"Müslümanlar" ile Etiketlenen Konular

8 yıl önce

 Giriş  Kelime olarak Doğu Bilimi veya Doğu Dünyası Bilimi ya da Şark Bilimi anlamına gelen oryantalizm (şarkiyatçılık); genel anlamıyla, bir bütün olarak Doğu’nun dili, dini, edebiyatı, tarihi, folkloru ve uygarlığını inceleme işine oryantalizm, bu alanda çalışma yapan, uzmanlaşan bilim adamlarına da oryantalist (şarkiyatçı) denir. Dolayısıyla Müslüman olmayıp İslâm’ın yapısını ve rolünü açıklama işine soyunan bilim adamlarına da oryantalist denilmektedir. Oryantalizmin, Batı...

8 yıl önce

     Bilindiği gibi, Charles Robert Darwin  (1809 – 1882) modern biyolojinin temelini atan bir biyoloji bilginidir. Onun şimşekleri üzerine çeken hamlelerinden biri de türlerin evrim yolu ile değişebileceğini söylemesidir. Bu durum, öncelikle türlerin sabit olduğunu söyleyen Aristo biyolojisine karşı bir tutumdur. Darwin’in bu düşüncesine karşı çıkan kilise, söz konusu evrim düşüncesinin Aristo’nun “türler sabittir, değişmez” düşüncesine ters düştüğü için oldukça...


Yukarı Çık