Ateizm ve deizm 3

1 yıl önce
Resim bulunamadı

 

Ateizm ve Deizm *

Kuran’a göre deizm ile ateizm arasında hiçbir fark yoktur. ( s. 9) Ateizmin büyük belirtileri, nankörlük ve gösteriştir. (Furkan, 21) Ateizme kayanlar, anlatılan hurafelerin İslam olduğunu zannederek dini reddetme yoluna gitmektedirler. ( s. 11) Deizme göre Allah, insanları ve evreni yaratmış ancak, ondan sonra evrenin işleyişine ve insanlara karışmamıştır. Rahman 29. ayet, Allah’ın her gün bir iş içinde olduğunu beyan etmektedir. Nisa 136. ayet,  kendisine, meleklere, kitaplara, elçilere, ahiret gününe inanmayanları Allah, kafir olarak nitelendirmektedir. Yani Kuran’a göre deist aslında ateisttir.  ( s. 22) Yasin 60 ve Meryem 44. ayetler, ateizm ile deizmi satanizm ile eşdeğer görmektedir. ( s. 14) “Kuran’dan kalpleri katılaştı, onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.” (Zümer, 22) Kuran’a göre Ateizm ve deizm birbiri ile aynı anlamdadır. Yunus, 100: “Allah, pisliği aklını işletmeyenlerin üzerine salar.” ayeti, din ile akıl çelişir iddiasına çok edebi bir üslupla cevap vermektedir. ( s. 16) Ateistleri hidayeti erdirme konusunda iman edenlerin üzerine düşen sadece, apaçık bir tebliğdir. ( s. 18) Tebliğ ve öğüdün fayda sağlamadığı durumlarda inkarcılara söylenmesi gereken tek cümle, ‘ Sizin dininiz size, benim dinim banadır.’ ifadesidir.  ( s. 29)

Ateistler iman edenleri aptal yerine koymaktadırlar. Bakara 13. ayette, ‘Beyinsizlerin iman ettiği gibi iman mı edelim? derler. Halbuki asıl beyinsizler ta kendileridir ama bilmezler.’ denmektedir. Mümin, 35 ayette ise, Allah’ın ayetleri hakkında mücadele edenler kibirli olarak nitelendirilir. ( s. 33) ‘İnkâr edenler, bu Kuran’a da, ondan öncekine de inanmayacağınız, derler. Bir görsen o zalimlerin Rabbi huzurunda durduklarını.’ (Sebe, 31) Zariyat 56. ayette, Allah ‘cinleri ve insanları kendisine ibadet etsinler diye yarattım’ buyrulur. İbadet etmek fiilinin anlamlarından biri de, ‘değer üretmek’tir.  ( s. 54)

Cennet ve cehennemde, dünyada var olan sistemden farklı değildir. Bilim ve buluş yapan insanların Nobel gibi ödüllerle mükafatlandırırken, suç işleyen insanlar da cezaevi ile cezalandırılmaktadırlar. ( s. 57)

Semavi dinler tabiri yanlıştır. Dinler değil, tek din vardır. Özellikle deistler, ‘Allah tek ise, neden bir kaç din var’ şeklinde bir soru sorabilmektedirler. Allah tek din göndermiştir. Ali İmran 67. ayette Allah, Hz İbrahim’in Yahudi de Hıristiyan da olmadığını beyan etmektedir. Hz İbrahim bir Müslüman’dır. Hz Nuh da Müslüman’dır. ( Yunus, 72) Hz Musa’da bir  Müslüman’dır. (Yunus, 84) Hazreti İsa’da Müslüman’dır. ( Ali İmran, 52) Tüm ilahi kitaplar, Allah katından indirilmiştir yani, Müslümanlığın kitaplarıdır. ( s. 65) (Bu konu, ‘İslam tüm dinlerin özüdür’ adlı yazıda ele alınmıştır.) İnkârcıların sürekli eleştirdiği konulardan birisi, de ‘Allah varsa, fakirlik neden vardır’ sorusudur. Rum, 41. ayette, ‘insanların ellerinin kazandıklarından ötürü karada ve denizde fesat ortaya çıktığı’ buyrulmaktadır. Ayetten de anlaşılacağı üzere, yeryüzünde kötülüklerin sorumlusu Allah değil, insanlardır. ( Bu konuda, “Kader” ve “İslam ülkeleri neden geri?” adlı yazımıza bakılabilir.)

“De ki, göklerde ve yerde neler var, bir bakın. Ama ayetler ve uyarılar iman etmeyen bir kavme yarar sağlamıyor.” (Yunus, 101) Gökler tabiri ile, astronomi; yer kelimesi ile de, jeoloji ilmine yönlendirme vardır. Aynı durum, Bakara 164 ayette de görülür. Rum, 22. ayette ise, ‘diller ve renklerin farklılığına işaret vardır ki o da, dil bilimi ve antropolojiye işaret eder. ( s. 87) Sünnetullah, hem insanların hem de doğanın kanunlarını ifade eder. Kuran, Müslümanların dürüst olmasını da sünnetullah ile izah eder. Sünnetullah fizik kurallarını da kapsar. ( s. 96)

Yunus 5. ayette, güneş için ‘ziya’, ay için ‘nur’ kelimesi kullanılır. Ayrıca Güneş’in ışığından bahsederken, ‘Işıklar’ şeklinde çoğul, ayın ışığından bahsederken ‘Işık’ şeklinde tekil kelime kullanılmıştır. Bu da farklılıklarına işaret eder. Yunus, 5: “O Allah ki, güneşi ışıklar, ayı da bir ışık yapmıştır.” ( s. 99)

Yüce Allah (cc) Şura 49’da, ‘dilediğine dişiler bahşeder, dilediğine erkekler bahşeder.’ buyurur. Bugün bebeğin cinsiyeti belirlendiği iddia edilmektedir. Bebeğin cinsiyetinin belirlendiği hücre bölünmesi, tamamen Allah tarafından gerçekleştirilmektedir. ( s. 103)

Allah iyiliği herkese vermekte, kötülüğü ise kul azınca ona isabet ettirmektedir. ( s. 108) Nahl, 35: “Müşrikler dediler ki: “Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız O’ndan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi O’na rağmen, haram da saymazdık.” Müşrikler, kendilerinin sapıklığa düşmelerini Allah’ın öyle dilemiş olmasından kaynaklandığını söylemektedirler. Allah ise bu yaklaşım tarzını eleştirmek de ve reddetmektedir. ( s. 111) Enam. 148: “Putperestler diyecekler ki: “Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki: “Yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz.”

Ateistler, namazın çok daha önce ateşperestler ve güneş ve aya tapanlar tarafından da yapılan bir ibadet olduğunu ileri sürmektedirler. ( s. 115) Halbuki Allah, Fussilat, 37. ayette, Güneşe, aya secde etmeyi yasaklarken, Enam, 162. ayette ise, “namazım sadece Allah içindir.” buyurarak, sadece O’na ibadet etmemizi emretmektedir.

Kuran, sadece Araplara gönderilmemiştir. (Bu konu, ‘Kuran’da çelişki yoktur’ başlıklı yazıda ele alınmıştır.) Kuran, aynı zamanda tüm insanlığa gönderilmiş bir kitaptır. (Tekvir, 27; Ali İmran, 138; Yusuf, 2) Kuran’ın sadece Araplara indirildiği zannedilir. Halbuki İbrahim 4’te: “Bir elçiyi, ancak kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklasın.” buyrulmaktadır. ( s. 120) İyiliği de kötülüğü de yaratan Allah’tır. Ancak Allah, insanlara iyiliği sürekli isabet ettirmekte, kötülüğü ise, onların yaptıkları hatalardan ötürü isabet ettirmektedir. ( s. 128)

Allah’ın bir Peygamberin kıssası ile ilgili, her bir surede bir başka detay verdiği gerçektir. Belirli bir kıssa ile ilgili çeşitli surelerde farklı bilgiler verilerek kıssa tamamlanır. Bu Kuran’ın edebi üsluplarından birisidir. ( s. 130) Meryem 10. ayette Hz. Zekeriya, 3 gece insanlarla konuşmama, Ali İmran 41’de ise 3 gün konuşmama ifadesi kullanılır. Meryem 10’da 3 gece konuşmama yasağı belirtilirken, Ali İmran 41. ayette 3 gün işaret hariç konuşma yasak denmektedir. Yani konuşmayacağı süreye, gece de gündüz de dahildir. (s. 130)

Nisa 17. ayette, cehaletle bir kötülük yapıp yakın zamanda tövbe edenlerin tövbesinin kabul edileceği belirtilirken,  18. ayette ise inkârcılar olarak ölenlerin tövbesinin kabul edilmeyeceği bildirilmektedir Nisa 168. ayette Allah, inkar edenleri asla bağışlamayacağını ifade etmektedir. Zümer suresinin 53. ayetinde ise, imanlı olan ama günah işlemiş insanların Allah’tan ümit kesmemeleri gerektiği ifade edilmektedir. Kafir veya müşrik, tövbe etmeden öldüğü takdirde af edilmeyecektir. Araf 153. ayette, son nefesten önce tövbeyi tövbeyle iman edildiği takdirde Allah’ın mağfiret edeceğini belirtiyor. ( s. 133)

Zümer 10: Kuran’ın tümü Allah kelamıdır. Hitap şekillerinde değişiklik olması, Kuran’ın üslubundan kaynaklanır. ( s. 137) Allah peygamberlerle bile doğrudan asla konuşmamaktadır. (s. 144) Nisa 15. ayetteki fenalık sözcüğünün, lezbiyenliği de kapsadığı söylenebilir. ( s. 155) Nisa, 34. ayetteki ‘darabe’ fiili, ‘uzaklaştırma’ biçimde çevrilmelidir. Zira fiilin sözlük anlamlarında bu manada mevcuttur. ( s. 157)

Bakara 227. ayette boşanmada kararlı olmak anlamında kullanılan fiil çoğuldur. İkiden fazla kişiyi ifade eder. Bu Bilgiden de anlaşılmaktadır ki, tarafların aileleri de çiftin boşanmaları konusunda fikir beyan edebilecektir. Sadece kadın veya sadece erkek değil. ( s. 166)

Dünyadaki en hızlı savaş uçağı ile bize en yakın olan Sirius yıldızına varmak, yaklaşık 2,5 milyon yıl sürecektir. ( s. 185) 

.

* Kitap farklı bir; evrime, reenkarnasyona, hadise yaklaşım içermektedir. Bu nedenle sadece ateist/deistlere cevap bölümleri özetlenmiştir!

H.K.bıyık, Ateizm ve Deizm

Ateizm ve deizm 3 Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık