"ibrahim sarıçam" ile Etiketlenen Konular

2 yıl önce

Bu yazıdaki tüm oryantalist iddiaların cevapları, 'Tüm dinlerin özü İslam'dır ve Kuran'ın kaynağı denir?' adlı yazılarımızdadır!   Muhammed Hamidullah’ın siyer ilmine katkıları ( Adem Apak ) Hamidullah’ın siyere getirdiği en büyük yenilik, hikayelerle dolu üsluptan siyeri kurtarıp, akli izahlarla açıklamaya çalışması olmuştur. ( s. 11) Mutezile kelamcısı Ebü’l-Hüseyn el-Basri’den etkilenmiş ve siyeri tenkit, tercih ve tahlile dayalı bir sistem haline getirmiştir.  ( s. 12)...


Yukarı Çık