Allah neden Adem ve Havva’nın çocuklarının evliliklerine izin vermiştir?

10 yıl önce
Resim bulunamadı

Hz Adem, Havva ve çocukları, İnsanlık nasıl çoğalmıştır?

“Allah insanlığın çoğalmasını -onları yoktan var ettiği gibi- topraktan yaratmakla da devam ettirebilirdi.” (Ömer Faruk Korkmaz, Sorun kalmasın, s. 177) Bunun yerine Yüce Allah farklı metot kullanmıştır. Bu usulün detayıyla alakalı iki görüş vardır.

Birinci görüş: Hz. Âdem’in yaratılmasında anne de yoktu baba da; Hz. İsa’nın yaratılmasında yalnızca anne vardı; Hz. Yahya’nın yaratılmasında ana ve baba vardı, fakat çocuk yapma kabiliyetleri mevcut değildi. Tüm evren yoktan var eden Allah (cc) Adem ve Havva’nın her doğumda ikiz olan kız ve erkek evlatların birbirleri ile evliliklerine (Tabâtabâî, Mizan, IV/146)  izin vermemiş, bir sonra doğan ikizlerden doğan kız ve erkeklerin çapraz evliliklerine  izin vererek insanların çoğalmasını sağlamıştır. Peki neden?

Allah “İnsanlığın atasının tek olmasını.” istemiştir. Irkçılık, üstün kan iddiası gibi kavramların insanlığa ne gibi kötülükler yaptığı ortadadır. İşte en son dünya savaşı faşist Almanya ve İtalya’nın üstün ırk teorisinden hareketle başlamıştır. Dünyayı sömüren, Afrika’yı köleleştiren, Asya’yı soyan emperyalist devletlerin fikri temelini “sosyal evrim” teorisi oluşturur ve bu temel güçlü olan üstün soy iddiasına dayanır. Dünya tarih boyunca ırkçılıktan çok çekmiştir. Şimdi aslı soruyu soralım, ya Allah (cc) mesela iki Adem ve Havva diyelim yaratsa idi, tarih boyunca insanlar birbirlerine karşı daha fazla ırkçılık yapmaz, daha fazla kan dökülmezler mi idi? Halbuki ilahi kaynaklı tüm dinler, insanlığı hep ortak atadan başlatır ve bu ırkçılık hastalığının kökü en başta kesilir. Bundan sonra insanların yapacakları ırkçılık dahil her yanlış, bizzat insan kaynaklı ve ilahi çizgiden sapmanın sonucu olacaktır.

Konuya diğer boyutu ile de bakmak gerekir. Ateistlerin bu çapraz evliliğini eleştirmeleri tutarsızdır. Çünkü bizzat günümüz ateistleri İslam’da haram olan zina, ensestten eşcinselliğe birçok haramı normal kabul edip savunmaktadırlar. (Bu konu, ‘Dinsiz ahlak olur mu?’ ve ‘Eşcinsellik’ adlı yazılarda ele alınmıştır.)

Bu konudaki ikinci görüş ise ilk yaratılan insanların Ademler ve Havvalar olduğu şeklindedir:

İlk yaratılan Adem ve Havva’dan sonra Kuranı Kerim’de ve sağlam rivayetlerde “kardeşlerin birbiriyle evlendikleri” bilgisi verilmediği, bu nedenle de ilk yaratılan erkekle kadından birçok erkek ve kadının türetilmesinin mümkün olduğu görüşü ileri sürülür. (Kur’an Yolu, Nisa Suresi 1. Ayetin tefsiri)

Araf, 11’de “Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere: “Adem’e secde edin!” dedik.” buyrulur. Ayet, ilk yaratılıştan bahsetmektedir. Çünkü ayetin son cümlesi Hz. Adem’e secdeden bahseder. Bu ayette dikkat çeken husus, Yüce yaratıcı Allah (cc) hazretleri ‘Sizi yarattım.’ derken ‘qum’  zamirini kullanmasıdır. Arapça dilbilgisi kuralına göre seni yarattım derken, ‘qe’ zamiri, ikinizi yarattım derken  ‘quma ‘ zamiri kullanılırken ve ayette Hz. Adem veya Hz. Havva annemizle birlikte, sen veya ikiniz yani  ‘ qe veya quma’ kullanılması gerekirken   ‘qum’ zamiri kullanılır. Arapçada çoğul birden değil ikiden sonra başlar, en az üç ve fazlası için kullanılan qum: ‘Siz’ anlamına gelir. Bu kelime ‘biz insanları’ kastediyor denebilir ama hemen aynı ayetteki bir sonraki kelime yani ‘ Sizi yarattık sonra da şekil verdik’ anlamına gelen ‘Sarrafna’ kelimesi gelmekte ve o da   ‘qum’ yani yine en az üç kişi için ifade edilen zamirle devam etmektedir. Ayetin son bölümü ise ‘Sonra da Hz. Adem’e secde ‘ edilmesinden bahsedilmekte dolayısı ile ayetin insanlığın genelinin yaratılmasından değil,  ilk yaratılıştan bahsettiği ortaya çıkmaktadır.

Bu ayetten yola çıkarak Allah’ın, en az üç olan yani ikiden (Adem ve Havva’dan) daha çok  insanlar yarattığını, dolayısı ile insanlığın bir anne ve babadan değil ikiden çok yaratılan insanlardan çoğaldığı ortaya çıkmaktadır.

Yine Hucurat, 13. ayette ‘Sizi kadın ve erkekten yarattım’ denirken, ayette geçen ‘kadın ve erkek’ kelimeleri elif-lam  takısı ile ‘Marife’ şeklinde geçmez yani, kelimeye ‘bilinen, meşhur olan’ (İngilizcesi ‘the’) anlamı katan ekler bu iki kelimede kullanılmaz. Yani “erkek ve kadından kasıt, herkesçe bilinen iki insan olan Hz Adem ve Havva olsa idi başlarında elif-lam takısının gelmesi gerekirdi ama elif-lam olmadan yani ‘nekra’-bilinmeyen, tanınmayan- olarak bu kelimeler geldiğine göre bu kadın ve erkek bilinen Adem ve Havva değildir.” Diye tefsir edenler bulunmakta dolayısıyla ‘Adem ve Havva’ların yaratıldığı iddia edilmektedir. Yine Ali İmran 33. ayette Hz Adem’in ‘Seçilerek’ alemlere üstün kıldığı ifade edilir. Seçim ‘çoğul içinden yapılır’ yorumu getirilir. 

 

Allah neden Adem ve Havva’nın çocuklarının evliliklerine izin vermiştir? Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık