Deizm 3

1.058 kez görüntülendi

Deizm 3

Bu konu ile alakalı olarak, “Ateizm yanılgısı 2, Deizm 2-3-4-5, Deizm eleştirisi, Bilim yanılmaz mı?, Dinsiz ahlak olur mu?, İslami emirler ve hümanizm” adlı yazıları da tavsiye ederiz.

.

.

.

.

.

Bu çalışmamızda, dinsizliği din edinen, alternatif bir din oluşturan deizme yönelik araştırmalarımız yer alacaktır. Akılcı olduklarını ileri sürseler de, baştan aşağı tezat dolu olan bu inanç sistemi, günümüzde popülerleşmiştir. (s. 9 ) Bazı insanlar din adamı izlenimi veren kişilerin cahilliklerinden kaynaklanan bir travma yaşaması neticesinde bu düşüncelere kapılıyorlar. (s. 11 ) İslam’ın hükümlerine aykırı davranan aile büyükleri olduğunu da es geçmemek gerekiyor. Çocuklarımızın sorgulamalarına müsaade edebilmesi ve zihinlerini meşgul eden sorularının cevaplandırılması da son derece önemlidir. (s. 12 ) Ateizm Tanrılara ve ruhsal varlıklara reddeden akımıdır. Agnostisizm, tanrının varlığının yada yokluğunun bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir akımdır. (s. 15 ) Teizm; İslam, Yahudilik, Hıristiyanlık gibi ilahi dinlerin tanrı anlayışı olarak kabul edilmektedir. Deizm tanrının varlığını kabul etmesine rağmen evrene müdahalesini reddeden akımdır. Başlarda deizmde genel olarak ahiret inancı varsa da, şu anda ahiretin olmadığını öne sürmektedirler. (s. 16 ) 17-18. yüzyıllarda ortaya çıkan bu inanç sisteminde kişi; kitap peygamber ve din olmaksızın, işlerin iyi veya kötü olmasını akla ve doğaya göre belirlenebileceğini ileri sürer. İlaha has vasıfları, akla ve doğaya verirler. (s. 19 ) Kurucusu John Roland olan deizmin, kendi içerisinde de birtakım farklılıklar vardır. Her Müslüman İslam’ın bir temsilcisidir. Yapılacak yanlış bir hareketin faturası İslam’a kesilebilir ve karşımızdaki kişi İslam’dan soğuyabilir. (s. 20 ) Deizm mensupları, kendi içerisinde çelişen bir çok inanç şekillerine girmişlerdir. ( s. 105)

Kainatı yaratıp kenara çekilmek mantıklı bir iş midir? İyilik kötülük veya doğru yanlış kavramları kime veya neye göre belirlenir? Deizmin manası teoride ‘yaradancılık’ olsa da pratikte bunun böyle olmadığını görüyoruz. (s. 21 ) İlah, boş işlerle uğraşan bir zat mıdır? Deizme göre Tanrı; dünyayı varlığını devam ettirebilecek bir şekilde yaratmıştır. Doğa yasaları ise, Tanrı tarafından ortaya konulmuştur (s. 23 ) Bir zatın bizden bir şey istemediğini bildirmesi için de bizde konuşması (Kelam) gerekir. (s. 24 ) Bu zat konuşmuyorsa, yaratıcının bir şey istemediği bilgisini size kim nasıl ulaştırmıştır? Bir kimse bir villa yapsa ama yıllarca bir kere bile oraya gitmezse, “madem bir kere bile gitmeyecektin burayı boşu boşuna neden yaptın?” denilmez mi. (s.25  ) Bu iş, ne kadar akıllıca bir iş olur (s. 26 ) 1958 yılında Çin’de başa geçen Komünist lider bütün serçeleri katlettiriyor. 2 yıl sonra, 1960 ülkede haşere istilası baş gösteriyor. 3 yıl süren, 20 milyon insanın telef olmasını sağlayan bir kıtlık yaşanıyor.  (s. 27 ) Deizmin anlayışına göre ilah sadist midir?Allah insanları yarattı. Doğun, büyüyün, eğitim görün, yiyin, için, eğlenin, aşk acısı yaşayın, sevdiklerinizin ölüsünü izleyin, sonra kendi ölümünüzü bekleyin ve yok olun gidin… (s. 28 )

Allah seni neden insan olarak yarattı? Neden sayısız, bedensel ve zihinsel nimetleri sana verdi? Hakiki yaratıcı seni boşu boşuna yaratmadı. Şayet öyle olsaydı, bu muntazam kainatı ve içindekileri sana hizmet etsinler diye yaratır mıydı. (s. 30 ) Akıl, IQ seviyesine göre aldığı eğitimlerine göre ve yaşadığı coğrafyaya göre değişiklik arz eder. Böyle bir akıl nasıl kanun koyucu ve yegane kaynak olabilir? Ayrıca akıl eğitimi ihtiyaç duyar (s. 32 ) Bilimler akademisi başkanı ve The Earth (yeryüzü) yazarı Frank Press, dağları, kökünün çoğu toprağın derinliklerinde olan çiviye benzetir. Alaska körfezi’nde tatlı ve tuzlu su birbirine karışmıyor. (s. 34 ) Madde değişkendir. Değişken olan bir maddeden kanun beklemek, yegane kaynak kabul etmek doğru değildir. Deizme göre, insanın iyi bir fert olması için gereken şey nedir? (s. 36 ) Bir kişinin iyi olduğuna nasıl karar veririz? (s. 38 ) İlah, sizinle konuşmuyor; peki siz onun böyle bir sistem istediğini nereden çıkardınız? Size vahyetti, vahyi meleklerle bildirdi desek, metafiziği de reddediyorsunuz! Yaratıcının sizden dinsizlik istediğini nereden biliyorsunuz?

Allah’ı tanıyabilmenin doğru yolu, onun kendini tanıtmasıdır. Bizler de Allah’ın akılla bulunabileceğini savunuyor ancak, neleri yasaklayıp neleri beğendiğini, bizi neden yarattığını akıl ile bulmamız mümkün değildir. (s. 41 ) George Politzer, ‘Felsefenin Başlangıç İlkeleri’ kitabında; “Evren eğer yaratılmış olsaydı, Allah tarafından yoktan var edilmiş olması gerekirdi.” demektedir. Politzer, ‘durağan evren modeli’ne dayanıyor ve dolayısı ile bilimsel bir iddia ortaya attığını sanıyordu. Artık evrenin sabit olmadığı, sürekli ve değişim içinde olduğu, genişlediği saptanmıştır. (s. 46 ) 1929 yılında Edwin Hubble yıldızların bizden sürekli olarak uzaklaştığını keşfetti. Sadece bizden değil birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Varılabilecek tek sonuç, evrenin her an genişlemekte olduğuydu. Evren genişlediğine göre, zaman içinde geriye doğru gidildiğinde evrenin tek bir noktadan başladığı ortaya çıkıyordu. (s. 47 ) Yapılan araştırmalar bu ‘tek nokta’nın, ‘sıfır hacme’ ve ‘sonsuz yoğunluğa’ sahip olması gerektiğini gösterdi. ‘Yokluk’ kavramını ancak ‘sıfır hacimdeki nokta’ ifadesi ile tarif edebilmektedir. Evrende yokluktan var olmuştur. Diğer bir değişle yaratılmıştır. (s. 48 ) Problemlerin temel kaynağı, gerçek yaratıcıyı tanımadığımızdan dolayı ortaya çıkıyor. (s. 65 ) Kur’an’da, 99 isminden daha fazlası zikredilmektedir. (s. 67 ) İslam’ın bütün emirleri insanların yararına olduğu gibi bütün yasakları da insanların zararınadır. (s. 80 ) Allah’ın cezalandırması kendisi için değildir; zulme uğrayanlar içindir. (s. 88 ) Medine’ye göç ederken ona zulmeden insanlardan bazılarının emanetleri hala kendisindeydi. (s. 106 )

Profesör doktor Bosworth Smith, Mohammed and Mohammadanism (London, 1874) adlı kitabında, “Muhammed, rütbe bakımından insanların en yücesi olarak kabul ediyorum. Hatta insanlık onun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir.” demektedir.  (s. 107 )

Cüneyt Avcıkaya, Kolaycılığa kaçmanın adıdır deizm

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık