2016 Yılında Eklenen Konular

4 yıl önce

                                                     Benzer içeriğe sahip Dr. S. Hunke'nin kitap özetini tavsiye ederiz     John Davenport'un, 1967 yılında  Ankara Üniversitesi yayınları arasında çıkan 'Hazreti Muhammed ve Kuran-ı Kerim' adlı eseri, 2007 yılında Moralite Yayınları tarafından ' Hz Muhammed'ten Özür...

4 yıl önce

Konuyla alakalı diğer yazılara,  " Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi, İslam ve Rönesans, Kuran ve bilim, Müslüman bilim öncüleri , İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz. İlim tüm insanlığın ortak mirasıdır, İslam’ın kendine has, özel medeniyetini oluşturmada kullanılan araçlardan biri de Yunan- Helenistik bilimidir. İslam bu bilimi almış, korumuş, bir çok alanda geliştirmiş ve kendine has bir...

4 yıl önce

  "Kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken «Bana da vahyolundu» diyenden daha zalim kim vardır! O zalimler, ölümün (boğucu) dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: «Haydi canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!» derken onların halini bir görsen!" ( Enam, 93)  "Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kâfirlere yer mi yok!" (Ankebut, 68 )  . Evrenesoğlu'nun kurduğu, 2000'de...

4 yıl önce

Bu konuya ek olarak, " Dinsiz ahlak olur mu?, Deizm 2, Naturalizm, Ateist akıl" adlı yazılarımızı da öneririz. . Muhataplarımızın kafa yapısı: "Eğer bir Meryem Ana heykelinin sizlere el salladığını görseniz dahi, bir mucize ile karşı karşıya olduğunuzu sanmayın... Çok küçük bir olasılıktır, ama belki de heykelin sağ kolundaki atomların hepsi, tesadüfen, bir anda aynı yönde hareket etme eğilimi içine girmiş olabilirler."...

4 yıl önce

Giriş Misyonerlik tarih boyunca hiçbir zaman sadece inanç ile sınırlı bir faaliyet alanı olmamıştır. Sömürgeciliğin ayrılmaz bir parçası olan misyonerlik bugün hâlâ dünyanın birçok bölgesinde yardıma muhtaç insanların mahrumiyetleri üzerinden ülkelere nüfuz etme aracı olarak kullanılmaktadır. Sivil toplum kuruluşu kisvesi altında dünyanın en fakir ve yardıma muhtaç bölgelerine giden misyonerler, küçük yaşlarda misyoner kurumlarda endoktrine edilen (beyni yıkanan) yetim ve yardıma...

4 yıl önce

                                      ÇOCUKLARDA MAHREMİYET EĞİTİMİ Mahremiyet eğitimi, çocuğun bütün yaşamını kolaylaştıran, kendi duygu dünyasını yönetme becerisi elde etmesini sağlayan kişilik eğitimidir. Mahremiyet eğitimiyle çocuk sadece kendisini korumayı değil, başkalarına da zarar vermemeyi öğrenir. Çocuğa mahremiyet bilinci dört ile yedi yaşları arasında verilmelidir. Mahremiyet eğitiminde çocuğa kazandırılması gereken bazı davranışlar vardır. Bunlar: “Bedenim Bana Aittir” Bilinci Bebekliğinden itibaren kendini rahatlıkla yetişkinlerin eline bırakan çocuğun,...

4 yıl önce

"Özellikle batı medyasının yoğun kampanyası birçok sıradan insanın zihninde, İslam ve Müslüman terimlerinin terör, anarşi, savaş, kan, intikam ve şiddet çağrışımı yapmasını sağladı." ( Prof Şinasi Gündüz, Dinsel şiddet, Sevgi söyleminden şiddet realitesine Hıristiyanlık, s. 10)  "İnkârcıların önderleri güç, mevki ve sermaye sahipleridir. ( İzzet Derveze, Kuran cevap veriyor, s. 56; Enam, 123; Ahzab, 37; Sebe, 31) Kuran sürekli, yoksulları doyurmaya,...

4 yıl önce

Bir İslam düşmanı Hıristiyan oryantalistin dilinden: “Helenistik anlayış tarafından Hıristiyanlığa mahirane bir şekilde sokulan iman ve itikat” ( Caetani, Annali dell’Islam, II/1045 ) "Hıristiyanlık gücü elinde bulunduran bir din olabilmek için teolojisini yeniden kurgulanmış ve asli kimliğinden uzaklaşmıştır."  ( Doç.  İbrahim Kalın, İslam ve Batı, s. 32)  "Hıristiyanlık, Yahudi ve Romalı geleneklerinin unsurlarının birbirinin üzerine monte edilmiş halidir." ( Gai Eaton, İslam...

5 yıl önce

 “Allah (c.c.) sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, lakin sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.”  (Ahmed bin Hanbel, Müsned, II. 285,539)  ENGELLİ OLMANIN SEBEPLERİ  Doğuştan veya sonradan insanlar niçin engelli oluyorlar? Bunun sebebi nedir? Kur’ân’a baktığımızda insanların görme, işitme, duyma, konuşma, düşünme ve anlama gibi zihinsel veya bedensel engelli olmalarında temel iki faktörün olduğunu görüyoruz: İlâhî irade ve imtihan ile insanların ihmal ve kusurları.  a)...

5 yıl önce

                                                         Kelami Münakaşalara Giriş Oryantalistler Kuran'ın ilahi kaynaklı olmadığını Hıristiyanlıktan esinlenerek yazıldığını, Hz. Muhammed'in okuma yazma bildiğini veya bilmediğini, onun sara hastası olduğunu, Kuran'da gramer hatalı bulunduğunu... iddia ederler. (s. 6) Oryantalistlerin Hz. Muhammed'e, Kuran'a...


Yukarı Çık