmiş anladınız ama kusura bakmayın kıvırma çabasındasınız.
    Daha yazabileceğim çok şey var ama açıkçası üşeniyorum

 3. Merve dedi ki:

  AŞAĞIDA, ARAÇLARI GÖRÜP AMACI GÖREMEYEN, SAYDIKLARININ BİRER BİLİMSEL GERÇEK OLDUĞUNU KENDİ AĞZI İLE KABUL ETTİĞİ HALDE BUNLARIN BU BİLİMSELLİKTE NASIL VAR OLDUĞUNU DÜŞÜN(E)MEYEN, KISACA “İNSANIN YAPTIĞINA BİLİMSEL DERKEN DAHA İYİSİNİN YAPANININ OLMADIĞINI İDDİA EDEN” VE BUNU BİLİMSELLİK ADINA İLERİ SÜREN BİR BAKIŞ AÇISININ ÖRNEKLERİNİ OKUYACAKSINIZ! SANKİ BİZ – HAŞA- ALLAH DENİZLERE ” YEM ATIYOR” DİYORUZ. YEMLEMENİN OTOMATİĞE BAĞLANDIĞI DÜZENE İŞARET EDİYORUZ BİZ! BU DÜZEN, BU OTOMATİĞE BAĞLANMIŞ SİSTEM BİR SİSTEMCİYİ İŞARET ETMEZ Mİ? İNSAN KENDİ KENDİNE SORMAZ MI, BU KADAR İSABET EDENE TESADÜF DENEBİLİR Mİ?, DİYE …!
  ALLAH, KÖTÜLÜĞE ENGEL OLMA VE İYİLİĞİ YAYMA GÖREVİNİ (ALİ İMRAN, 104, 110; TEVBE,71,MAİDE,78-79;FATIR,32; BAKARA, 148,MUMİNUN,61; TİRMİZİ, FİTEN,11… vb) MÜSLÜMANLARA YÜKLEMİŞTİR. İŞİN İLGİNCİ BUNA TEK ENGEL OLMA GÖREVİ İLE YÜKLÜ İNSANLARA, OKULDAKİ BİYOLOJİ DERSİNDE ALDIĞI BİLGİYİ BİLE KAVRAYAMAMIŞ BİR İNSANIN ALAYCI BİR DİLLE BİR DE KARŞI ÇIKMASI Kİ BU KÖTÜLÜKLERDEN DE AYNI ZAMANDA ŞİKAYETÇİ (!) BU HANIM ARKADAŞIMIZ …! İSLAM İÇKİ, KUMAR, FUHUŞ, MÜSTEHCEN YAYINI BOŞUNA MI YASAKLADI? YA PEKİ SİZ BUNLARIN YASAKLANMASINA KARŞI MISINIZ? … O HALDE SİZ NİYE ŞİKAYET EDİYORSUNUZ Kİ…?! BU ARADA IHH DERNEĞİ İLE GAZZE BAŞTA MAZLUMLARA YARDIM ÇALIŞMASI YAPARKEN MERVE HANIMIN MANTIĞINDAKİLERİN YOLLARA SAÇTIĞI DİKENLERLE UĞRAŞTIĞIMIZIN DA ALTINI ÇİZELİM!
  MERVE HANIM, ALLAH BU DÜNYAYI İMTİHAN ALANI OLARAK YARATMIŞTIR. İYİLER ORDUSUNA HEM ÇAMUR ATIP HEM DÜNYAYI KANA BULAYAN İDEOLOJİLERİN – ATEİZM VE EVRİM BAŞTA – TEMSİLCİSİ OLMAK SİZCE DE BİR GARABET- İRONİ DEĞİL MİDİR? BU KÖTÜLÜĞE KARŞI MISINIZ O ZAMAN YANIMIZA BUYURUN, O KADAR GÜCÜM/NİYETİM YOK DİYORSANIZ LÜTFEN YOLUMUZUN ÜZERİNDE DURMAYIN! SİZE “KADER, İMTİHAN DÜNYASI ” ADLI YAZILARIMIZI TAVSİYE EDERİZ!
  SON SÖZ,BİZ KURAL-DÜZEN GÖRÜNCE KURALCIYI DA GÖRENLERDENİZ, İSTERSENİZ BİLİMSELLİK ADINA ” EVRİM, ATEİZM VE ELEŞTİRİSİ VE ATEİST AKIL” ADLI SAYFALARIMIZA DA BUYURABİLİRSİNİZ:)
  BU SİTE, 25 YIL SÜRESİNCE ATEİST ESERLERİN OKUNUP CEVAPLANMASI İLE OLUŞTURULMUŞTUR. ELEŞTİRECEK OLANLARA DUYURULUR! GELEN MESAJ:

  Okurken gülmekten yerlere yattım gerçekten.Keşke okula gidip biraz BİYOLOJİ OKUSAYDINIZ DİYORUM 😀 Bunların her birinin açıklaması var hemde her birinin.Birkaçına cevap vereceğim şimdi.Okyanus balıklarının bakımını kim sağlıyor hı?Canlıların yaşaması için solunum,beslenme gibi şeylere ihtiyacı var evet bunu biliyoruz değil mi?Bu okyanus balıkları diye tabir ettiğin şeyin de özel bir bakıma ihtiyacı yok.Solunumu solungaçlarıyla yapıyor beslenmesini de yine kendisi sağlıyor bir müdahale yok anlayacağın.Allah yapıyor dediğin şey madem var , balıklara bakmak yerine Gazzede katliamdan ölen insanlara yardım eder,hayvan katliamlarının önüne geçer.Sana daha çok şey sayabilirim.Kudretliyse adaletliyse gücü varsa bunları görmüyor yani herşey çok düzenli öyle mi? Neyse ikinciye geçelim.Gök cisimlerini uçuran Allah yok.Gök cisimleri eliptik yörüngelerde Newton’nun ispatladığı üzere çekim kuvvetini ispatlamış.Bunu çürütmek isteyenler bunu başaramamış 🙂 Isınan suyun buharlaşması , yağmur yağmasını kim yapıyor? Öyle mi bunu da mı Allah yapıyor yani 😀 Su 100 derecede kaynar ısınan su molekülleri hareketlenir atomlar birbirinden uzaklaşarak kopmaya başlar.Bunu da Kimya dersinde göreceksin güzel kardeşim.Ördek ve civciv konusuna gelelim.ördek yüzmeye başlar doğduğunda ama civciv yüzemez demişsin.İşte bu da ‘içgüdü’ güzel kardeşim yine sana sadece biyolojide gördüğüm kanıtlanmış ispatlanmış elde tutulur şeylerle cevap veriyorum.:) Çok temek olan alışkanlıklarımız zamanla kodlarımıza işler.Civciv zaten yüzemez ayaklarında perdeleri yok bu yüzden batar.Civcivin battığını görürsen de birgün bak Allah civcivi batırdı demeyesin sakın.Gülerler.İnan diğerlerinide cevaplarım fakat şuan buna ayıracak daha fazla vaktim yok,vaktim kıymetlidir bilim hiç durmadan ilerliyor ve daha fazla şey öğrenmeliyim.Beynimi gerçeklere açmalıyım anlıyor musun?

 4. Neslihan dedi ki:

  Çok güzel açıklayıcı ama çok uzun sizin sayenizde din proje m bitti

  CEVABEN
  Neslihan hanım, uzun olması problemi bir gerçek ama emin olun bu gözden geçirilmiş hali … Projeniz hayırlara vesile olur inşallah. Dua bekleriz, selamlar

Yorum Yaz


Yukarı Çık