"sünnet müdafaası" ile Etiketlenen Konular

6 yıl önce

                                           Konuya ek olarak " İslam fıkhı ve sünnet"  adlı yazıyı da tavsiye edebiliriz.  Peygamberin görevi Kur'an'da yer almayan ayrıntıları bildirmek ve uygulamaktır. Yani yüce Allah kitabı bir öğretmenle birlikte gönderir. (Prof. Cafer Karadaş, Ateist ve deistlere cevap,  s. 44); İslam binasını...

6 yıl önce

Konuya ek olarak " İslam fıkhı ve sünnet" ile "Hadis müdafaası" adlı yazılarımızı tavsiye edebiliriz. Hadisleri bir uydurma sürecinin ürünü kabul eden Lammens, Becker tarafında eleştirilmiş ve 'Her ne zaman İslami kaynaklar kendi görüşünü destekleyici bilgi sunsa, Lammens'in şüpheciliği ortada gözükmemektedir.' diyerek) onun bu yaklaşımının onu tarafsız bir tarihçiden ziyade bir polemikçiye dönüştürdüğünü belirtir. (C. H. Becker, Matters of fundamental importance...


Yukarı Çık