2014 Yılında Eklenen Konular

6 yıl önce

Thomas Carlyle: "Onun dini kolay bir din değil: Sıkı bir oruç, yıkanmalar, günde beş vakit namaz ve içkiden uzak durma; Bu din kolaylığından dolayı başarıya ulaşmadı." ( Thomas Walker Arnold, İslam'ın tebliğ tarihi, s. 534) "Kamil Müslüman, aynı anda hem gururlu, hem mütevazi olan insandır. Hem kusursuz bir efendi, hem de kusursuz bir hizmetçidir." ( Gai Eaton, İslam Ve İnsanlığın...

6 yıl önce

    600'lü yıllardan 2000'li yıllara, değişen sadece isim ve insanlar; fikirler aynı! 600'ü yıllarda adı müşrik, Yahudi olanla günümüz ateist, oryantalist arasında hiç bir fark yoktur. O gün adı putperest idi şimdi ise materyalist, fark o kadar. Deist ( Yaratıcıya inanıp, dünyayı yarattıktan sonra vahiy göndermediğine inananlar ): Bakara, 97: Söyle; her kim Cebrail'e düşman ise iyi bilsin ki, Kuran'ı senin...

6 yıl önce

     Modernizm,  kültürümüzü terk edip başkasının geleneğini almaktır. Taklit edene, edilen saygı duymaz!    Amacımız ne magazin haberleri devşirmek ne İslami bir siteye aykırı bir içeriği paylaşmaktır! Tek gayemiz, İslam'da kadın haklarından daha fazla hakka sahip olunduğu iddia edilen modernizmde kadın gerçeğini, güncel hayattan alıntılarla gözler önüne sermekten ibarettir! Örnek verilen olayların tarihleri genel olarak 2007-2014 olsa da bunlar rastgele seçilmiş örnektirler....

6 yıl önce

Cambridge, Massachusetts'teki Broad Institute of MIT ve Harvard'da genetikçi olan baş araştırma yazarı Andrea Ganna, “'eşcinsel geni' yok” (8.2.2021) Eşcinsellik kendi cinsine ilgi duymaktır ve bu normal olmayan bir psikolojiyi ifade eder. Tedavi edilmesi gereken bir durumdur ve bu mümkündür. Eşcinsel olup sonradan normal cinsel tercihe dönen bir çok insanın varlığı da eşcinselliğin aslında bir kader olmadığını,  zamanla tedavisinin mümkün olduğunu otaya...

6 yıl önce

A)    ATEİZM NEDİR? 1.    Ateizmin Tanımı Ateizm, Tanrı inancı karşısında tepkisel bir düşünceyi dile getiren dünya görüşünün ismidir. "Theos"tan türemiştir. "Tanrıtanımazlık" anlamına gelmektedir. Ateizm günümüzde belli bir yaşam tarzını ve davranış biçimini dile getirmektedir. Ateizmin bir kavram olarak tanımlanması ve anlaşılması öncelikle ilâhî dinlerin Tanrı inancının ne olduğunun bilinmesiyle mümkün olacaktır. Çünkü ilâhî olmayan herhangi bir inancı (putperestliği, totemizmi, paganizmi vb.)...

6 yıl önce

"İnkârcılar, sözlerini bilim, mantık ve akılla tatlandırıp ambalajlarlar." (İzzet Derveze, Kuran cevap veriyor, s. 21) Konuya ek olarak, " Bilim yanılmaz mı?, Ateist akıl, İslam bilimi ve Rönesans,İslam bilim öncüleri, Richard Dawkins ve Stephen Hawking'e cevaplar" adlı yazıları da öneririz. . Bir alanda uzman olmak tüm alanlarda uzman olmayı gerektirmez. İyi bir fizikçi Hristiyanlık inancındaki tanrı kavramını reddedebilir ama, mesela...

