Tefsir usulü

10 yıl önce
Resim bulunamadı

Bu kısa yazımızda Müslümanların bilmesi gereken klasik tefsir usulü bilgileri vermek yerine, Müslüman olmayıp İslam’a saldıran kesimlerin usulsüzlük- metotsuzlukları ele alınacaktır.

Kuralsız, önyargılı, temel Kuranî bilgilerden yoksun, önceden karar verip verilen karara uygun delil icat etme güdüsü ile yapılan çalışmalara en uygun örnek, oryantalistlerin Kuran üzerindeki çalışmalarıdır.

Oryantalistlerin Kuran hakkındaki en büyük yanılgısı Kuran’ın Allah tarafından gönderilen bir ilahi kitap olarak değil insan  ürünü bir yazma eser olarak ele almalarıdır. Hedefe koydukları konuya objektif ve önyargısız yaklaşmak gibi bir lüksleri olmayan bu araştırmacılar kendi dini ve siyasi yaklaşımları çerçevesinden Kuran’ı ele almakta ve irdelemektedirler. Dolayısı ile Kuran’a bakarken insan ürünü bir eseri inceledikleri temelli yaklaşım tarzları onları daha ilk düğmeyi yanlış iliklemiş olduklarından dolayı sonraki tüm düğmelerinde yanlış iliklenmesi sonucuna götürmektedir.

İnsan mahsulü eserde olması gerekenleri Kuran’da bulamayınca aksine bir de ilahi kaynaklı satırlar oryantalistlerin Kuran’ın deyimi ile “ Küfürlerini artırmakta”, düşmanlıkta daha da sınır tanımaz bir haddeye ulaşmalarına neden olmaktadır. Tabii bunda tüm etken kendi yaklaşım tarzlarındaki sübjektivite ve taassup başrol oynamaktadır.

Kuran’da belli konudaki ayetler bir arada toplanmamıştır. Araştırmacının bir konu ile ilgili ayetlere ulaşması için tüm Kuran’ı incelemesi gerekir ki bu da aradığı konunun tüm Kuran içindeki yerini de görmesine, o konunun Kuran bütünlüğü içindeki yerini daha iyi kavramasına neden olur.  Evet, Kuran Allah kaynaklı ilahi bir kitaptır ve kullandığı metot ile de diğer tüm insan ürünü eserlerden ayrı özelliklere sahiptir.

 Oryantalistler;

İşlerine gelen ayetleri almak, ayetlerin manalarını saptırmak, işlerine gelmeyen ayetleri görmezden gelmek, ayetlerin iniş sebebi – Sebebi nüzul- ilmini bilmemek, Kuran’ın bir metot olarak çok sık kullandığı teşbih-mecaz ilmine yabancı hatta uzak olmaları, Kuran’ın genel konseptinden koparılan cımbızla seçilen ayetlerden hareketle önceden verdikleri kararlara delil arama gayretleri, birbiri ile çelişen iddiaları yüzleri hiç kızarmadan ardı ardına sıralayabilmeleri, aynı konuyu içeren tüm ayetlerin bir araya getirilmeden bir konudaki bir ayetten yola çıkarak sonuca varma dürtüsü gibi ilmi temelden yoksun, metotsuz hatta önyargılı düşmanca yaklaşımlar oryantalistlerin Kuran’ı hem kavramamalarına hem yazdıkları tarafgir eserlerle İslam’ın yanlış tanıtılmasına neden olmakta, yüzlerce yıllık tarihsek kökeni de olan kültürler arası diyaloga da engel olmakta, aradaki uçurumun derinleşmesine neden olmaktadırlar.

 Ayrıca Kuran’ı dogma, değişmez, çağdışı kalmış kurallar bütünü olarak görme yanılgısı da hem oryantalist hem yerli ateistlerin en büyük yanılgılarının başında gelmektedir.

 Oryantalistlerin bu yaklaşım tarzlarına birçok örnekler verilebilir. Bu konulara örnekler ve cevapları “Kuran’da çelişkili ayet iddialarını “ , “ İslam fıkhı” ve “ Kuran’da mecaz” konusunu ele aldığımız çalışmalarımızda bol miktarda görülebilir.

 

 

 

 

 

 

 

Tefsir usulü Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık