"ateistlere cevap" ile Etiketlenen Konular

6 yıl önce

Kelami Açıdan Modern Çağ Ateizminin Eleştirisi Ateizm Kavramı 1-Ateizmin Kelime ve Terim Anlamları Ateizm kavramı; yunanca, ilahi dinlerin söylediği bahsettiği anlamda bir ilahın varlığına inanmak anlamına gelen ‘Theizme’ sözcüğünden doğmaktadır. İngilizcede (A) olumsuzluk edatıyla birleştiğinde ise Allah’ın varlığını inkar eden felsefi görüş manası taşıyan Ateizm düşüncesi meydana gelmiştir. Arapça'da ve günümüzde Müslüman kesim tarafından bu görüşe müdahil olan kimselere zındık, mülhid...

7 yıl önce

                                               ALAK  KELİMESİ VE MÜMİNUN SURESİ 14. AYET Alak/alaka kelimesi,  Kan emen Sülük,  kan pıhtısı, Bir şeyin bir şeye tutunması/yapışması, Bir kimsenin biriyle alaka kurması, Bir şeyin bir şeye asılması, sevgi, Bir şeyin sevgisinin bir kalbe çelme takması anlamlarına gelir,   (bk. el-Cevheri(ö. 393), es-Sihah; İbn Faris(ö. 395), Mucemul-’Lüğa;  İbn Manzûr(ö.711),...


Yukarı Çık