6 yıl önce

                                                           AHLAKIN DİNİ TEMELİ                                                                            Giriş 1-Ahlakın bir felsefi disiplin olarak ele alınışı Ahlak kelimesi Arapça ‘Hulk’ dan türemiştir ve huy, karakter, hal ve hareket tarzı anlamlara tekamül eder. İnsanda yerleşmiş olan bir karakter yapısına işaret eden ahlak fertlerinin kendi özgür iradesi ile yaptığı hareketlerle ilgilenir. Genel bir hayat tarzını, davranış ifade eder. Ahlaki davranış, olay veya olgular üzerine felsefi olarak...

6 yıl önce

  "Alimler, hatalı olabileceklerini gösteren önemli bir delille karşılaştıklarında, kararlarını değiştirmişlerdir." ( Muhammed Mustafa el-A'zami, İslam fıkhı ve sünnet, oryantalist Schacht'a reddiye, s. 83)    Hz Muhammed'e sahte peygamber diyenlerde ( Adları sayılamayacak kadar çok Hıristiyan ve Yahudi oryantalistler), Ona, dürüst, samimi hatta kahraman diyenlerde ( E. Gibbon, A. Schimmel, H. Grimme, A. Reland, H. Stubbe, T. Carlyle, R. Arnaldez, Davenport, Higgins,...

6 yıl önce

  Konuyu tamamladığını düşündüğümüz, 'Deizm 2' , 'Deizm eleştirisi', 'Batı medeniyeti' , 'Evrim' , ' Ateist akıl' , 'Din, Bilim, Ateizm: Bilim ne değildir?' , ' Modernizm ve kadın'  ve 'Ahlakın dini temeli' , 'Naturalizm', ' Eşcinsellik ve İslam' adlı yazılarımızı da tavsiye ederiz. . .   "Bir kahraman ile bir tecavüzcü arasında fark yoktur, çünkü her ikisi de evrimin geliştirdiği duygulara uygun olarak...

6 yıl önce

 Kötülük, şer Allah'a izafe edilebilir mi? Özet Kuran'da şer-kötülük Allah'a nispet edilmez aksine şer insanların yaptıklarının karşılığı, bizzat kendi işlediklerinin sonucu olduğu Kuran'da belirtilir. Rum, 41: " İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır."  Ali İmran, 165. ayet: "Bir musibet (Uhud’da) sizin başınıza geldiğinde, “Bu, nereden başımıza geldi?” dediniz,...

7 yıl önce

Kuran bir fen kitabı değildir ( Bu konuları ele alan - Eleştiren ve destekleyen -  iki yazımıza sitemizden ulaşabilirsiniz, Kuran ve bilim ve Kuran imajları) İçinde formüller aramamız, bulmaca çözer gibi onda şifreler aramamız  için Kuran gönderilmemiştir. Kuran'ın temel mesajı ahlaklı-erdemli bir toplum oluşturmak üzerine kurulmuştur. Kuran "Tevhit, adalet ve ahlak " üzerine kurulmuş bir dindir. Fakat belli aralıklarla Kuran bu mesajlarına dikkatleri toplamak için...

7 yıl önce

 İddia: Kuran aklı-düşünmeyi beyine değil, kalbe izafe eder. Kuran'a göre kalp düşünür! Delil olarak şu ayetler ileri sürülür: Hac, 46 "Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? "; Muhammed, 24 "Onlar Kuran'ı düşünmüyorlar mı? yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?"; Araf,179 ''Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar (idrak edemezler)'' Cevabımız: Ateistler işlerine gelince Hz Muhammed'in Kuran'daki bilimsel ayetleri Hindistan...

7 yıl önce

Sitemiz oryantalistlerin içimizdeki sözcüleri ateist söylemin cevaplardan oluşmaktadır. Fakat oryantalizmin iddialarına cevapları bir süre erteleyip, benzer düzlemde ithamlarda bulunan ateistlere direk cevap vermeye karar verdik.. . . . . Peygamber Mekke' de 13 sene içlerinde putlar olduğu halde Allah' ın evi Kabe ' yi tavaf edip ona dönüp namaz kıldıktan sonra ne oldu da Medine' de Kudüs' e dönmeye karar verdi? Sonra ne oldu da 18...


Yukarı Çık